Unieke brandveiligheidsoplossing bij GGZ-organisatie Mediant

Het verschil tussen leven en dood

Bij GGZ-organisaties komt de inspectie vaak op bezoek om te waarborgen of de veiligheid van het gebouw, het zorgpersoneel en de cliënten nog voldoende is. Maar is voldoende veilig, wel veilig genoeg? En wat kunnen we nog meer doen? Vragen die GGZ-organisatie Mediant constant bezighouden. Op het gebied van brandveiligheid nemen ze daarom geen enkel risico.

Om ervoor te zorgen dat het zorgpersoneel van Mediant nog sneller kan handelen in het geval van een calamiteit of incident, hebben we samen een unieke brandveiligheidsoplossing gerealiseerd. Ronny Meijerink, Hoofd Facilitaire Zaken bij Mediant, legt uit waarom deze oplossing het verschil kan maken tussen leven en dood. 

Veiligheid staat voorop 

Ronny Meijerink heeft bij verschillende zorgorganisaties gewerkt en is de laatste jaren werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. “Psychiatrie is een hele andere wereld, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met de ouderenzorg of het werken in een ziekenhuis, vertelt Meijerink. “Je hebt te maken met mensen met psychische klachten, de mogelijke gevolgen daarvan, open en gesloten afdelingen. Het moet je liggen om in de psychiatrie te werken. Veiligheid is bij ons dan ook een heel groot ding en is elke dag, elke minuut en elke seconde aan de orde”.

Het personeel bij Mediant is gespitst op alarmen, en moet te allen tijde snel en adequaat kunnen handelen. Zorgmedewerkers zijn daarom uitgerust met een handset met persoonsalarmering. Op deze manier kan iedereen op elk moment alarm slaan en is het bekend wie, op welk moment kan komen helpen en hoe deze hulp eruitziet.

Brandveiligheid is topprioriteit 

Ook qua brandveiligheid neemt Mediant geen enkel risico. Alle ruimtes in de instelling zijn uitgerust met branddetectie van Ascom, zelfs in de sanitaire ruimtes. Meijerink: “Mensen beseffen zich niet altijd hoe vaak er in de psychiatrie sprake is van een calamiteit of incident. Wij hebben wekelijks te maken met brandmeldingen. Dit kan zijn omdat er een cliënt een pannenkoek laat aanbranden, in bed een sigaret rookt of dat er brandgesticht wordt. Brandveiligheid is bij ons daarom topprioriteit.”

Verschil tussen leven en dood

Mediant is constant bezig de zorg nog beter en veiliger te maken. Het personeel is getraind om direct actie te ondernemen als er een melding binnenkomt. Wanneer er sprake is van een brand wordt dit aangegeven door middel van een brandalarm. Het is bij een brandmeldsysteem standaard ingeregeld dat brandalarmen worden gesignaleerd op de nevenindicatoren. Nevenindicatoren hangen in de gangen en gaan branden als er een brandalarm is, afkomstig uit de ruimte achter de nevenindicator. Hierdoor is het voor het personeel duidelijk waar het alarm vandaan komt. Ze hoeven zo niet de hele gang door te lopen op zoek naar de juiste ruimte.

Wanneer ergens rook optreedt, maar er nog geen sprake is van een brand, waarschuwt het brandmeldsysteem door middel van een vooralarm. Een mooie functionaliteit waarmee vroegtijdig actie ondernomen kan worden. Echter, een brandmeldsysteem is zo ingesteld dat vooralarmen op een andere manier kunnen worden behandeld dan brandalarmen. Vooralarmen worden dan ook niet gesignaleerd op een nevenindicator. Omdat de nevenindicator niet gaat branden bij een vooralarm, kost het de medewerkers extra tijd om uit te zoeken waar het alarm vandaan komt. Mediant vond dit niet wenselijk en geeft aan dat eenheid van werken bijdraagt aan veiligheid. Kan dit niet anders? Met deze vraag heeft Mediant ons in de arm genomen.

Het personeel kan nu aan de hand van de nevenindicatoren direct zien uit welke ruimte het vooralarm komt. Dit scheelt tijd, want ze hoeven niet meer de hele gang door te lopen. Hierdoor kunnen ergere gevolgen - zoals een echte brand - voorkomen worden
Ronny Meijerink
Hoofd Facilitaire Zaken bij Mediant

Unieke brandveiligheidsoplossing

Om ervoor te zorgen dat de nevenindicatoren niet alleen gaan branden bij een brandalarm, maar ook bij een vooralarm, was er een aanpassing nodig in de software van de brandmeldcentrale. Meijerink: “Wij zijn uiterst tevreden met deze unieke oplossing van Ascom, want nu kan het personeel aan de hand van de nevenindicatoren direct zien uit welke ruimte het vooralarm komt. Dit scheelt tijd, want ze hoeven niet meer de hele gang door te lopen. Hierdoor kunnen ergere gevolgen - zoals een echte brand - voorkomen worden.”

Ook de weergave van de meldingen is geoptimaliseerd. De meldingen zijn gekoppeld aan een rookmelder en in de oude situatie was het nummer van de rookmelder te zien op de handset. Dit nummer werd door het personeel vaak onterecht aangezien voor het nummer van de ruimte, waardoor verwarring ontstaat. Teksten op handsets dienen enkel voor de gebruiker actuele informatie te bevatten, zodat er geen twijfel kan ontstaan in het opsporen van de brandlocatie. Nu is het nummer van de rookmelder voor de medewerker niet meer zichtbaar op de handset. Dit voorkomt verwarring, zodat er direct naar de juiste ruimte gelopen kan worden.

Sneller actie en eerder hulp 

De brandmeldcentrale bij Mediant maakt geen onderscheid meer tussen voor- en brandalarmen. Op deze manier worden beide alarmen op een identieke manier naar de handsets gestuurd en beide alarmen op de nevenindicatoren gesignaleerd. Deze aanpassingen geven voor het personeel van Mediant veel duidelijkheid. Waar in het verleden nog wel eens werd getwijfeld aan het soort alarm en of er nu wel of geen actie ondernomen moet worden, speelt dat probleem nu niet meer.

“Wij zijn heel blij dat Ascom met ons heeft meegedacht en ze onze wereld snappen. Onze cliënten zijn namelijk gebaat bij snelle hulp. We willen dan ook alles op alles zetten om te voorkomen dat onze medewerkers te laat reageren op een brand en niet snel genoeg bij de cliënt kunnen komen, aldus Meijerink. “Hierin zijn we vast niet de enige, want ik ga ervan uit dat elke GGZ-organisatie (brand)veiligheid voorop heeft staan.”

Lees meer verhalen van klanten

Kom in contact met een Ascom-expert

Plan gratis adviesgesprek in