SLL vælger Ascom som leverandør af kommunikationsløsninger

Stockholm läns landsting har indgået en rammeaftale med Ascom, som skal levere en helt ny type patientkommunikation til syv hospitaler og 700 sundhedshuse i SLSO, Stockholm Läns Sjukvårds Område. Med aftalen skabes fundamentet for nye arbejdsmetoder med tættere kontakt mellem personale og patienter, som giver et bedre og tryggere arbejdsmiljø for personalet og et roligere plejemiljø for patienterne.

oktober 15, 2018

Det bliver en helt ny type patientkommunikation, syv hospitaler og 700 sundhedshuse i Stockholms län kan se frem til. De eksisterende gangalarmer skal på sigt erstattes af et intelligent patientkommunikationssystem, som sender patientkald direkte til personalets smartphones. Stockholm läns landsting (SLL) har valgt Ascom som leverandør af den nye type kommunikationsløsning og lægger sig dermed i spidsen af en udvikling, som pågår i hospitalssektoren.

I hospitalssektoren kigger man ind i en fremtid med knaphed på ressourcer og øgede plejebehov fra det stigende antal ældre. Derfor er der en stor opmærksomhed på, hvordan man kan etablere nye, mere effektive arbejdsmetoder, uden at det går ud over patientsikkerheden. Ascoms patientkommunikationssystem er designet til at understøtte denne transformation.

Systemet sikrer, at alle patientkald sendes direkte til det tildelte plejepersonale. Det kan være som et generelt patientkald, men der er også mulighed for, at patienten kan angive hvilken type assistance, der er behov for, så personalet ikke skal gå to gange. Systemet kan desuden udbygges med en talefunktion, så patient og plejepersonale kan kommunikere direkte, hvilket kan være tryghedsskabende for særligt ældre patienter.

- Vi kan skabe en helt ny type, stille plejemiljø, som udover at være mere behageligt også giver mulighed for at tilrettelægge arbejdsgangene mere effektivt. De fleste har været på en hospitalsafdeling med traditionelle gangalarmer, som blinker og bimler, når en patient har brug for hjælp. Det kræver en masse gåen frem og tilbage af personalet og stresser alle unødigt. Når patientkaldende sendes direkte til personalets smartphones kan opgaverne udføres mere målrettet og i tættere kontakt med patienten, siger salgschef i Ascom, Stefan Blomén.

Ascoms patientkommunikationssystem kan også integreres med medicinsk udstyr, så alarmer fra fx infusionspumper og monitoringsudstyr sendes direkte til personalets smartphones. Dette bidrager yderligere til et stille plejemiljø og en styrkelse af patientsikkerheden.

Løsningen, SLL har valgt fra Ascom, består af Ascom teleCARE IP, Ascom Application Suite for Healthcare og den specialdesignede, kliniske smartphone, Ascom Myco.

De syv hospitaler, som er omfattet af aftalen, er Danderyds Sjukhus, Sankt Eriks Ögonsjukhus, Stokholm Läns Sjukhusvårdsområde, Søder Sjukhus, Tiohundrad AB og Landstingstyringens Forvaltning.

Tilbage