Events en webinars

We vinden het be­lang­rijk om in nauw con­tact te staan met onze klan­ten. Dat doen we door deel te nemen aan evenementen en kennisplatformen, door eigen events en webinars te or­ga­ni­se­ren, door samen­wer­king in de regio's en natuur­lijk voor de gezel­lig­heid. Het Ascom team kijkt er naar uit u weer persoonlijk te ontmoeten op onderstaande events.

1 en 3 november 2022
Webinars: vernieuwd Ascom Healthcare Platform
Ascom introduceert het vernieuwde, uitgebreide Ascom Healthcare Platform.​ Op 1 en 3 november hoort u als ziekenhuis in ons live-webinar welke nieuwe functies u kunt verwachten. Kies de datum die u uitkomt en luister en praat mee!