Gepersonaliseerde alarmering verlaagt de werkdruk in de langdurige zorg

Dat medewerkers in de zorg het druk hebben is niet nieuw. Bij Ascom kijken we voortdurend naar het toepassen en combineren van innovatieve technieken die de werkdruk in de zorg kunnen verlagen, zoals het werken met persoonlijke bewonersprofielen. In deze blog laat ik zien hoe deze persoonlijke profielen de werkdruk kunnen verlichten.

28 september, 2021

Deze blog is verschenen op ICT&Health.
Door: Egied Bormans, segmentexpert Care bij Ascom

Bewonersdata uit sensoren analyseren

Op dit moment werken we aan projecten waarbij we gebruik maken van persoonlijke profielen voor bewoners. Concreet betekent dit dat zorgverleners via een softwareplatform per bewoner kunnen zien wat de realtime status is, zoals slapen of douchen. De data hiervoor wordt verzameld uit sensoren, zoals een sensor onder het matras of een sensor boven de deur in de badkamer. Zorgverleners kunnen in één overzicht alle statussen zien van een bewoner over de afgelopen vierentwintig uur, de afgelopen week en zelfs over de afgelopen maand. Met deze informatie kunnen ze een beeld vormen over de trend van de bewoner en de alarmering hierop aanpassen. Wat is normaal gedrag en wat is afwijkend gedrag? Zo kan een onrustige bewoner die ’s nachts vaak uit bed komt bijvoorbeeld continu meldingen genereren op het device van zorgmedewerkers. Maar als deze cliënt niet valgevaarlijk is of op een andere manier zichzelf in gevaar kan brengen, kun je ervoor kiezen om alleen een melding te ontvangen als de cliënt na een x aantal minuten nog niet is teruggekeerd in bed. Hierdoor voorkom je onnodige loopbewegingen en alarmmoeheid voor zorgmedewerkers. Tegelijkertijd lever je maatwerk en persoonlijke zorg aan je cliënt.

In het softwareplatform kun je per profiel de alarmering afstemmen op het normaal van een individuele bewoner. Analyse en interpretatie van data en aanpassing van profielen is nu nog handwerk voor zorgmedewerkers. Wellicht wordt het in de toekomst mogelijk om intelligente software bewonersdata te laten analyseren en te interpreteren en zelfs om automatisch het profiel hierop aan te laten passen.

Toenemende interesse in continu monitoren

Niet alleen data uit sensoren kun je gebruiken voor bewonersprofielen, ook data uit medische wearables kunnen interessant zijn. Vooral sinds de uitbraak van corona zie je dat organisaties meer interesse tonen in het meten van vitale waarden, bijvoorbeeld voor het registreren van hartslag, ademhaling en saturatie. Ook hierbij kun je de alarmering personaliseren. Pas op het moment dat een van deze waarden afwijkt van de normaalwaarden van de bewoner, krijgt de zorgverlener een melding. Hierdoor kan het zorgpersoneel direct ingrijpen bij verslechtering of tekenen die wijzen op een naderende verslechtering. Daarnaast is het een stuk efficiënter, doordat medewerkers niet meer meerdere keren per dag handmatig de vitale waarden van bewoners hoeven te meten. 

Starten met experimenteren

Het gebruik van data om zorg en zorgalarmering te personaliseren is nog in ontwikkeling, maar zodra de mogelijkheden meer verfijnd raken, zal het positieve effect op de zorg alleen nog maar groter worden. Ik verwacht dat slimme technologieën in het algemeen de zorgzwaarte en de werkdruk de komende jaren steeds meer in balans brengen. Een belangrijke stimulans is dat zorgorganisaties met deze technieken gaan experimenteren. Pas als we technologie daadwerkelijk gaan toepassen, kunnen we het als leverancier steeds beter laten aansluiten op de praktijk.

 

 

Terug naar de blogpagina

Kom in contact met een Ascom-expert

Plan gratis adviesgesprek in