NVKF Lustrum

donderdag 28 september 2023
vrijdag 29 september 2023

Patiënt én zorgverlener verdienen een stille, mensgerichte zorgomgeving. Interoperabiliteit gebaseerd op de ISO/IEEE 11073 SDC-standaard helpt veilige distributie van medische alarmen te realiseren terwijl de medische apparatuur aan het bed stil blijft.

Als leveranciers van medische technologie voor klinische alarmering, nodigen Dräger en Ascom u uit om langs te komen bij onze stand op het NVKF.   De optimale alarmketen komt namelijk niet alleen van de industrie en niet alleen vanuit de zorg maar komt pas tot stand als we de handen ineenslaan.

Gaat u de uitdaging met ons aan?! 

Wanneer het leven van de patiënt mogelijk in gevaar komt als alarmgrenzen van de bewakingsmonitor of beademingsmachine worden overschreden is het een noodzaak dat deze alarmen snel, veilig en betrouwbaar bij de juiste zorgverlener aankomen. Zonder slim alarmmanagement  zorgen deze alarmen voor extra geluid en het onnodig storen van patiënt én zorgverlener.

Het creëren van een alarmdistributiesysteem waarmee cruciale alarmen van medische apparatuur veilig worden gedistribueerd in een (voor de patiënt) stille -omgeving is een doel waar Dräger en Ascom zich beiden aan committeren. 

We werken samen om medische apparatuur, informatie- en alarmdistributiesystemen te verbinden tot één medisch ecosysteem dat voldoet aan de Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/45 klasse IIb). Alarmen van de Dräger bewakingsmonitor en beademingsmachine worden via het Ascom Healthcare Platform doorgestuurd naar het mobiele device van de zorgverlener. Deze krijgt contextuele informatie over het alarm waardoor betere besluitvorming kan plaatsvinden. Zo kan een zorgverlener tijdig in actie komen met behulp van de juiste klinische informatie.  

Daarnaast werken Dräger en Ascom aan standaardisatie die het mogelijk maakt dat medische apparatuur onderling kan communiceren. Dit biedt ongekende mogelijkheden voor gegevensanalyse, (acute) klinische besluitvorming en intelligente therapieondersteuning.

En geeft rust, overzicht en controle in situaties waarin elke seconde telt. 

Wilt u ook een stiller en slimmer ziekenhuis?

Plan gratis adviesgesprek in