De 8 trin til den optimale positioneringsløsning - Download vores guide gratis!

Få den rette løsning, som opfylder jeres krav til positionering. Står du og skal vælge en positioneringsløsning, men er i tvivl om, hvad der er det optimale valg? Så download vores positioneringsguide!

september 3, 2017

Udviklet på baggrund af vores omfattende erfaring med positionering og indeholder 8 trin, der kan hjælpe dig med at vælge den rette løsning. Uanset om du er fra hospital, psykiatri, kriminalforsorg eller andet, kan du hente inspiration i guiden. Få et hurtigt overblik over de 8 trin herunder og download den komplette guide nederst på siden for at få hele overblikket.

Trin 1. Hvad er kravene til præcision og sandsynlighed? 

Forskellige teknologier lover præcision helt ned til en meters nøjagtighed (nogle steder endda under). Men er det overhovedet nødvendigt? Og er det nødvendigt overalt? Meget præcis og finmasket positionering overalt bør aldrig være et standardkrav, for det risikerer at udmunde i en unødvendigt kompleks og dyr løsning med en stor mængde infrastruktur til følge.

Trin 2. Hvad skal sikres og hvordan? 

PERSONER

En positioneringsløsning kan bruges til både at lokalisere personale/patienter/beboere, man skal i kontakt med, og til effektiv personsikring. Uanset om formålet er det ene eller det andet (eller begge), skal man være opmærksom på, at positionering af mennesker stiller andre krav end positionering af udstyr, da mennesker typisk er i bevægelse. Ønsker man at anvende positionering i personsikringsøjemed, er det desuden vigtigt at vide, at positionering alene ikke styrker personsikkerheden. Uden et beredskab er man lige vidt. Hvert enkelt krav til løsningen bør tænkes hele vejen igennem alarmkæden. 

UDSTYR 

Det giver god mening at spore udstyr. Både fordi det kan spare personalet for meget spildtid i hverdagen ikke at skulle lede efter rene senge og medicinsk udstyr. Og fordi det giver en økonomisk besparelse. Netop fordi udstyr forsvinder eller forputter sig, indkøbes der i sundhedssektoren ofte mere end nødvendigt, til trods for at meget udstyr er ganske kostbart.

Trin 3. Hvilke workflows skal optimeres? 

Mange processer kan optimeres som følge af den gennemsigtighed, en positioneringsløsning skaber. Afhængig af hvad der positioneres i løsningen, kan stort set alle typer logistikopgaver strømlines med smartere og mere effektive workflows, hvad enten det drejer sig om at finde en bestemt kollega, nærmeste ledige hospitalsseng eller bane hurtig vej for akutteamet. Kunsten er at finde den rette balance mellem muligheder, budgetter og kompleksitet. Husk, at det altid er muligt at udbygge løsningen efterfølgende.

Trin 4. Hvordan skal informationerne præsenteres?

Den største sikkerhed og effektivitet opnås, når lokationsinformationen er umiddelbart forståelig for modtager og hurtig at handle på. Derfor er det vigtigt at overveje, hvordan informationen skal præsenteres og i hvilke scenarier.

Trin 5. Hvad er kravene til sporbarhed og dokumentation?

Dokumentation spiller en større og større rolle i sundhedssektoren, og dermed også sporbarhed. En velgennemtænkt positioneringsløsning kan med de rette funktioner understøtte skrappe krav til sporbarhed og gøre det muligt at dokumentere et hændelsesforløb fra a-z.

Trin 6. Hvad er kravene til systemets pålidelighed og robusthed?

Udbyttet af en positioneringsløsning afhænger af, at den fungerer pålideligt og har en robusthed i forhold til miljøet, den er implementeret i. Undervurder ikke opgaven, hverken i forhold til den daglige drift og vedligeholdelse eller den løbende systemovervågning.

Trin 7. Valg af teknologi og udstyr

Sporingen af mennesker og udstyr kan foregå på mange måder og med mange forskellige teknologier. Overordnet findes der tre typer Location Based Services (LBS): RTLS (Realtime Location Based Services), RFID og GPS, som igen kan køre på forskellige typer netværk. Fx kan RTLS køre trådløst (WiFi), mens GPS er operatørafhængigt. Såvel jeres eksisterende infrastruktur som kravene til positioneringsløsningen er afgørende for jeres valg af teknologi.

Det er muligt at kombinere de forskellige teknologier – fordele og ulemper.

Trin 8. Hvem og hvordan skal løsningen driftes?

Positioneringsløsningen skal designes efter, hvor kritisk den er. Det gælder også i forhold til drift, oppetidskrav osv. I den forbindelse er det vigtigt at rette et kritisk blik på interne kompetencer og ressourcer til at servicere og vedligeholde løsningen. Er I klædt godt nok på til at løfte opgaven selv? Desværre opdager mange først hullerne, når løsningen er købt og installeret og får en dyr efterregning.

 

Tilbage