ascom-image-

Meer rust en vrijheid voor bewoners bij ZuidOostZorg

13 november 2018 - Jan van der Veen, Account Manager Care

ZuidOostZorg is een zorginstelling in het zuidoosten van Fryslân. Zij bieden ondersteuning aan cliënten die thuis wonen en hebben daarnaast verpleeg- en verzorgingshuizen.

In 2017 heeft ZuidOostZorg een tender uitgeschreven om een nieuw zorgdomoticaplatform te selecteren die toe te passen is op alle locaties en voor alle cliënten/bewoners van ZuidOostZorg.

Het nieuwe platform moest flexibel zijn en datgene bieden wat de individuele bewoner nodig heeft, om de vrijheid van de bewoner te waarborgen en zo mogelijk te vergroten. Wel met de voorwaarden dat de veiligheid en geborgenheid gegarandeerd is.

Na diverse selectierondes en referentiebezoeken heeft ZuidOostZorg aangegeven dat ze de reis met Ascom willen aangaan. Ze geloven in de ontwikkeling die Ascom maakt met telecare IP en het Ascom Care Platform.

Door de inzet van de nieuwe domotica-oplossing zijn er geen valse alarmen meer en worden er geen onnodige rondes meer gelopen. Dit resulteert in meer rust en vrijheid voor de bewoners. Mocht een bewoner uit bed gaan dan kan de zorg hier een signaal of alarm van ontvangen, mits het cliëntprofiel zo is ingesteld. Dit kan bijvoorbeeld ook toegepast worden indien de bewoner de kamer verlaat. De zorg heeft tevens de mogelijkheid om een camera op te schakelen om vervolgstappen binnen het zorgproces te bepalen.

We zijn met elkaar gestart op de locatie in Gorredijk. ZuidOostZorg heeft de intentie uitgesproken om bij een positieve evaluatie ook 3 andere locaties met de nieuwste versie van het nieuwe zorgdomoticaplatform te implementeren. In 2019 zullen vervolgafspraken worden gemaakt voor een verdere samenwerking.