Events en webinars

We vinden het be­lang­rijk om in nauw con­tact te staan met onze klan­ten. Dat doen we door deel te nemen aan evenementen en kennisplatformen, door eigen events en webinars te or­ga­ni­se­ren, door samen­wer­king in de regio's en natuur­lijk voor de gezel­lig­heid. Ons team kijkt er erg naar uit u weer persoonlijk te ontmoeten op events zodra de omstandigheden het toelaten!

17 november, 2021
Mobile Healthcare
Ascom is trotse partner van Mobile Healthcare: het congres over digitale zorgtransformatie. Zien wij u op 17 november in Jaarbeurs Utrecht? Live in Jaarbeurs Utrecht