Klantcases

Duizenden organisaties over de hele wereld verbeteren de veiligheid, efficiëntie, effectiviteit en communicatie van hun personeel met behulp van onze oplossingen. Of u nu werkzaam bent in de gezondheidszorg, industrie, overheid, hospitality of beveiligde instellingen, ontdek hieronder meer over die in uw sector.

Segment
Adullam, Nederland
Ascom bundelt persoonsbeveiliging, BHV-meldingen én zorgoproepen op één device voor zorgmedewerkers. Met de software, systemen en devices van Ascom maakt zorgaanbieder Adullam gebruik van een totaaloplossing die de veiligheid binnen de organisatie naar een hoger plan trekt en klaar is voor de toekomst. Technologie staat nooit stil.
Meer informatie
Bravis ziekenhuis, Nederland
Het Bravis Moeder & Kindcentrum is een bijzondere afdeling waar, net als op een IC, alarmen ruim vertegenwoordigd zijn. De vraag was dan ook om met een slim systeem de alarmen te prioriteren en toe te wijzen, zodat de hoeveelheid alarmen wordt teruggebracht en het werk voor verpleegkundigen overzichtelijker wordt.
Meer informatie
BrabantZorg, Nederland
Kun je de sensortechnologie van een ziekenhuis ook toepassen in verpleeghuizen en thuiszorg? Dat is de centrale vraag in de pilot ‘Smart Monitoring in de VVT-setting’ die BrabantZorg samen met innovatiepartner Ascom uitvoert. Een gezamenlijke voorbereiding, stabiele Wifi en inzetten van key-users blijken belangrijke randvoorwaarden voor succes.
Meer informatie
Coloriet, Nederland
Zorgorganisatie Coloriet hecht veel waarde aan kwaliteit en veiligheid, zeker bij de meest kwetsbare cliënten. Zo hebben zij nieuwe technologie toegepast met als gevolg dat het zorgpersoneel met twee apparaten op zak zou lopen, een apparaat waarop de zorgmeldingen binnen komen en een apparaat voor de brand- en ontruimingsalarmen. Dit was niet wenselijk. Kan dit niet in één? Met deze vraag ging Coloriet samen met ons, de brandweer Flevoland en de inspectie om de tafel.
Meer informatie
Erasmus MC, Nederland
Erasmus MC koos voor Ascom als strategische partner om de implementatie van het 'Medical Integrated Communications and Information System' van het ziekenhuis te leiden, met als doel de digitale informatiesystemen van Erasmus MC te integreren in één platform. Lees hoe het Ascom platform helpt hun visie op patiëntgerichte zorg en een rustige herstelomgeving te realiseren.
Meer informatie
Friesland Campina, Nederland
In Nederland maakt Friesland Campina al jaren gebruik van Ascom DECT voor interne communicatie, messaging en alarmering. Naast bellen en gebeld worden, verzendt het systeem BHV-oproepen, persoons- en procesalarmen en is er een koppeling met de brandmeldinstallatie. De wens van Friesland Campina was om de lokale installaties centraal te koppelen op één Cisco Call manager platform.
Meer informatie
Isala Meppel ziekenhuis, Nederland
In maart 2022 opent het eerste all-electric ziekenhuis van Nederland zijn deuren, Isala Meppel. Slimme en duurzame technieken zorgen er voor de brandveiligheid, toegangscontrole en camerabewaking. Bijzonder detail: alle veiligheidsoplossingen worden op afstand bestuurd.
Meer informatie
Koninklijke Burgers' Zoo, Nederland
Bij dierenpark Koninklijke Burgers’ Zoo staat veiligheid voorop. Niet alleen voor de bezoekers, maar ook voor de medewerkers en dieren. Burgers’ Zoo maakt al 20 jaar gebruik van de Ascom DECT-installatie. In de loop van deze 20 jaar is het park flink uitgebreid en om de veiligheid overal te kunnen waarborgen, was de wens van Burgers’ Zoo om het gehele park te upgraden naar de nieuwste technologie.
Meer informatie
Koninklijke Schouwburg, Nederland
Het brandveilig maken van een theater vergt niet alleen technologie, maar ook creativiteit. Als er tijdens een voorstelling bijvoorbeeld spectaculaire theaterrook wordt gebruikt, wil je niet dat het brandalarm afgaat. Het Nationaal Theater vertelt hoe hun team en Ascom samen een brandveilig theater realiseerden.
Meer informatie
Mediant, Nederland
Bij GGZ-organisaties komt de inspectie vaak op bezoek om te waarborgen of de veiligheid van het gebouw, het zorgpersoneel en de cliënten nog voldoende is. Om ervoor te zorgen dat het zorgpersoneel van GGZ-organisatie Mediant nog sneller kan handelen in het geval van een calamiteit of incident, hebben we samen een unieke brandveiligheidsoplossing gerealiseerd.
