Dedalus Northern Europe og Ascom indgår forpligtende udviklingssamarbejde omkring digitale løsninger til det præhospitale område

oktober 4, 2023

Dedalus Northern Europe og Ascom indgår forpligtende udviklingssamarbejde omkring digitale løsninger til det præhospitale område

Dedalus Northern Europe, som er en del af Dedalus Group og Europas førende leverandør af softwareløsninger inden for sundhed og diagnostik samt Ascom, Nordens førende leverandør af kommunikations- og alarm løsninger til hospitaler, indgår forpligtende udviklingssamarbejde med målet om at øge behandlingskvaliteten i ambulancen gennem adgang til specialist rådgivning fra det modtagende hospital, samt at øge mulighed for flere tidlige indsatser i akutmodtagelsen, baseret på data fra ambulancen. 
Bedre beslutningsgrundlag på tværs af den præhospitale indsats sikrer bedre behandling og kortere indlæggelsesforløb til gavn for patienten og regionerne.  


Det nære sundhedsvæsen, hvor behandling af patienter flyttes tættere på borgerne, er en essentiel del af den planlagte fremtidige sundhedsstruktur i Danmark. Fælles vision for Dedalus og Ascom er ”at ambulancen bliver et højt kvalificeret mobilt nærhospital, der behandler patienten lokalt. Det kræver mere udveksling af data og kommunikation mellem ambulancerne og de hospitaler der skal modtage patienterne akut. Med de rette byggeklodser kan vi udvikle det præ-hospitale område og optimere den enkelte patients behandling og sundhedsfaglige forløb, samt sundhedspersonalets vilkår,” fortæller Anne Mette Bang, enhedschef i Dedalus.


Hans Kåre Pallesen, løsningsarkitekt fra Ascom fortsætter: ”Samarbejdet vil kunne sikre, at akutmodtagelsen og fagpersonalet på hospitalet er optimalt forberedt på hvad der kommer ind, og lige så vigtigt, at speciallæger på hospitalet kan rådgive og vejlede ambulance reddere og læger direkte på ulykkesstedet med deres ekspertviden”. Både Anne Mette Bang og Hans Kåre Pallesen er enige om, at en integration mellem digitale løsninger i ambulancen og kommunikationsløsninger på hospitalerne er et vigtigt skridt i retning af at realisere den fælles vision.


Første udviklingsfase mellem Dedalus og Ascom er, at analysere hvor vidt alarmer og data fra ambulancen i højere grad kan sammenkobles direkte med relevante speciallæger gennem Ascoms kommunikationsløsning. Ascoms løsning benyttes i dag på landets hospitaler og de fleste læger går allerede rundt med Ascoms mobiltelefoner i lommen. Ved at udnytte Ascoms infrastruktur, kan løsningerne hurtigere implementeres, mens prisen kan holdes nede.


”Jeg forventer meget af dette udviklingssamarbejde. For ved at udvide ambulancernes mulighed for specialistrådgivning vil vi opnå en bedre behandling, færre indlæggelser og i sidste ende flere tilfredse patienter” udtaler Anne Mette Bang. ”Dette kræver bedre og mere deling af relevant data mellem specielt reddere og læger i ambulancen og specialisterne på vores hospitaler. Denne samarbejdsaftale sikrer, at dette sker i virkeligheden og danske (og Svenske patienter) oplever en betragtelig kvalitetsforbedring.” afslutter Hans Kåre Pallesen.

Tilbage til Nyhedsforsiden