Events en webinars

We vinden het be­lang­rijk om in nauw con­tact te staan met onze klan­ten. Dat doen we door deel te nemen aan evenementen en kennisplatformen, door eigen events en webinars te or­ga­ni­se­ren, door samen­wer­king in de regio's en natuur­lijk voor de gezel­lig­heid. Ons team kijkt er erg naar uit u weer persoonlijk te ontmoeten op events zodra de omstandigheden het toelaten!

13 en 14 april 2022
FireSafety & Security Event
Op 13 en 14 april neemt Ascom deel aan het event FireSafety & Security – De vakbeurs voor (brand)beveiliging en installerend Nederland. We hopen je te mogen verwelkomen op onze stand E.18 onder het genot van een kopje koffie of thee. Den Bosch Brabanthallen