Zorggerelateerde informatie binnen handbereik

juli 1, 2018
Van zorgverleners wordt steeds meer verwacht. Niet alleen wat betreft de hoeveelheid werk, maar ook de manier waarop zorg verleend wordt aan bewoners. Om de zorg te transformeren is het noodzakelijk om zorgverleners zo goed als mogelijk te ondersteunen in hun werkzaamheden. En omdat deze werkzaamheden zoveel mogelijk bij en met de bewoner plaatsvinden, zijn mobiele oplossingen in hoge mate gewenst.


Mobiele alarmeringsoplossingen zijn al jarenlang gemeengoed bij zorgorganisaties. Naarmate we de zorg beter willen ondersteunen, worden de functionele behoeften ten aanzien van de oplossingen groter. Kunnen we ervoor zorgen dat niet alle zorgverleners een alarm ontvangen, maar dat we pas escaleren naar een grote groep als dat nodig is? Kunnen we zien wat voor soort melding het betreft en wat de prioriteit is? Kunnen we een melding verifiëren door eerst mee te kijken op de kamer van de bewoner? Hoe weten collega’s waar een zorgverlener is als deze hulp nodig heeft? Maar vooral ook: welke informatie is beschikbaar over de bewoner, die ons kan helpen om betere en vooral persoonlijker zorg te verlenen?

Om letterlijk meer informatie in het handbereik van zorgverleners te krijgen, richt Ascom zich op slimme mobiliteitsoplossingen, mét slimme integraties van systemen van Ascom en van derden. Een generieke smartphone kan een prima hulpmiddel zijn om die informatie te ontsluiten. De focus ligt dan meer op de toegang tot zorggerelateerde informatie dan op alarmering en veiligheid, zoals bij zorghandsets. Myco 2 combineert de eigenschappen van een dergelijke zorghandset met een generieke smartphone. Myco 2 is als “smart device” méér dan een telefoontoestel waarop zorgverleners kunnen bellen, alarmen kunnen ontvangen en erop reageren: het is dé toegangspoort tot achterliggende zorgsystemen, die niet alleen veiligheid, maar ook informatie leveren. Dit geheel is gecombineerd in een “form factor” die specifiek bestemd is voor zorgverleners: primair aandacht voor alarmen, goed draagbaar, nauwkeurig te lokaliseren, geschikt voor 24-uurs gebruik en geschikt voor veeleisende werkomgevingen.

De ontwikkelingen om zorggerelateerde informatie binnen handbereik te brengen, staan absoluut niet stil. Ascom informeert u graag over de huidige én over toekomstige mobiliteitsoplossingen. Hoe we uw processen kunnen ondersteunen en uw informatiesystemen kunnen ontsluiten, staat daarbij voorop.

Egied Bormans, Product Manager

  • Er is op dit moment geen nieuws.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!