Zorg-, brand- en ontruimingsalarmen op één apparaat

Zorgorganisatie Coloriet hecht veel waarde aan kwaliteit en veiligheid, zeker bij de meest kwetsbare cliënten. Zo hebben zij nieuwe technologie toegepast met als gevolg dat het zorgpersoneel met twee apparaten op zak zou lopen, een apparaat waarop de zorgmeldingen binnen komen en een apparaat voor de brand- en ontruimingsalarmen. Dit was niet wenselijk. Kan dit niet in één? Met deze vraag ging Coloriet samen met ons, de brandweer Flevoland en de inspectie om de tafel. 

Unieke oplossing 

Coloriet maakt gebruik van zowel een zorginstallatie als een brand- en ontruimingssysteem van Ascom, waarbij de meldingen op verschillende handsets binnen komen. Het zou voor de zorgmedewerkers van Coloriet makkelijker én veiliger zijn wanneer zij alle meldingen op één apparaat ontvangen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is wel dat die meldingen in een veilige gecertificeerde WiFi-netwerkomgeving binnenkomen. Ook voor de brandweer was dit nieuw, maar zij hebben - passend bij de pioniersgedachte in Zeewolde - constructief meegedacht. 

Landelijke norm stil alarm 

Alle door de overheid voorgeschreven ontruimingsalarminstallaties voor stil alarm in Nederland moeten voldoen aan de norm NEN2575-4. Deze norm van het Nederlands Normalisatie Instituut bepaalt de systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen van de installaties die een snelle en ordelijke personele ontruiming van een gebouw of ruimte bewerkstelligen als er een brand of andere calamiteit plaatsvindt.

Koplopers in de markt

Met elkaar zijn we erin geslaagd dat alle zorg-, brand- en ontruimimgsmeldingen via een betrouwbaar WiFi-netwerk binnen komen op één toestel; de Ascom Myco smartphone. Met Ascom Myco wordt daarnaast voldaan aan de landelijke norm NEN2575-4. Hiermee waren Coloriet en Ascom absoluut koplopers in de markt, die hebben laten zien dat technische uitdagingen, in samenspraak met een inspectieinstelling, te overwinnen zijn.

(bron foto: Fotostudio Wierd)

Lees meer verhalen van klanten

Kom in contact met een Ascom-expert

Plan gratis adviesgesprek in