Duurzaamheid

Zakelijke, ecologische en sociale inspanningen van Ascom

Als internationaal actieve technologiegroep neemt Ascom haar zakelijke, ecologische en sociale verantwoordelijkheden serieus. Een duurzame, verantwoordelijke aanpak betekent dat we onze producten en diensten op een milieuvriendelijke, veilige en betrouwbare manier leveren. In 2010 werd Ascom lid van het Global Compact van de VN en we zetten ons volledig in om de belangrijkste principes te promoten. Ons bedrijf valt ook onder de Ascom Code Ethical Business of Conduct, die de basis vormt van onze bedrijfscultuur.

In haar bedrijfsactiviteiten richt Ascom zich op duurzame groei en het creëeren van toegevoegde waarde op basis van innovatie en kwaliteitsmanagement. Van de verantwoorde inkoop van grondstoffen tot energiezuinige kantoren, van strenge nalevingsnormen tot recyclingprogramma's, Ascom streeft er voortdurend naar om de impact op het milieu te minimaliseren.

Onze inzet voor duurzame praktijken levert goede resultaten op. Uit een onafhankelijke levenscyclusanalyse bleek bijvoorbeeld dat de Ascom Myco-handset gedurende zijn volledige levenscyclus 52-73 kg CO2eq produceert, wat minder is dan consumentensmartphones. En we hebben recyclingsystemen geïmplementeerd voor gebieden met beperkte inzamelings- en recyclinginfrastructuren.

Ascom heeft per 1 januari 2021 een nieuwe duurzaamheidsrichtlijn geïmplementeerd, die van toepassing is op alle medewerkers wereldwijd en die bedrijfsspecifieke duurzaamheidsnormen en doelstellingen bevat.

Download de Ascom Sustainability Directive > 

Download het laatste Ascom Sustainability Report met CEO statement > 

Gouden erkenning MVO inspanningen 2021

Ascom is voor de vierde achtereenvolgende keer bekroond met een gouden erkenning van EcoVadis, een ratingbedrijf in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, gespecialiseerd in Supplier Sustainability Ratings voor wereldwijde toeleveringsketens. Meer dan 30.000 bedrijven gebruiken EcoVadis om risico's te verminderen, innovatie te stimuleren en transparantie en vertrouwen tussen handelspartners te bevorderen.

De gouden-classificatie wordt toegekend aan bedrijven die in alle categorieën in de top 5% van leveranciers staan ​​die door EcoVadis zijn beoordeeld. Het EcoVadis MVO-analysesysteem beoordeelt 21 criteria over vier onderwerpen: 

  • Omgeving
  • Arbeid/mensenrechten
  • Ethiek
  • Duurzame inkoop

De hoogste erkenning van EcoVadis bewijst dat voor Ascom duurzaamheid van het grootste belang is voor het bedrijf. Ascom heeft de intentie om haar inspanningen op het gebied van duurzaamheid voortdurend te verbeteren. Daarom werden aanvullende maatregelen genomen, zoals online training over bedrijfsethiek en gestructureerde mechanismen om beleidsschendingen aan te pakken. Ascom viel ook vooral op vanwege het werk met de ISO 14001-certificeringen en het feit dat het een Global Compact Signatory was.

Download het Ecovadis report >