Sådan styrer du den stigende strøm af apps

Smartphonens hastige indtog på hospitalerne åbner en verden af nye muligheder med apps, der understøtter det kliniske arbejde. Med patientinformation lige ved hånden i plejesituationen er nøglen til at øge både effektivitet og patientnærvær. Men det kræver styring – ellers ryger overblikket.

december 5, 2017

Sundhedssektoren investerer i disse år massivt i ny teknologi, der skal modernisere arbejdsgangene og forbedre patientsikkerheden. Smartphones er på mange hospitalers indkøbslister, fordi de i forhold til personsøgere og traditionelle håndsæt giver nye muligheder for at arbejde smartere.

Blandt de væsentligste fordele er muligheden for at kunne sende alarmer og meddelelser direkte til kittellommen. Personalet spares for mange ture til computeren på vagtstuen og samtidig fjernes udfordringerne med de mange forskellige logins og passwords til de enkelte systemer.

- Der introduceres hele tiden nye apps, som giver nye muligheder for smidigere arbejdsgange med patienten i centrum, siger Nordic Portfolio Manager Technology Rune Roed Schøler i Ascom.

Apps kan være en administrativ udfordring

Ascom er en udbredt og anerkendt leverandør af kommunikationsløsninger til sundhedssektoren og har bl.a. udviklet den specialdesignede smartphone Ascom Myco samt apps til denne og standard smartphones. Som led i udviklingsarbejdet følger Ascom det kliniske personales arbejdsgange tæt. I dette samarbejde er det blevet tydeligt for begge parter, at de mange apps, personalet eksponeres for, kan give administrative udfordringer for det i forvejen travle personale.

- Alle system- og udstyrsleverandører ønsker at give personalet adgang til lige netop deres produkt i en app. Det sker i den bedste mening, men omfanget af apps og opdateringer er så massivt nu, at personalet ofte mister overblikket og risikerer at overse de vigtige beskeder, siger Rune.

Prioritering og strukturering af information hjælper personalet

Har smartphones og apps så ingen fremtid i sundhedssektoren? Bestemt, men indholdet kan med fordel styres. Det gælder de enkelte apps, som bør prioriteres i forhold til relevans og i forhold til hinanden. Og det gælder i forhold til det samlede informationsgrundlag, hvor apps og andre tilgængelige oplysninger om personale og opgaver bør spille intelligent sammen.

- Al information er ikke altid relevant. I stedet for ukritisk at distribuere apps og push-beskeder til personalet fra alle sider, skal vi hjælpe dem med at prioritere og sikre, at de modtager ensartet og struktureret information og notifikationer på det rette tidspunkt. Det kan gøres med intelligente integrationer, filtreringer og prioriteringer, som tager udgangspunkt i personalets konkrete hverdag, siger Rune og påpeger, at der ellers er risiko for, at personalet vil opleve app-træthed.

App-træthed kan blive et alvorligt problem

- Man taler allerede nu om app-træthed som et nyt begreb på linje med alarmtræthed, der i forvejen er meget udbredt i sundhedssektoren. Begge begreber er opstået i kølvandet på ny teknologi, som baner vejen for smidigere arbejdsgange, men også har alvorlige konsekvenser for patienter og personale, udtaler Rune og fortsætter:

- Vi har set det med investeringerne i medicinsk udstyr, som gør det muligt at overvåge patienterne bedre. Her er omfanget af alarmer så stort, at personalet bliver døve eller alarmtrætte og risikerer at overse vigtige alarmer. Leverandørerne til sundhedssektoren har i min optik en forpligtelse til, at dette ikke gentager sig med apps. Vi skal bruge de nye teknologiske muligheder til at forbedre forholdene i sundhedssektoren. Det kan vi bl.a. gøre ved at skabe intelligente styringssystemer, som skaber relevans i informationsjunglen, afslutter Rune.

Tilbage