Vi vil utrygheden til livs

Kurven over overfald, vold og trusler mod medarbejdere på bosteder og psykiatriske institutioner er i de seneste år steget markant, og de traumatiserende eftervirkninger for medarbejderne får nu flere eksperter til at råbe op. Flere beboere end tidligere er udadreagerende, og det skærper behovet for at øge sikkerheden og trygheden for medarbejderne.

oktober 26, 2021

Lussinger, slag og spark, kvælertag, knivoverfald og i værste fald drab. Listen over forskellige former for overgreb, som særligt specialpædagoger, pædagoger og socialrådgivere oplever på deres arbejdsplads, er lang og har barske konsekvenser. 

Ifølge fagbladet FOA viser tal fra Arbejdstilsynet, at der alene på bosteder og psykiatriske institutioner er anmeldt 3.487 arbejdsulykker i perioden 2015-2019 som følge af vold, trusler og psykisk overbelastning. 

PTSD som arbejdsskade

Det, der nu får eksperter til at reagere er, at knap 150 af medarbejderne på bosteder og psykiatriske institutioner har fået anerkendt PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion) som arbejdsskade i perioden 2013-2019. PTSD er en meget alvorlig stressbelastning, som primært opleves hos soldater, der har været i krig. Men det er nu også diagnosen for nogle af de medarbejdere, der var ansat til at hjælpe nogle af landets mest udsatte og syge borgere. Mange ender med at blive traumatiserede og får en fyreseddel i hånden.  

I en række dugfriske artikler publiceret på FOA’s website sætter krisepsykologer og tidligere medarbejdere på bosteder og psykiatriske institutioner ord bag de foruroligende tal. Blandt andet fortæller psykolog Jesper Pihl-Thingvad, der forsker i PTSD på bosteder og er ansat på arbejdsmedicinsk klinik på Odense Universitetshospital, at PTSD-patienter ”lider af angst og får et liv præget med pludselige billeder og erindringer om de voldsomme hændelser, uden at være i stand til at styre det. Mange kommer aldrig tilbage til at arbejde med mennesker.” 

Rikke Høgsted, der tidligere arbejdede som krisepsykolog i militæret og i dag underviser blandt andre soldater, betjente og sundhedspersonale i at forebygge psykisk overbelastning, citeres i artiklen for at sige, at ”vi er ganske enkelt ikke tilstrækkeligt anerkendende over for, hvor stor den psykiske belastning blandt personale på bo- og væresteder er, og det afspejler sig både i mediernes og politikernes fokus.”

(Kilde: https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2020/09/24/Vold-oedelaegger-livet-for-ansatte-paa-bo--og-vaeresteder)

Sikrere arbejdsredskaber kan mindske risikoen for overgreb

Det kræver uden tvivl øget politisk indgriben at ændre forholdene for medarbejdere på bosteder og psykiatriske institutioner. Det skal være sikkert og trygt at gå på arbejde og hjælpe udsatte borgere, og det kræver blandt andet ændrede processer og mere uddannelse. Derudover kan man i kommunerne kigge nærmere på de arbejdsredskaber, man stiller til rådighed for medarbejderne.

- Vi har gennem de senere år fået en række henvendelser fra ledere af kommunale bosteder, og det er på baggrund af disse henvendelser, at vi satte gang i udviklingen af en velfungerende alarmløsning til netop bosteder og psykiatriske institutioner. Sammenlignet med vores kommunikations- og alarmløsninger til kriminalforsorgen, hjemmeplejen og regionspsykiatrien, er der på bosteder og institutioner særligt behov for en alarmløsning, der virker både ude og inde, og som medarbejderne altid har lige ved hånden, siger Key Account Manager i Ascom, Anja Schmidt Edvardsen.

Ifølge Anja Schmidt Edvardsen er der flere udfordringer, som skal adresseres. Mange alarmenheder fungerer ikke uden for matriklens netværk, og medarbejdere glemmer måske endda at tage dem med på tur, fordi det er en separat enhed. Da alarmenhederne ofte ikke indgår i  de daglige rutiner, sker det også ofte, at de ikke er tilstrækkeligt opladet.

Gør det nemt for medarbejderne

- Arbejdsmiljørepræsentanter fra bostederne har nøje undersøgt, hvordan man kan øge sikkerheden for medarbejderne, og én af de ting, de lægger stor vægt på, er at medarbejderne kun har én enhed til alt, dvs. til al kommunikation, arbejdsrelaterede apps og alarmering.  Medarbejderne skal altid have en smartphone på sig, og med en indbygget alarm, der dækker både inde og ude, får de et arbejdsredskab, som gør det mere trygt at passe på stadigt flere udadreagerende beboere, siger Anja Schmidt Edvardsen.

Tilbage

Lad os tage en uforpligtende snak

Personsikerhed i kommunerne med Anja Schmidt Edvardsen

Ved at indsende formularen giver du samtykke til, at dine personoplysninger gemmes.

Ønsker du mere information?

Ved at indsende formularen giver du samtykke til, at dine personoplysninger gemmes.

Få sidste nyt med vores nyhedsbrev!