Een nieuwe trend ingezet!

Mijn eerste kwartaal in de wereld van Domotica zit er alweer op! De wereld van zorgtechnologie is in beweging en daar wil ik graag onderdeel van zijn. Een nieuw begin voor mij en daarmee hoop ik ook een nieuwe trend in te zetten voor het portfolio van Ascom voor de langdurende zorg.

7 mei, 2018

Mijn naam is Ingo Tideman en ik ben Portfolio Manager voor het segment Care binnen Ascom Benelux. Hiervoor heb ik 16 jaar met veel plezier gewerkt in de wereld van Elektronische Cliënten Dossiers (ECD’s). Afgelopen jaren ben ik steeds vaker in contact gekomen met Domotica. In eerste instantie via Vilans, waarbij ik heb meegewerkt aan het artikel “Integraal zorgsysteem, vraagstuk of prachtstuk”. Daarna heb ik een van de eerste koppelingen ontwikkeld van een ECD naar Domotica. Zo kwam ik in contact met Ascom en uiteindelijk heb ik met de jaarwisseling zelfs de overstap gemaakt. Zo interessant vind ik de uitdaging waar Ascom voor staat en de trends die ik zie in Domotica. In de aanloop naar de switch en de opstartweken erna heb ik uiteraard zoveel als mogelijk gesproken met mijn netwerk over wat men daar ziet. En vooral ook waar het naartoe moet! Mijn eerste kijk op de belangrijkste trends die ik heb waargenomen zijn:

Cliënten willen vrijheid en langer zelfstandig leven
Er wordt veel gesproken over vrijheidsbeperkende maatregelen, risico’s in het langer thuis wonen, de zorgzwaarte die toeneemt, etc. Wat ik mooi vind is dat er vooral ook gekeken wordt naar behoeften die cliënten hebben om in vrijheid en zelfstandigheid te leven. En welke zorgtechnologie past daarbij?

Familie wil veiligheid en geborgenheid
De familie wil ook graag zelfstandigheid en vrijheid zien, maar dan vooral met de voorwaarden veiligheid en geborgenheid. Hoe kunnen ze hier (veelal op afstand) gevoel bij krijgen?

Zorgdomotica wordt complexer en apparaten worden slimmer
De technische mogelijkheden nemen in een rap tempo toe. En de apparaten worden steeds slimmer: sensoren, camera’s, wearables… Hoe pas je de juiste middelen op de snel veranderende behoeftes aan? Het liefst tegen een betaalbare investering!

Zorgdomotica systemen integreren met ECD
Tot nu toe zijn deze werelden redelijk los van elkaar. Maar in het ECD staat al wie de cliënt is, waar die is en of die aanwezig is. En wat kan de gebruiker van het ECD met de data uit Domotica?

Sturen op kwaliteit en resultaat van zorg
Er is een groeiende behoefte om bestaande data te gebruiken voor kwaliteitsindicatoren. Maar vooral ook om te stellen wat het resultaat van van de ingezette zorg is!

Druk op financiering vraagt om flexibiliteit
Iedereen kent de verhalen van de druk op de zorg; er moet meer met minder, de zorgkosten kunnen niet uit, er is veel druk op het personeel.. Allemaal waar. Kan dit worden beantwoord met inzet van flexibele technologie tegen flexibele investeringen?

Ieder kwartaal komen ik, maar ook mijn collega’s, graag met updates in de vorm van een nieuwsbrief. U leest over wat we geleerd en ontwikkeld hebben en hoe we het Ascom Portfolio nog geschikter maken om een antwoord te bieden op deze trends!

Wilt u meedenken? Laat het mij weten! Ik organiseer graag sessies om dit in co-creatie samen met u te doen.

Terug naar de blogpagina

Kom in contact met een Ascom-expert

Plan gratis adviesgesprek in