Ny nordisk topchef i Ascom

Danske Jens Andersen skal fremover lede Ascom i Norden. Den tidligere nordiske salgsdirektør får nu ansvar for hele den nordiske organisation i en af de største ICT-leverandører til sundhedssektoren. To områder får særligt fokus på den nye topchefs agenda.

oktober 16, 2018

Jens Andersen (53) er udnævnt til ny nordisk direktør i den schweiziske virksomhed Ascom, der er blandt de største leverandører af it- og applikationsløsninger til sundhedssektoren. Han overtager posten efter svenske Aage Rask Andersen, der fremover får ansvar for Ascom i Asien, Australien og Afrika.

Jens har været ansat i Ascom i otte år, først som salgschef og senest som nordisk salgsdirektør. Han kommer fra mobilbranchen, hvor han har haft forskellige lederstillinger i TeliaSonera og Ericsson. Han har også været med til at starte flere virksomheder op.

Bedre beslutninger, mere brugerinddragelse

Øverst på den nye topchefs agenda står to fokusområder, hvor Ascom kan lægge afstand til de øvrige ICT-leverandører i sundhedssektoren. Det ene er Ascoms intelligente beslutningsunderstøttende værktøjer, som især i forbindelse med håndteringen af uplanlagte hændelser kan gøre en markant forskel for både patientsikkerheden og -tilfredsheden samt personalet på afdelingerne. 

Det andet område, som får et intensiveret fokus, er implementering og brugerinddragelse. Ascom har en lang historik for tætte samarbejder med de kliniske miljøer. Dette vil Jens Andersen udbygge yderligere med henblik på at sikre, at implementeringsforløb kommer godt i hus og giver reel værdi for det kliniske personale og hospitalerne som helhed.

- Ascom er inde på 80 procent af samtlige hospitaler i Norden, hvor vores løsninger anvendes til håndtering af alarmer, beskeder, effektivisering af mobile arbejdsgange og ressourcetildeling. Vi har gennem årene opbygget en ret solid erfaring med at digitalisere kliniske kommunikations- og arbejdsgange. Den dokumenterbare effekt, vi har bidraget med, skal konceptualiseres, så vi får en række ’best practice’-modeller for succesfuld implementering og brugerværdi. Det er et klart indsatsområde, siger den nye nordiske topchef i Ascom, Jens Andersen.

Nærhed til brugerne er alfa & omega

Nye sygehusbyggerier i Norden som fx AUH i Danmark, Drottning Silvias Barnsjukhus i Sverige, LHL Sykehuset Gardermoen i Norge og Helsinki University Hospital i Finland er eksempler på steder, hvor Ascom har bragt implementeringen af nye systemer og arbejdsgange sikkert i mål ved at involvere brugerne tæt i forløbet.

- Nærheden til brugerne og forståelsen af de kliniske arbejdsgange er enormt vigtig. Vores løsninger forandrer de traditionelle arbejdsgange og digitaliserer en lang række processer for at frigive tid og fokus til de kritiske situationer. Det gælder ikke mindst i håndteringen af uplanlagte hændelser, hvor vi med analyse af patientdata og data fra medicinsk udstyr tilkoblet patienten kan udstyre personalet med en række værktøjer, som sætter dem i stand til at handle proaktivt og forebyggende. Et eksempel er sepsis, hvor man bruger patientdata for at kunne reagere hurtigere på store udsving i vitale værdier og sætte tidligere ind med behandling mod blodforgiftning, siger Jens Andersen.

Bedre håndtering af uplanlagte hændelser

Generelt er uplanlagte hændelser en stor udfordring på hospitalerne. Personalet afbrydes konstant af kald fra patienterne, assistancekald, telefonopkald, alarmer fra medicinsk udstyr og meget mere. Ofte har personalet kun ringe information om baggrunden for hændelsen og er derfor typisk nødt til at afbryde igangværende arbejde og handle på hændelsen, som om den er akut, også selv om det måske blot handler om et glas saft til en tørstig patient.

- Det er afgjort et område, hvor Ascom kan gøre en forskel ved at levere den indsigt, der sætter personalet i stand til at prioritere og træffe de optimale beslutninger baseret på information i deres smartphone, siger Jens Andersen.

Tilbage