Co-creatie door integratie

Co-creatie door integratie

09 december 2019 - Marc Lamboo, Segment Manager Enterprise 

Co-creatie, een begrip dat je steeds vaker hoort. Binnen de zakelijke markt zien wij co-creatie als het samen nadenken over de kansen en bedreigingen die in onze markt liggen. Op welke manier zijn ze door, integrale, efficiënte en digitale workflows in te vullen, en waar nodig, te voorkomen? 

Er zijn veel kwalitatief hoogwaardige fabrikanten en leveranciers in de markt die opzichzelfstaande en state-of-the-art oplossingen aanbieden. Ze voldoen daarmee perfect aan een specifieke behoefte van een klant. Voorbeelden van deze oplossingen zijn het gecontroleerd betreden van gebouwen middels een toegangscontrolesysteem, het voortijdig melden van een beginnende brand vanuit een brandmeldsysteem of het tijdig alarmeren van de BHV-organisatie bij een calamiteit. Dit zijn zelfstandig functionerende oplossingen die vanuit de kerncompetentie van een fabrikant of leverancier zijn gebouwd. Ze spelen uitstekend in op een specifieke kans of bedreiging in het betreffende deelgebied. En dat is noodzakelijk, want alleen door focus te houden kan een gegarandeerde hoogstaande kwaliteit geborgd worden en worden ingespeeld op de veranderende klantbehoeften en markttrends. Maar zijn alle juiste oplossingen in de markt aanwezig om aan de specifieke klantbehoeften te voldoen?

Integrale totaaloplossing 

Waar wij ons bij Ascom momenteel op focussen is hoe we de klantvraag centraal kunnen zetten. Samen met onze klanten en partners bekijken we op welke manier de verschillende oplossingen integraal kunnen samenwerken. Een integrale totaaloplossing zal uiteindelijk namelijk de workflows ondersteunen. Vanuit co-creatie bedenken we samen workflows en geven die concreet vorm. We definiëren systemen die onderdelen van het werkproces ondersteunen. We denken na over een platform dat de verschillende systemen samenbrengt en integreert. Een platform dat bovendien digitale workflows creëert die waarde toevoegen.

 

 

 

Om een voorbeeld te geven: hoe voorkomen we dat direct de gehele calamiteitenorganisatie in actie komt bij een eerste vooralarm van een brand? Een eerste stap in de digitale workflow zou kunnen zijn door één of meerdere camerabeelden centraal of mobiel te presenteren. Op basis van de getoonde beelden wordt pas de volgende stap in het werkproces opgestart. Dit zorgt voor een efficiëntere calamiteitenbeheersing en -opvolging. Wanneer daarna alle stappen en ondernomen acties in de betreffende digitale en integrale workflow volledig worden gelogd, kan er geëvalueerd worden. Vanuit die evaluatie kunnen vervolgens weer belangrijke lessen worden getrokken voor de toekomst. Op deze manier worden de digitale werkprocessen steeds efficiënter en blijven we door middel van co-creatie continu verbeteren en afstemmen op de veranderende klantbehoeften.

Ascom focust zich steeds meer op het creëren en leveren van toegevoegde waarde dat, vanuit de klantbehoeften, wordt vertaald naar kwalitatief hoogwaardige oplossingen. Samen met onze klanten willen we integrale en digitale workflows vormgeven. Binnenkort afspreken om te co-creëren?