Juridische informatie en privacybeleid

Algemene voorwaarden en gebruikersovereenkomst van Ascom

Hier vindt u de downloadbare PDF-bestanden van de algemene voorwaarden en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers van Ascom

Ascom privacybeleid

De bescherming en veiligheid van gegevens hebben een hoge prioriteit voor de Ascom Group.

Het Ascom privacy beleid en het Ascom product privacy beleid kunt u hier als pdf downloaden. Mocht u nog vragen hebben over gegevensbescherming, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze Data Protection Officer via dpo@ascom.com.

Gebruiksvoorwaarden van de Ascom-website

Beperking van de aansprakelijkheid voor interne inhoud

Personen die toegang hebben tot informatie op de website van Ascom Holding AG of andere bedrijven van de Ascom Group (‘Ascom website’), stemmen in met de volgende voorwaarden:

Ascom levert de gepubliceerde informatie en de weergegeven opvattingen uitsluitend voor persoonlijk gebruik en voor informatieve doeleinden en deze kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Ascom garandeert niet (direct noch indirect) dat de op de Ascom website weergegeven informatie en opvattingen correct, compleet en up-to-date zijn. Meer in het bijzonder kan niets op de Ascom website worden aangemerkt als financieel, juridisch, belastingstechnisch of andersoortig advies. Informatie van derden die op de Ascom website wordt gepubliceerd, is niet door Ascom goedgekeurd en kan afwijken van de standpunten van Ascom.

Informatie die op de Ascom website wordt gepubliceerd, impliceert nooit een verzoek, een aanbod of een aanbeveling om producten te kopen, om transacties uit te voeren of enige rechtshandeling te verrichten. 

Deze website bevat algemene informatie die niet specifiek gericht is op de Noord-Amerikaanse markt of een individueel land. De beschikbaarheid, configuratie en technische specificaties van Ascom producten, diensten en oplossingen kunnen per land verschillen. 

Ascom wijst zonder beperking alle aansprakelijkheid af voor verlies of schade, van welke aard dan ook, inclusief alle directe of indirecte gevolgschade, die zou kunnen ontstaan door het gebruik van of de toegang tot de Ascom website of willekeurige links naar websites van derden.

Beperking van de aansprakelijkheid voor externe links

Sommige links op de Ascom websites leiden naar websites van derden. Ascom neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid en rechtmatigheid van de inhoud van dergelijke websites. In alle gevallen is de informatieverstrekker van de gekoppelde websites aansprakelijk voor de inhoud en nauwkeurigheid van de verstrekte informatie.

Copyright

De volledige inhoud van deze Ascom website is auteursrechtelijk beschermd met alle rechten voorbehouden. Alle eigendomsrechten berusten bij Ascom. Een gebruiker wordt geacht akkoord gegaan te zijn met de voorwaarden voor het gebruik van de Ascom website zodra hij/zij inhoud van de Ascom website downloadt of anderszins kopieert.

Gegevensbescherming

Wie de Ascom website raadpleegt, gaat akkoord met ons privacybeleid. De downloadbare PDF-bestanden van het privacybeleid van Ascom vindt u hier.

Wijzigingen aan de Ascom website en aanpassing van de gebruiksvoorwaarden

Ascom behoudt zich het recht voor om de inhoud en informatie op de Ascom website en deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde aan te passen.