Ascom Care platform biedt maximale flexibiliteit voor optimale zorg

juli 30, 2018
De trends in de langdurende zorg dwingen zorgorganisaties om de bewoner meer en meer centraal te stellen en maatwerk in zorgverlening te gaan leveren. Ook voor zorgdomoticasystemen wordt in toenemende mate geëist dat deze flexibel inpasbaar zijn om de toenemende zorgzwaarte te ondersteunen. Vandaag geniet de bewoner van de vrijheid van een grote leefcirckel maar morgen is een slim sensorsysteem noodzakelijk in de kamer om de veiligheid van de bewoner te waarborgen.


Om zorgdomotica flexibel af te stemmen op de bewonersbehoefte heeft Ascom het Ascom Care platform. Een platform wat naast maximale flexibiliteit ook meer inzicht biedt in het wel en wee van bewoners om hier de zorg optimaal op af te stemmen.

Het Ascom Care platform biedt kansen voor transformatie!

In de blog van Ingo wordt gesproken over een transformatie naar meer maatwerk, individuele zorg en aansluiting op de leefstijl van een bewoner om hiermee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven. Dit is een belangrijke pijler bij ontwikkelingen op het Ascom Care platform. Slimme zorgdomotica rond de bewoner, in de kamer en in het gebouw verzamelt continu relevante informatie over een bewoner en over zijn gedragingen.

Dit Care platform biedt vervolgens professionals meer inzicht in het leefritme van bewoners. Wat is het laatste 24-uurs ritme geweest? Hoe lang heeft de bewoner op bed gelegen en hoe vaak is deze naar het toilet geweest? Hoe lang is iemand buiten de kamer geweest?

Deze informatie is beschikbaar en kan heel specifiek gebruikt worden. Hieronder leest u een aantal voorbeelden voor de meerwaarde van dit soort informatie:

Heeft de medicatie het gewenste effect?
Voor een specialist ouderengeneeskunde kan het inzicht in leefritme de gelegenheid bieden om na te gaan of voorgeschreven medicatie voor het bevorderen van de nachtrust of het terugdraaien van een verstoord dag/nachtritme daadwerkelijk zijn effect heeft gehad. Hoe is de nachtrust afgelopen 7 dagen of afgelopen 30 dagen geweest? Zien we na het veranderen van de medicatie een verbetering in de nachtrust ontstaan? Met één druk op de knop kan de arts het nachtritme oproepen en bekijken, zonder hiervoor de zorgverlener te vragen lijsten bij te houden. Dit scheelt ook de zorgverlener veel werk, tijd en de nodige administratie.

Hoe gaat het met de bewoner?
In een multidisciplinair overleg of bij een individueel gesprek met de familie komt deze vraag vaak naar voren: hoe gaat het eigenlijk met de bewoner? Deze vraag kan op allerlei manieren worden beantwoord. Inzicht in het leefritme kan een grote bijdrage leveren omdat bepaalde informatie direct zichtbaar en daarmee bespreekbaar wordt gemaakt. Een afwijkend nachtpatroon kan de verklaring zijn voor een slaperige en afwezige bewoner overdag en een bewoner die zich langdurig terugtrekt op de kamer kan duiden op sociale isolement. Over het verzamelen van objectieve informatie hoeven de partijen zich niet druk te maken; met één druk op de knop is het veranderde leefritme in beeld waarna partijen de vervolgvraag kunnen beantwoorden: wat kunnen of willen we eraan doen? Hoe kunnen we de zorg aanpassen aan deze trends om de kwaliteit van leven te kunnen borgen of verbeteren?

Tot slot: vroeg waarschuwing en voorspelling

Naast bovenstaande lifestyle informatie is er meer en meer vraag naar het vroeg waarschuwen en voorspellen. De analyse van een aantal trends als slaapgedrag en toiletbezoek kunnen vroegtijdig een signaal geven van een mogelijke blaasontsteking. Zo zijn er meer trends waaruit een verandering kan worden waargenomen. Samen met zorgverleners gaan we hiervoor binnen het Ascom Care platform die informatie en die voorspellingen toevoegen die voor het zorgproces relevant en waardevol zijn.

Wilt u meedenken over deze toevoeging? Laat het dan weten. We betrekken graag zorgprofessionals bij deze ontwikkeling!

Jan-Mark Vink, Product Manager

ascom-image-

Leefritme per bewoner zichtbaar. Laatste 24 uur of 7 tot 30 dagen terug.

  • Er is op dit moment geen nieuws.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!