Meer informatie
Medisch Centrum Schiedam, Nederland
Om een zo hoog mogelijk niveau van brandveiligheid te kunnen waarborgen, laten we door een onafhankelijke partij een audit uitvoeren op onze brandmeldsystemen. Bekijk de video en ontdek hoe een onderhoudscontrole van een brandmeldinstallatie en een inspectie in z'n werk gaat.
Meer informatie
New Amsterdam Court House, Nederland
Het New Amsterdam Court House (NACH), de nieuwe Rechtbank Amsterdam, was op zoek naar een bode oproepsysteem om de werkprocessen te optimaliseren, zodat de aanvrager zeker weet dat hulp verzekerd is in geval van een oproep of incident. De oproep- en communicatieoplossing van Ascom biedt de rechters en medewerkers flexibiliteit bij oproepen en calamiteiten.
Meer informatie
Nieuwe hoeven BrabantZorg, Nederland
Bij de locatie Nieuwe Hoeven van BrabantZorg maken ze gebruik van een bedscan die de bewegingen van de oudere wel volgt, maar pas een melding afgeeft als dat nodig is.
Meer informatie
Noorderkroon BrabantZorg, Nederland
Woonzorgcentrum Noorderkroon BrabantZorg was op zoek naar een oplossing om hun bewoners met dementie meer bewegingsvrijheid te geven. Geen gesloten afdeling, maar een systeem waarmee je op maat kan inrichten wat een bewoner nodig heeft om veilig en goed te kunnen leven. Het Ascom leefcirkel-systeem sluit hier perfect op aan.
Meer informatie
P.I. Lelystad, Nederland
Bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad heeft Ascom de brandveiligheid weer geborgd. Gezien de situatie rondom het COVID-19 virus, wilde de gevangenis geen risico lopen dat de gedetineerden besmet zouden raken door personen van buitenaf. Het moderniseren van het brandmeldsysteem op vier verschillende locaties heeft daarom in de avonduren en nacht plaatsgevonden.
Meer informatie
Pieter van Foreest, Nederland
Toezichthoudende technieken in een verpleeg- of verzorgingshuis kunnen de zorg verlichten en verbeteren. Mits ze zijn ingebed in een duidelijke visie op zorg, passen in de infrastructuur en worden gedragen door medewerkers. Met als bijkomende plus: een stuwmeer aan data die antwoorden kunnen geven op vragen die we nu nog niet kunnen bedenken.
Meer informatie
Sevagram, Nederland
Hoe kun je mensen in de laatste fase van hun leven zo aangenaam mogelijk laten wonen en hoe faciliteer je de zorgprofessionals die dat mogelijk moeten maken? Sevagram, een organisatie voor ouderenzorg in Zuid-Limburg, trekt voor het antwoord op met Ascom Nederland.
Meer informatie
Slingeland Ziekenhuis, Nederland
Ontdek hoe Ascom met het Slingeland ziekenhuis in samenwerkte om een ​​patiëntbewakingssysteem voor EWS-berekening te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat het continu monitoren van parameters kan bijdragen aan het eerder signaleren van verslechtering.
Meer informatie
St Jansdal, Nederland
Samen bouwen aan toekomstgerichte alarmering. St Jansdal zocht één partner die kan ontzorgen op de thema’s verpleegoproep en medische alarmering, die kan meedenken en innoveren maar ook flexibel kan opschalen in de verschillende fasen van renovatie en nieuwbouw.
Meer informatie
Vincent van Gogh, Nederland
Van onbedoelde prullenbakbrandjes tot in brand gestoken beddengoed: in een GGZ-instelling is het extra belangrijk dat er aandacht is voor brandveiligheid. Hoe houd je een zorgorganisatie brandveilig? We vroegen het Ted van Meerendonk, adviseur ICT Infra bij Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid. Onder andere de techniek rondom brandveiligheid valt onder zijn verantwoordelijkheid.
Meer informatie
Woonzorgcentrum LindeStede, Zorggroep Alliade, Nederland
Bewoners buiten in de tuin zoveel mogelijk vrijheid geven op een veilige manier. Dat is waar woonzorgcentrum LindeStede, onderdeel van Zorggroep Alliade, naar op zoek was. Een oplossing waardoor de zorg met een veilig gevoel hun bewoners kan laten genieten van de belevingstuin
Meer informatie
ZuidOostZorg, Nederland
De sensortechnologie van Ascom draagt bij aan een veilige woonomgeving en vergroot de privacy voor bewoners. Daarnaast zorgt het voor meer inzicht en overzicht bij de zorgmedewerkers. “Ik gun iedere afdeling waar met mensen met dementie wordt gewerkt zo’n systeem!”
