Isala ziekenhuis Meppel regelt veiligheid slim en duurzaam

Brandveiligheid, cameratoezicht en toegangscontrole op afstand bestuurd

In maart 2022 opent het eerste all-electric ziekenhuis van Nederland zijn deuren, Isala Meppel. Slimme en duurzame technieken zorgen er voor de brandveiligheid, toegangscontrole en camerabewaking. Bijzonder detail: alle veiligheidsoplossingen worden op afstand bestuurd.

 

Afgelopen december werd de bouw van Isala Meppel en het inpandige geriatrische revalidatiecentrum Noorderboog afgerond door consortium TDE. Eind maart gaat het ziekenhuis in bedrijf. Vanaf dat moment is EQUANS, een van de drie consortiumpartijen, 25 jaar lang verantwoordelijk voor de energievoorziening, het beheer en het onderhoud van het ziekenhuis. Daar hoort ook veiligheid bij, dat wil zeggen brandveiligheid, toegangscontrole en camerabeveiliging. Bij de realisatie van het ziekenhuis moesten er op al deze gebieden voor de lange termijn keuzes worden gemaakt – met als uitdaging de exploitatielasten beheersbaar te maken met innovatieve, slimme en duurzame technologie.

 

Online bewaking veiligheid

“In alle fases, van ontwerp en engineering tot en met de bouw, hebben we gekeken naar de meest optimale en duurzame oplossingen”, vertelt projectleider Jan Rockers van EQUANS. Als leverancier van de technische veiligheidsoplossingen voor Isala Meppel is Ascom nauw bij dit keuzeproces betrokken, samen met opdrachtgever Isala, specialisten van toeleveranciers, de brandweer en de inspecteur brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties. De oplossingen van Ascom helpen de veiligheid van zorgpersoneel, patiënten en bezoekers in Isala Meppel te bewaken. Uniek daarbij is dat de brandveiligheid, toegangscontrole en camerabewaking op afstand worden bestuurd vanuit een centrale meldkamer in Zwolle.

 

Zonering voor ontruiming

Qua brandveiligheid is er zowel rekening gehouden met de behoeften van het ziekenhuis als die van de verzorgingsinstelling voor geriatrische patiënten. Bij de een werkt het bijvoorbeeld niet om alle deuren af te sluiten bij brand, terwijl bij de ander het risico bestaat dat mensen gaan zwerven als alle deuren opengaan. Om het effect van een eventuele brandmelding zo klein mogelijk te houden voor de hele organisatie, is het ziekenhuis opgedeeld in vijf afzonderlijk afsluitbare zones. Bij een ontruiming verzamelen mensen zich achter de eerstvolgende brandscheiding en hoeven ze het gebouw dus niet uit. Op basis van deze zonering zijn de plannen verder uitgetekend, vertelt Joeri Claus, accountmanager van Ascom. “Wat is waar nodig aan melders, hoe zit het met de toegangscontrole, waar zijn de vluchtwegen en hoe verloopt de ontruiming? Bij het maken van de plannen is de brandweer ook continu aangehaakt geweest”, aldus Claus.

 

Slimme rookmelders

Bij de invulling van de plannen voor brandveiligheid is gekozen voor duurzame state-of-the-art melders van Ascom. Claus: “Zo controleert de optische rookmelder zichzelf 24 uur per dag op vervuiling door stof. Algoritmen analyseren continu de omgevingsinvloeden, evalueren veranderingen en passen zo nodig de gevoeligheidsinstelling van de automatische melders aan. Deze methode reduceert het aantal ongewenste brandmeldingen met gemiddeld 70 procent ten opzichte van een traditionele aanpak.” Bij brand is er een stil alarm: geen gillende sirenes, maar telefonische meldingen naar de juiste mensen. Kleurcodes geven aan waar de brand in het gebouw is. In een aantal gebieden, zoals de grotere wachtkamers, komen er ‘attentiesignaalgevers’. 

De oplossingen van Ascom helpen de veiligheid van zorgpersoneel, patiënten en bezoekers in Isala Meppel te bewaken. Uniek daarbij is dat de brandveiligheid, toegangscontrole en camerabewaking op afstand worden bestuurd vanuit een centrale meldkamer in Zwolle.
Jan Rockers
Porjectleider EQUANS

Toegangscontrole vanuit Zwolle

Het toegangsbeleid van Isala Zwolle is over Isala Meppel heen gelegd: kleuren maken de toegang inzichtelijk voor gebruikers. Groene gebieden zijn altijd voor iedereen toegankelijk. Geel gaat na een bepaalde tijd dicht en is alleen toegankelijk met toegangspas. Rood is alleen te betreden door geautoriseerde medewerkers. Het toegangscontrolesysteem wordt bestuurd vanuit de centrale meldkamer in Zwolle. Alle benodigde elektronica is hiervoor in de deuren verwerkt. Er zijn in Meppel dus geen deuren met sloten waarvan de batterijen moeten worden vervangen, alle apparatuur is bedraad en op afstand uit te lezen.

 

Remote camerabewaking

In de centrale hal van Isala Meppel is een balie voor de ontvangst van patiënten en bezoekers, verder wordt alles georganiseerd vanuit de beheerloge in Zwolle. Claus: “Als er in Isala Meppel een deur opengaat, zien ze dat via de camerabeelden in Zwolle. Die remote aansturing maakt het invullen van veiligheid best wel bijzonder. Daarom heb ik gesprekken gehad met het hoofd beveiliging van Zwolle om naar de specifieke eisen te kijken. Iedereen moet bijvoorbeeld veilig op de Spoedeisende Hulp kunnen werken, dus hoe richt je dat goed in met camera's en toegangscontrole zonder veel hardware nodig te hebben? Wat wil je als gebruiker zien op welke afdelingen? In het beginstadium zijn we uitgegaan van standaardcamera's met één lens. Uiteindelijk hebben we met Isala en EQUANS de keuze gemaakt voor geavanceerde IP-camera's met vier lenzen op bepaalde locaties. Voor IP-camera's heb je de datalijnen en bandbreedte nodig. Hierover hebben we om de tafel gezeten met ICT van Isala.”

 

Lage vervangingsgraad van apparatuur

Bij de keuze voor de verschillende technische veiligheidsoplossingen is ook rekening gehouden met de levensduur. Claus: “De vervanging van producten is meegenomen in het contract voor onderhoud en beheer. Een brandmeldsysteem gaat gemiddeld zo’n tien jaar mee, maar uit de praktijk blijkt dat onze brandmeldinstallaties pas na veel langere tijd aan vervanging toe zijn. Een duurzame installatie met een lagere vervangingsgraad scheelt enorm in beheer en onderhoud. Ook voor de andere producten die we bij Isala Meppel inzetten zijn we hierover in gesprek gegaan met fabrikanten. Want je wilt exact weten hoe lang techniek meegaat en wordt ondersteund.” Rockers: “Isala weet voor de komende 25 jaar waar ze qua investeringen in veiligheid aan toe zijn en waar ze naartoe bewegen.”

 

Lees meer verhalen van klanten

Gerelateerde pagina's

Kom in contact met een Ascom-expert

Plan gratis adviesgesprek in