Functionele planning legt de basis voor een soepele zorgverlening

Het nieuwe Tyks Lighthouse Hospital in de Finse stad Turku ontvangt begin 2022 zijn eerste patiënten. De focus op patiënten is een van de kernwaarden van het ziekenhuis en de vertaling ervan in de praktijk wordt gewaarborgd door functionele planning en multiprofessionele samenwerking.

 

Het Tyks Lighthouse Hospital zal diensten huisvesten die momenteel gevestigd zijn in het Tyks U-Hospital, waaronder de afdelingen verloskunde en gynaecologie, kinder- en jongerengeneeskunde, neus-, keel- en oorziekten, en mond- kaak- en aangezichtsheelkunde. Het nieuwe ziekenhuis biedt ook onderdak aan ondersteunende medische diensten, zoals een beeldvormingsafdeling en instrumentbeheer. 

"De bouw van een groot ziekenhuis is een lang proces met meerdere fasen. De functionele planning van het Tyks Lighthouse Hospital begon in 2011 met het schetsen van het totaalbeeld. We schatten bijvoorbeeld de evolutie van de populatie en geboortecijfers, hoe verschillende behandelingen in de toekomst zullen worden georganiseerd en welke patiëntengroepen in het ziekenhuis zullen worden behandeld zodra het operationeel is", legt Annika Lindblom uit. Zij is de planner van het academisch ziekenhuis van Turku en verantwoordelijk voor de coördinatie van de functionele planning. 

"De kernwaarden voor het Tyks Lighthouse Hospital zijn een klantgerichte aanpak, familiegerichte zorg en patiëntveiligheid. Door middel van functionele planning kunnen we ervoor zorgen dat de waarden niet alleen holle woorden zijn, maar ook een concreet onderdeel vormen van de dagelijkse activiteiten van het ziekenhuis, de kwaliteit van de dienstverlening en patiëntervaringen", vertelt Lindblom.

Operationele efficiëntie maakt tijd vrij voor patiënten

In de context van verpleging komen inspanningen om handelingen gestroomlijnder of efficiënter te maken misschien hard over, maar net het tegendeel is waar. In het Tyks Lighthouse Hospital is een verhoogde operationele efficiëntie erop gericht het verplegend personeel meer tijd te geven voor interactie met patiënten, wat de essentie van hun werk is.

Dat medewerkers betrokken zijn bij de planning van het nieuwe ziekenhuis is cruciaal, omdat zij het best weten wat de mogelijke valkuilen zijn.

"Artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers zijn betrokken bij de functionele planning. Zij zullen erop toezien dat in alle planningsfasen rekening wordt gehouden met onze kernwaarden. Hun bijdrage is van vitaal belang."  

De klinische consulting die Ascom aanbiedt, is van onschatbare waarde voor de planning en implementatie van onze communicatiesystemen. Zonder kennis van verpleegkunde is het moeilijk om de ziekenhuisprocedures en de vereisten van het werk te begrijpen.
Annika Lindblom
Ziekenhuisplanner in het academisch ziekenhuis van Turku
  • Downloads
Lees meer verhalen van klanten

Gerelateerde pagina's