Ascom Unite View

Centralt overblik giver tryghed og sikkerhed for korrekt eskalering af alarmer

Ascom Unite View er en softwareapplikation, som viser patientkald og alarmer på en afdeling i et centralt dashboard. Derved får ledere og plejepersonale et samlet og fælles overblik over alle hændelser. 

Ascom Unite View viser et samlet overblik over aktive patientkald, alarmer fra overvågningsudstyr og andre kliniske alarmer, hvilket er med til at forbedre responstider og optimere udnyttelsen af personaleressourcer. Dashboardet giver en vigtig sekundær notifikation om alarmer, så afdelingssygeplejersker og andet plejepersonale bedre kan håndtere den samlede respons og fordele patienterne optimalt. 

ascom-image-

Optimering af workflows

Muligheden for at monitorere aktive patienthændelser og responstider er et vigtigt redskab til at måle effektiviteten. Ascom Unite View indeholder flere muligheder for at måle plejepersonalets arbejdsbelastning og responstider.

Central visning af patienthændelser

ascom-image-Gang display

Viser notifikationer om patientkald, alarmer fra overvågningsudstyr mm. på et centralt display, så plejepersonale har overblik over status på deres patienter, når de ikke er på stuen.

Sender kun patienthændelser, der skal reageres på

ascom-image-

Det perfekte redskab til at optimere workflows og patientpleje, fordi kun notifikationer, der kræver handling, sendes direkte til personalets mobile enheder.

Supplerende dokumenter

Ascom Unite View with Dispatch
PDF

Ascom Unite View with Dispatch

Application sheet
Ascom Unite View
PDF

Ascom Unite View

Product sheet

Relaterede produkter

Tilgængelighed, konfiguration og specifikationer for Ascoms produkter, services og løsninger kan variere fra land til land. Kontakt din lokale Ascom-repræsentant, hvis du ønsker yderligere information.