Meer informatie
ZuidOostZorg Voltawerk, Nederland
Hoe bied je bewoners met dementie een veilige woonomgeving met zoveel mogelijk behoud van privacy en eigen regie? Hoe voorkom je onnodige controles in de nacht? En hoe benut je data over beweeggedrag om de zorg te verbeteren? Bij Voltawerk in Gorredijk is dit gesneden koek.
Meer informatie
Tyks Lighthouse Hospital, Finland
Het nieuwe Tyks Lighthouse Hospital in de Finse stad Turku ontvangt begin 2022 zijn eerste patiënten. De focus op patiënten is een van de kernwaarden van het ziekenhuis en de vertaling ervan in de praktijk wordt gewaarborgd door functionele planning en multiprofessionele samenwerking.
Meer informatie
EDF, Frankrijk
Dankzij nieuwe communicatietechnologieën van Ascom verbetert de EDF-groep de veiligheid van medewerkers in hydraulische elektriciteitscentrales.
Meer informatie
UNN Breivika, Noorwegen
Een klinische communicatie- en coördinatieoplossing voor het grootste ziekenhuis in het noorden van Noorwegen: lees hoe Ascom het alarmbeheer heeft gestroomlijnd en digitale workflows mogelijk heeft gemaakt.
Meer informatie
Mars Wrigley, Frankrijk
Een geavanceerde alarmoplossing met ATEX-conforme mobiele devices voor meerdere locaties: lees waarom één van 's werelds toonaangevende zoetwarenproducent voor Ascom koos.
Meer informatie
Wernsing Feinkost, Duitsland
Lees hoe Ascom Unite een geïntegreerde logistieke management- en een persoonlijke en technische oplossing op een grote opslag- en distributielocatie aanstuurt.
Meer informatie
Mission Hospital, Verenigde Staten
Lees hoe het Ascom Healthcare Platform de zorg verandert - en digitale informatiehiaten dicht - in het 523 bedden tellende Mission Hospital in Californië.
Meer informatie
Allium Healthcare, Singapore
Allium Healthcare werkte samen met Ascom aan een tastbaar verschil in hun zorgmodel. Zorgverleners profiteren nu van meer gestroomlijnde workflows en bewoners genieten van de grootst mogelijke veiligheid, gemoedsrust en waardigheid.
Meer informatie
Sengkang ziekenhuis, Singapore
Het coördineren van de communicatie tussen teams van medewerkers in een nieuwe zorginstelling met 1.200 bedden in Singapore is geen sinecure. Het Ascom Telligence-systeem is van essentieel belang gebleken in een situatie waarin betrouwbaarheid, functionaliteit en interoperabiliteit van cruciaal belang zijn.
Meer informatie
AnglicareSA, Australia
How an Ascom solution is providing security with dignity, and safety with discretion.
Meer informatie
Maggiore Hospital, Italië
Dit is een zeer complex initiatief dat een grote stap is in de richting van de digitalisering van operatiekamers, met voordelen op het gebied van assistentie, kwaliteit van de gezondheidszorg en kostenbeheersing.
Meer informatie
Adullam , Nederland
Een zo normaal mogelijk leven. Dat is wat Adullam wil voor zijn cliënten. Adullam is een landelijke organisatie en verzorgt en begeleidt mensen met een verstandelijke beperking. De organisatie wil bewoners zoveel mogelijk vrijheid geven. Betrouwbare technologie is onmisbaar om die vrijheid te bieden. Daarmee zijn begeleiders namelijk in staat om snel hulp in te schakelen als er iets misgaat.
Klantcase Adullam
Estinea, Nederland
Zorginstellingen in heel Nederland zijn op zoek naar manieren om méér zorg te kunnen bieden met hetzelfde aantal, en in de toekomst zelfs met minder, zorgmedewerkers. Ascom helpt Estinea met ‘Remote Monitoring’, een dienst waarbij Ascom 24/7 in de gaten houdt of alle Ascom-oplossingen bij de klant goed werken. Hierdoor kan iedereen zich bij Estinea volledig op de zorg voor de cliënten richten.
Klantcase Estinea
Maasstad Ziekenhuis
We zijn trots dat het Maasstad Ziekenhuis heeft gekozen voor het medisch alarmeringssysteem (MAS) van Ascom. Alarmmeldingen en de bijbehorende contextuele informatie worden straks doorgezet naar smartphones waarmee de verpleegkundige overzicht heeft van de status van medische apparatuur.
Maasstad Ziekenhuis

Kom in contact met een Ascom-expert

Plan gratis adviesgesprek in
Meld u nu aan voor onze nieuwsbrieven
Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen Ascom? Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief