Personsikring til AUH

Aarhus Universitetshospital (AUH) har valgt Ascom som leverandør af en personsikkerhedsløsning med positionering til det nye 500.000 kvadratmeter store universitetshospital. Ascom bød ind med en samlet løsning, der muliggør differentierede sikringsniveauer afhængig af behovet i hospitalets enheder. Systemet anvender hospitalets eksisterende netværksinfrastruktur og positioneringsservices.

marts 3, 2019

Ascom har leveret personsikringsløsningen til AUH. Løsningen bygger på hospitalets eksisterende infrastruktur og de i forvejen etablerede positioneringsservices. Derved har man i vidt omfang undgået at skulle investere i parallelle teknologier til positionering. Ud over de tekniske fordele blev Ascom også valgt på sin indsigt i hospitaler og de miljøer og processer løsningen skal fungere i, helt ud til den enkelte sygeplejerske og driftsteknikker.

-Det har været fagligt tilfredsstillende at samarbejde med en leverandør, der har forstand på egen teknik og forstår både det tekniske og det organisatoriske miljø, personsikringsløsningen skal fungere i, siger Jonas Petersen, Funktionsleder for Sikring/Telefoni i Teknisk Afdeling på AUH.

Ekstra sikkerhed på Psykiatrisk Center

Ascoms personsikringsløsning på AUH kan tilpasses de enkelte enheders sikkerhedsbehov og sikrer desuden, at alle medarbejdere, der bærer en alarmenhed, kan afgive en alarm i alle dele af det store byggeri.

I AUH Psykiatrien, hvor der er særligt høje krav til positioneringen, har man valgt at supplere hospitalets WiFi-baserede positionering med positionering via infrarøde (IR) sensorer. Dette giver en større nøjagtighed og lavere fejltolerance på positioneringen. Personalet i psykiatrien er desuden udstyret med den kliniske smartphone, Ascom Myco, som kan håndtere positionering både via Wi-Fi og IR.

I det øvrige hospital og i Akutafdelingen er medarbejderne udstyret med Wi-Fi minialarmsendere, der ligeledes kommunikerer via de eksisterende Wi-Fi accesspunkter og positioneres via den eksisterende positioneringsservice. I Akutafdelingen, hvor der er behov for positionering på rumniveau, har AUH desuden valgt at anvende ultralydsmoduler, som giver en detaljeret positionering.

-Risikoen for overfald og eskalerende situationer er forskellig fra afdeling til afdeling. Derfor har vi valgt en løsning, der i grundstrukturen er den samme, men som har et forskelligt udtryk, afhængig af hvor man befinder sig. I psykiatrien skal vi have et ekstremt fintmasket sikkerhedsnet, og derfor har vi valgt at dobbeltsikre med IR-positionering dér. Tilsvarende har Akutafdelingen fx udpeget nogle områder, hvor det er vigtigt med 100 procent nøjagtig positionering, så her har Ascom suppleret 185 rum med udstyr, der muliggør entydig positionering ned til senge-niveau, hvis dette ønskes. Alle andre steder anvender vi zonepositionering ved hjælp af Wi-Fi infrastrukturen, siger Lars Knudsen, chefkonsulent med ansvar for innovation og udvikling på AUH.

Tilbage