7 stappen op weg naar beter alarmbeheer in de gezondheidszorg

Zorgverleners worstelen met alarmmanagement. De juiste organisatorische aanpak kan hen helpen efficiënter te werken en de patiëntervaring te verbeteren aldus Jasper Coppes, Segment Expert Cure en Remco Wijngaarden Head of Workflow Solutions Team. In dit blog ontdek je hoe. 

14 september, 2023

In de hedendaagse gezondheidszorg heeft technologie  een belangrijke bijdrage geleverd hoe we vandaag de dag patiëntenzorg aanpakken. Een van de belangrijkste verbeteringen is de integratie van (medische) alarmen in verpleegoproepsystemen. Deze alarmen worden geactiveerd door sensoren en andere medische apparatuur om zorgverleners te  alarmeren voor mogelijke problemen. Maar omdat het aantal alarmen is toegenomen, is er ook sprake van alarmmoeheid. Zorgverleners worden overweldigd door voortdurende  alarmeringen. In sommige gevallen beginnen ze sommige alarmen misschien te negeren omdat ze niet relevant zijn of per ongeluk worden geactiveerd. Dat belast niet alleen de werkomgeving, maar brengt ook de patiëntenzorg in gevaar.

Beter alarmbeheer op zorgafdelingen is mogelijk met de juiste aanpak en slimmere alarmmanagementtechnologie. Het gebruik van gegevensanalyse om te bepalen welke alarmen belangrijk zijn en ervoor te zorgen dat ze de juiste persoon op het juiste moment bereiken, vermindert stress en alarmmoeheid en kan de productiviteit van verpleegkundigen en artsen verhogen. Dit systeem implementeren gebeurt in 7 stappen. 

1. Scan van huidige werkprocessen en probleemstelling

De eerste stap is het huidige probleem van alarmmoeheid in kaart brengen door in gesprek te gaan met klinische experts en zorgverleners op afdelingen te observeren. Op die manier kunnen we de pijnpunten blootleggen en bepalen welke alarmen relevant zijn en welke niet. Misschien komen valse alarmen vaker voor bij specifieke medische apparaten of zijn er bepaalde tijdstippen in een shift waarop meerdere alarmen tegelijk afgaan. Observeren op welke manier en hoe snel zorgverleners reageren op alarmen kan ook waardevolle informatie opleveren. Heel vaak zijn zorgprofessionals zich niet bewust van de problemen in hun omgeving omdat ze er zo gewend aan zijn geraakt.

2. Wat is de business case? Maak gebruik van datagedreven inzichten.

Om stakeholders aan boord te krijgen, is het essentieel om een business case te ontwikkelen die de potentiële voordelen van betere alarmmanagementtechnologie in kaart brengt. Zorgverleners worden gedreven door de vier doelstellingen van het Quadruple Aim-model: een betere patiëntervaring, een betere ervaring voor klinisch personeel, betere resultaten en lagere kosten. Een beter alarmbeheer kan in al die 4 gebieden vooruitgang opleveren. Het kan ervoor zorgen dat patiënten meer één-op-één tijd krijgen met klinisch personeel dat reageert op de juiste alarmen en prioriteiten, en uiteindelijk middelen vrijmaken als patiënten sneller uit het ziekenhuis kunnen vertrekken. Om deze business case uit te werken, is het cruciaal om gegevens te verzamelen over het aantal alarmen dat wordt geactiveerd, hoe vaak dat gebeurt en hoe ze worden opgelost. Dat wordt ook het uitgangspunt om verbeteringen te meten als het project is voltooid.

3. Bepaal de doelen

Aan de hand van de verzamelde gegevens kunnen we scenario's ontwerpen voor de manier waarop de nieuwe alarmketen moet werken. Dat helpt ons te bepalen welke alarmen kunnen worden uitgefilterd en wat de effecten op de werklast zijn zonder de patiëntveiligheid in het gevaar te brengen. Sommige alarmen worden veroorzaakt door situaties die zichzelf zouden oplossen zonder hulp van een verpleegkundige. Zo kan een patiënt een sensor per ongeluk activeren wanneer hij of zij zich omdraait, maar het alarm stopt zodra de patiënt niet meer beweegt. Een vertraging in het systeem zou deze alarmen eruit filteren en ervoor zorgen dat noch de patiënt noch de zorgverlener onnodig wordt gestoord.

