Omfattende dataindsamling sikrer effektiv behandling

En ny løsning gør det muligt at indsamle patientdata på tværs af fabrikater af medicinsk udstyr tilkoblet patienter med særlige overvågningsbehov. Med et enkelt tastetryk får plejepersonalet adgang til nær-realtidsdata når og hvor som helst, der er behov for det.

juni 9, 2018

Patientdata er alfa og omega i en effektiv og sikker behandling. Heldigvis registrerer hospitalerne massive mængder data, ikke mindst i kraft af patienttilsluttet medicinsk overvåg-ningsudstyr. Dog kniber det med at høste det fulde udbytte af de registrerede data.

Hidtil har det nemlig kun været muligt at udnytte dataene apparat for apparat og dermed formidle fragmenter af et patientbillede. Det ændrer en ny hospitalsløsning på, som gør det muligt at indsamle data fra alt det udstyr, der er tilkoblet en patient. Bag løsningen står Ascom, der har installationer på stort set alle landets hospitaler.

Gør patientdata tilgængelige i plejesituationen

- Systemlandskabet på et hospital er som et kludetæppe med udstyr fra mange forskellige specialiserede leverandører. Vi har længe kunnet håndtere alarmer fra det medicinske udstyr, og andre har længe kunnet hente data ud af de enkelte producenters udstyr og lagre dem i patientjournalerne. Med den nye løsning kan hospitalerne tage et vigtigt skridt væk fra silostrukturerne over i et 360 graders univers, hvor de får et samlet overblik over den enkelte patient. Det betyder, at plejepersonalet kan udnytte patientdataene væsentlig mere aktivt og forebyggende end i dag, forklarer Jesper Mathiesen, Nordic Portfolio Manager, Hospitals i Ascom.

Understøtter det moderne hospitals indretning

Normalt adviseres plejepersonalet kun, når det medicinske udstyr afgiver en alarm. I Ascoms nye løsning har personalet adgang til nær-realtidsdata fra alt det tilsluttede udstyr og kan få et overblik over patientens tilstand, når og hvor det skal være.

- Man kan åbne en sengeplads med et enkelt tastetryk på sin smartphone eller en storskærm. Det er en uhyre vigtig funktion ikke mindst i dag, hvor flere og flere hospitaler har enestuer og personalet skal overvåge flere patienter over et større geografisk område, siger Jesper Mathiesen og tilføjer, at også specialister på andre afdelinger kan tilgå patientens data og give klinikeren en second opinion uden at skulle være fysisk tilstede ved sengepladsen. Specialisterne kan befinde sig helt andre steder på hospitalet eller endda hjemme. Især i de lavt-bemandede perioder, hvor der ikke er så meget personale på afdelingerne, giver det store fordele.

Automatiseret score-beregning

Et andet område, hvor den nye løsning også bidrager med værdi, er med en struktureret proces for automatisk beregning af f.eks. ”Early Warning Scores”. Early Warning Scores anvendes til bedømmelse af patienters tilstand, og foregår i dag ofte som en helt manuel proces. Sygeplejersken iagttager patienten, aflæser målinger på det tilsluttede udstyr, noterer og triagerer patienten. Med Ascoms løsning får sygeplejersken målingerne fra udstyret direkte ind på sin smartphone, hvor hun samtidig kan indtaste sine egne iagttagelser.

- Fordelen er, at alle data derefter straks kan registreres elektronisk i patientjournalen. Man undgår håndskrevne noter og dermed potentielle fejlkilder, og samtidig udregner vores løsning automatisk patientens score, som sygeplejersken også kan se på sin smartphone, siger Jesper Mathiesen.

- Vores løsning er udviklet med afsæt i plejepersonalets reelle arbejdssituationer og opgaver. Ascom har mange års erfaring med at udvikle løsninger til sundhedssektoren. Vi har vores daglige gang på hospitalerne og har klinikere ansat i vores udviklingsafdeling. Derfor har vi en ganske god indsigt i de ømme punkter, og hvordan løsninger skal designes, så de bidrager med mest mulig værdi for personalet og patienterne, siger han.

Tilbage