Samen bouwen aan toekomstgerichte alarmering

Roadmap Medische Alarmering 2021-2026

St Jansdal is een middelgroot ziekenhuis in het midden van het land. Ruim 2.500 collega’s verlenen - vanuit de ziekenhuizen in Harderwijk, Lelystad en poliklinieken in omliggende gemeenten - dagelijks patiëntenzorg aan ca. 285.000 inwoners. De verpleegkundigen worden stap voor stap geholpen aan een betrouwbare nieuwe alarmeringsoplossing. Een oplossing die vooral flexibel moet kunnen opschalen tijdens de verschillende fasen van renovatie en nieuwbouw. En die bovenal aansluit bij het werkproces. 

Ondertekening van de samenwerking tussen St Jansdal en Ascom (juli 2021).
Tijdens het maken van de foto’s was er geen maskerplicht. 


Robbert Dijkhuizen, Manager ICT & Medische Technologie, is trots op hoe het ziekenhuis samen met partners bouwt aan het nieuwe St Jansdal. Het is een complex traject met tal van thema’s en planningen voor renovatie en nieuwbouw.

In Harderwijk is de technologie door de jaren gegroeid naar veel verschillende systemen. In 2019 kwam daar de overname van het ziekenhuis in Lelystad bij, dat zijn eigen historie heeft. Intussen staat er in Harderwijk een grote uitbreiding gepland voor de komende jaren. Hoe ga je zo’n nieuw deel bouwen in de wetenschap de komende jaren nog een roadmap te hebben om door te ontwikkelen? “Het antwoord ligt in het geleidelijk realiseren van een oplossing.” Vertelt Robbert Dijkhuizen. “Dus niet alles tegelijk maar gefaseerd. We creëerden een meerjarenmodel met een partner die flexibel mee kan doen. En dachten uitvoerig na over welke oplossing je wanneer, waar nodig hebt op het gebied van alarmering.”

‘Lapjeskat’

De huidige situatie voelt voor St Jansdal als een lapjeskat. In alle gebouwdelen is een oplossing voor alarmering, deels op elkaar aangesloten, deels alleen gekoppeld op de telefoniefunctionaliteit. Hoe lang is dit nog houdbaar met dit soort grote renovatie- en nieuwbouwplannen? “We willen toewerken naar een ondersteund systeem van één leverancier. Met zoveel leveranciers, het ontbreken van eigenaarschap, en risico’s qua technische continuïteit kun je namelijk wel willen innoveren, maar heb je geen enkele innovatiekracht.”

Samenwerking

St Jansdal zocht dus naar een partner die het ziekenhuis kan ontzorgen op het thema VOS en alarmering, kan meedenken en innoveren maar ook flexibel is. Bouwen duurt namelijk vaak langer dan je hoopt. “Als het morgen toch anders blijkt, wil je dat een partij meegaat met veranderingen. Covid heeft dit ook wel bewezen in deze samenwerking met Ascom. Want een IC ombouwen terwijl die vol ligt, is niet ideaal. Ook zeker niet voor de zorg. Wij zijn daar met elkaar ook zeer flexibel mee omgegaan.”

De basis hebben St Jansdal en Ascom op orde. Daarnaast worden er stappen gezet voor innovatie. “Tegen Ascom zeiden we: laten we in 7 fasen de komende jaren de vernieuwing brengen. Samen hebben we gekeken; wat kan er wanneer, wat is handig. En zo hebben we samen de roadmap ingevuld.”  

We creëerden een meerjarenmodel met een partner die flexibel mee kan doen en dachten uitvoerig na over welke oplossing je wanneer, waar nodig hebt op het gebied van alarmering.
Robbert Dijkhuizen
Manager ICT & Medische Technologie

Flexibel opschalen

Robbert schetst dat je nooit klaar bent met implementeren. Al zou hij dat als IT-manager natuurlijk wel willen; een contract met een implementatieperiode en dan ga je live en werken met elkaar. “Je tekent bij wijze van spreken een contract voor 5 jaar maar aan het eind ben je nog aan het implementeren. Je start misschien al met vervangen en voegt ook weer functionaliteit toe. We zijn ons hiervan bewust en hebben goed gekeken met welke partners je zo’n traject in kan gaan. En wie doet wat in deze basis. Als het hart van de oplossing staat en draait, dan is het vooral overnemen van functionaliteit. Met Ascom hebben afspraken gemaakt, hoe ga je om met die opschaling. Wat heb je wanneer nodig? Heb ik iets nu, dan kopen we het er nu bij. Een soort van opschaalcontract.”

Aan de slag met thema’s

Er zijn veel ambities en thema’s waar St Jansdal geleidelijk mee aan de slag gaat. “Geef ons de tijd om de basis te implementeren voordat je vraagt om innovaties, is ons motto. Als het hart van de architectuur nog niet staat en is uitgerold is het gedoemd om te mislukken. Mensen moeten het systeem kennen en weten hoe ze er mee werken. Doe je dit niet, dan kan dit leiden tot fouten in het gebruik en heeft dit impact op de kwaliteit van de oplossingen. We hebben de stip op de horizon voor vernieuwing en optimalisering inmiddels te pakken en kunnen nu snelheid maken in efficiëntie en gebruik.”

Gebruikerservaring

Data, wearables, standaardisatie… Het platform biedt straks dus veel kansen om mee verder te gaan. “Eerst tonen we aan dat dit het doet, dan gaan we verder innoveren en verbeteren. En minstens zo belangrijk, we meten de gebruikerservaring. Periodiek vragen we aan verpleegkundigen: waar loop je tegenaan en moet anders? Er is niets erger dan denken dat we iets heel moois neerzetten maar het werkt niet in het werkproces. Daar gaat de meeste aandacht naartoe vanuit IT.”

Lees meer verhalen van klanten

Kom in contact met een Ascom-expert

Plan gratis adviesgesprek in