Events en webinars

We vinden het be­lang­rijk om in nauw con­tact te staan met onze klan­ten. Dat doen we door deel te nemen aan evenementen en kennisplatformen, door eigen events en webinars te or­ga­ni­se­ren, door samen­wer­king in de regio's en natuur­lijk voor de gezel­lig­heid. Het Ascom team kijkt er naar uit u weer persoonlijk te ontmoeten op onderstaande events.

7 en 9 maart 2023
Webinars: Integratie Ascom IP-DECT met Microsoft Teams
Ascom en Microsoft vertellen op 7 & 9 maart in een live-webinar in detail wat de integratie tussen Microsoft Teams en Ascom IP-Dect inhoudt en welke voordelen dit voor u heeft. Kies de datum die u uitkomt en luister en praat mee!