4. Bepaal alarminhoud en verantwoordelijkheden

Wanneer een alarm wordt uitgestuurd, is het van cruciaal belang om te definiëren welke informatie dat moet bevatten. Misschien zijn er ecg-gegevens (elektrocardiogram) nodig of informatie over hoeveel medicatie er nog in de infuuspomp van de patiënt zit. Op de kraamafdeling is het vaak nuttig dat een melding gekoppeld wordt aan camerabeelden, zodat de zorgverlener de baby onmiddellijk kan zien. Het is ook noodzakelijk om te bepalen wie de waarschuwing als eerste moet ontvangen en wat er moet gebeuren als er niet binnen een bepaalde tijd gereageerd wordt. Misschien moet de waarschuwing dan worden doorgestuurd naar een specifieke collega of naar het voltallige personeel van de afdeling. De juiste aanpak hangt af van de organisatiestructuur van de afdeling en de ernst van het alarm. Voor elk alarm wordt een gegevensblad opgesteld, dat aan de afdeling wordt overgemaakt om ervoor te zorgen dat het zijn doel bereikt.

5. Implementatie: introductie op afdelingen 

De software wordt geïnstalleerd en zorgverleners ontvangen eventuele noodzakelijke nieuwe mobiele devices. Het systeem is intuïtief en een uur opleiding volstaat meestal. Het is essentieel om alarmmoeheid aan te pakken en zorgverleners erop te wijzen dat er minder alarmen zullen zijn, maar de alarmen die wel afgaan, niet genegeerd mogen worden. Na de opleiding volgt een testfase, waarin het systeem kan worden bijgestuurd. Na 2 weken, 2 maanden en 6 maanden komen we terug voor een evaluatie, om er zeker van te zijn dat alles werkt zoals gepland.

6. De resultaten

Na het testen van de nieuwe processen kunnen we ze vergelijken met de benchmarks van voor de start van het project. Zijn we erin geslaagd de cognitieve belasting voor verpleegkundigen te verminderen? Voelen ze zich minder overweldigd door het aantal alarmen dat afgaat en hoe vaak dat gebeurt? Vermindert het nieuwe systeem de druk op de beschikbare middelen? Natuurlijk kan niet elk alarm worden afgebouwd, maar we streven wel naar merkbare verbeteringen in het aantal alarmen, vermoeidheid bij zorgverleners en de veiligheid van patiënten. 

7. Continue opvolging

Het is essentieel om het systeem voortdurend te monitoren om ervoor te zorgen dat het blijft functioneren zoals bedoeld. Door gebruik te maken van dashboards kan de afdeling zien hoe het systeem werkt en het waar nodig aanpassen. Na verloop van tijd zullen er onvermijdelijk ook aanpassingen nodig zijn. Alarmen kunnen bijvoorbeeld worden toegepast op nieuwe situaties of nieuwe medische apparatuur kan op de afdeling worden uitgerold. En onze software evolueert continu dankzij jaarlijkse updates. Soms zullen belangrijke nieuwe functies training vereisen.

Samenvattend is alarmmoeheid een reëel probleem in de gezondheidszorg, dat zowel zorgverleners als patiënten in gevaar brengt. Door een stil medisch alarmsysteem te implementeren dat gebruikmaakt van data-analyse, zorgen we ervoor dat alleen de belangrijkste alarmen worden geactiveerd en dat ze op tijd bij de juiste persoon terechtkomen.

Door bovenstaande 7 stappen te volgen, optimaliseren we de manier waarop alarmen in de gezondheidszorg worden beheerd en verbeteren we de patiëntenzorg.

 

Terug naar de blogpagina

Wilt u ook een stiller en slimmer ziekenhuis?

Plan gratis adviesgesprek in