Veiligheid voor mobiele bewoners op basis van wifi-netwerken

november 12, 2018
De afgelopen jaren zien steeds meer innovaties het daglicht om de veiligheid van bewoners te borgen. Zo zijn er krachtige oplossingen beschikbaar waarbij de bewoner niet zelf om hulp hoeft te vragen. Wanneer een bewoner niet meer in staat is om zelf te alarmeren met een verpleegoproepsysteem, dan kunnen intelligente systemen deze taak vervullen. Daarbij wordt de kamer van bewoner voorzien van sensoren die permanent de bewegingen van de bewoner bewaken en alarmeren zodra er zich een risicovolle situatie voordoet.

 

Buiten de eigen kamer kan een bewoner in geval van nood in principe terugvallen op zorgpersoneel en medebewoners. Bovendien kan een intelligent sensorsysteem bijvoorbeeld in nachtsituaties detecteren dat een bewoner zich te lang buiten de eigen kamer bevindt en vervolgens een zorgverlener hierover informeren. Toch kan er een specifieke behoefte bestaan aan meer veiligheid voor bewoners buiten de kamer. Hiervoor zijn oplossingen beschikbaar waarbij er zowel handmatig als automatisch gealarmeerd kan worden. Bewoners kunnen handmatig alarmeren met een hals- of polszender op het moment dat ze zich niet veilig voelen of hulp nodig hebben. Als het zorgpersoneel geïnformeerd wil worden zodra een bewoner een uitgang of doorgang passeert, dan kan er gebruik gemaakt worden van dwaaldetectie.

Alhoewel dergelijke veiligheidsoplossingen vanuit functioneel perspectief niet nieuw zijn, bieden technologische ontwikkelingen nieuwe opties voor organisaties. Zo is het vaak gewenst om zo weinig mogelijk infrastructuur te gebruiken om de oplossing te realiseren. Toepassing van software die gebruik maakt van een bestaande infrastructuur zorgt voor minimale impact op de bestaande werk- en leefomgeving, en voor minimaal onderhoud van de oplossing gedurende de levenscyclus. Wifi-netwerken zijn uitermate geschikt voor dergelijke uitbreidingen. Wanneer er bij de projectie van het netwerk rekening gehouden is met de behoefte aan locatiebepaling, kan een bestaande infrastructuur ook gebruikt worden om bewoners te lokaliseren zodra er zich een potentieel gevaarlijke situatie voordoet. Op deze manier komt de universele toepasbaarheid van Wifi-netwerken goed tot uiting: het draadloze netwerk is inzetbaar voor zowel algemene toepassingen als voor kritische toepassingen ten behoeve van de veiligheid van bewoners en zorgpersoneel.

De oplossing zorgt ervoor dat de bewoner overal in het dekkingsgebied van het netwerk veiligheid binnen handbereik heeft. Zodra de bewoner een alarm maakt, zullen de toegewezen zorgverleners een alarm ontvangen. Ook bij verpleegoproepsystemen of op sensoren gebaseerde systemen, worden de oproepen van de alarmknoppen op smart devices van het zorgpersoneel ontvangen. De alarmen van de mobiele alarmknoppen zijn daarbij voorzien van de locatie van de bewoner. Ook als het ongewenst is dat bepaalde bewoners zich buiten een bepaald gebied begeven, kunnen de toegewezen zorgverleners een notificatie ontvangen. Hiervoor dienen de uitgangen van deze gebieden te worden voorzien van “bakens”, die de alarmknop feitelijk instrueren om een alarm te maken zonder dat de bewoner de alarmknop indrukt.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact op met Ascom om u te laten informeren over de mogelijkheden.

Egied Bormans, Product Manager

  • Er is op dit moment geen nieuws.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!