Uplanlagte hændelser er hospitalssektorens akilleshæl

Der er mange grunde til, at det er vanskeligt at optimere yderligere i hospitalssektoren. Det skyldes ikke mindst de mange uplanlagte hændelser. Med avancerede beslutningsunderstøttende værktøjer ved hånden får det kliniske personale helt nye muligheder for at tage styring på uplanlagte aktiviteter.

marts 5, 2019

På hospitalernes kliniske afdelinger opstår der konstant hændelser, som ikke kan planlægges. Det kan være alt fra patientkald og hjertestopalarmer til assistancekald fra kollegaer, alarmer og notifikationer fra medicinsk udstyr og meget andet, som konstant bryder ind i personalets igangværende opgaver. De kontinuerlige afbrydelser bidrager til et ineffektivt og stressfyldt arbejdsmiljø, som vanskeligt kan optimeres.

En guldgrube af patientdata

-De uplanlagte hændelser er en akilleshæl i hospitalssektoren, fordi de er vanskelige at prioritere. Personalet har ofte begrænset information om baggrunden for hændelsen og er derfor typisk nødt til at afbryde igangværende opgaver og handle, som om hændelsen er akut. Med de enorme mængder patientdata, hospitalerne råder over, kan det gøres smartere til gavn for både patienter og personale, siger administrerende direktør i Ascom Nordic, Jens Andersen.

-Udfordringen er, at patientdata ligger i en silostruktur i forskellige it-systemer. Man kan betragte det som en slags råmateriale, der skal bearbejdes, for at bibringe værdi. Det er en opgave, vi har specialiseret os i gennem mange år i et tæt samarbejde med de kliniske miljøer, uddyber han.

Mobilen er omdrejningspunktet

Ascoms seneste løsning er et avanceret værktøj, der gør det muligt at håndtere og prioritere uplanlagte hændelser. Løsningen er en del af Ascom Healthcare Platform, der trækker data fra de kliniske systemer og giver personalet et 360° billede af den enkelte patient. Den er bl.a. tilgængelig på Ascoms kliniske smartphone, Ascom Myco 3, der nu lanceres med større skærm, højere opløsning og en ny, banebrydende batterifunktionalitet.

-Den mobile adgang til at håndtere og prioritere de uplanlagte hændelser giver en markant forbedring af de kliniske arbejdsgange. Det er ikke ualmindeligt, at det kliniske personale har op til tre mobile devices på sig, til henholdsvis journaladgang, kommunikation og overfaldsalarm. Samtidig er håndskrevne huskesedler stadig et af sygeplejerskens vigtigste arbejdsredskaber. I en gennemdigitaliseret hospitalssektor er det ikke rimeligt, siger Jens Andersen.

Anvend data til at prioritere

-Det kliniske personale bør have mobil adgang til opdateret, relevant patientinformation for at kunne yde den optimale patientpleje. Det gælder ikke mindst i håndteringen af uplanlagte hændelser, hvor vi med anvendelse af eksisterende patientinformation og værdier fra medicinsk udstyr tilkoblet patienten kan udstyre personalet med en række værktøjer, som sætter dem i stand til at handle proaktivt og forebyggende. Det kan være, når to patienter kalder samtidig. Hvilken patient skal tilses først? Er patienten i faldrisiko eller er der ændringer i værdier fra tilsluttet overvågningsudstyr, kan informationen kombineres med patientkaldet, så personalet får indsigt, som hjælper med at håndtere og prioritere korrekt, siger Jens Andersen.

Forebyggende indsats

-Vores løsninger forandrer de traditionelle arbejdsgange og digitaliserer en lang række processer for at frigive tid og fokus til de kritiske situationer. Et godt eksempel er sepsis, hvor man bruger patientdata for at kunne reagere hurtigere på store udsving i vitale værdier og sætte tidligere ind med behandling mod blodforgiftning, siger Jens Andersen.

 

Tilbage