Het nut van medische “wearables” in ouderenzorg

In verpleeg- en verzorgingshuizen zie je vooralsnog dat ouderen alleen draadloze toestellen dragen die gericht zijn op dwaaldetectie of alarmering. Wat je minder vaak ziet, is draadloze apparatuur voor het meten van vitale waarden, de zogenoemde medische “wearables”. Waarom worden juist dit soort wearables steeds interessanter in de ouderenzorg?

25 augustus, 2020

Dit artikel is verschenen op Emerce.nl

Een ouder persoon is niet alleen fysiek kwetsbaarder, maar vaak ook mentaal door ouderdomsziektes zoals dementie en Parkinson. Voor deze personen is het belangrijk dat hun routine zo min mogelijk wordt verstoord.

Mario de Lijster, Cure segment expert van Ascom: “In de ouderenzorg zie je zelden dat er gemonitord wordt als een cliënt klachten heeft. Vaak zie je dan dat een cliënt een nacht ter observatie in het ziekenhuis verblijft. Dit klinkt heel onschuldig, maar voor een kwetsbare oudere cliënt is dit vaak zeer belastend. Zo is de kans op een delier groot, met het gevolg dat die ene nacht observatie resulteert in een wekenlange ziekenhuisopname.” 1

Continu vitale waarden meten

Met name voor deze kwetsbare ouderen biedt continue monitoring van de gezondheid voordelen. Mario: “De grootste meerwaarde is dat je cliënten kunt monitoren in hun eigen vertrouwde omgeving tijdens hun dagelijks routine. Hiermee voorkom je niet alleen belastende ziekenhuisbezoeken, maar ook het zogenoemde wittejasseneffect. Alleen al het zien van een dokter doet bij sommigen de hartslag en bloeddruk stijgen.

Een ander voordeel van realtime metingen is dat je subtiele aanwijzingen van dreigende aandoeningen kunt opsporen. Egied Bormans, Care segment expert van Ascom: “Applicaties die medische wearables integreren, krijgen meer en meer algoritmes die waarden uit verschillende sensoren kunnen combineren.

Soms is een licht afwijkende waarde an sich niet dreigend, maar wel in combinatie met een andere afwijkende waarde. Bijvoorbeeld een bloeddruk die zakt in combinatie met een stijgende hartslag.”

Door realtime metingen kun je dus veel beter anticiperen, waardoor de situatie van de cliënt veel beter onder controle blijft. En dat is in veel gevallen cruciaal. Mario: “Bij sepsis (bloedvergiftiging) moet je bijvoorbeeld echt zo snel mogelijk ingrijpen, anders gaat de gezondheid van de cliënt snel achteruit. Handmatige metingen worden vaak eens per 8 uur gedaan, maar een wearable kan aan de hand van de hartslag, bloeddruk en temperatuur al binnen 30 minuten aangeven dat er sepsis gevaar is. Deze tijdswinst kan er voor zorgen dat je een cliënt eerder met antibiotica kan behandelen.” 2

Algoritmes personaliseren

Daarnaast kun je de gegevens van de wearables ook personaliseren. Mario: “Als een cliënt bijvoorbeeld COPD heeft, dan wil je een andere ondergrens voor saturatie instellen. Want als je bij een cliënt met COPD standaard algoritmes gebruikt, krijg je waarschijnlijk doorlopend de melding dat de saturatie te laag is. Als verzorger of verpleegkundige krijg je dan veel meldingen en kun je de valse meldingen niet van die ene echte onderscheiden. Dit zijn juist de situaties waarbij er fouten insluipen.”

Daarom is het belangrijk om te zorgen dat alle meldingen en alarmen zo relevant mogelijk zijn. En dat bereik je met het personaliseren van instellingen en alarmen.

‘’Het nut van deze wearables wordt steeds duidelijker’’

In de toekomst zullen steeds meer aandoeningen in een vroeg stadium worden opgespoord door medische wearables. Mario: “We zijn momenteel bezig met het testen van algoritmes die o.a. atriumfibrilleren en een longembolie kunnen herkennen.”

Samengevat maken medische wearables de zorg voor kwetsbare ouderen niet alleen een stuk veiliger, maar ook prettiger. Inmiddels is er bij een aantal zorgorganisaties interesse in deze medische wearables. Mario: “Ik denk dat het nut van deze wearables in de toekomst steeds duidelijker wordt, omdat vroegtijdige signalering bijdraagt aan de overgang van reactieve naar preventieve zorg.”

1. VMSzorg. Praktijkgids kwetsbare ouderen. Geraardpleegd op 20 augustus 2020, van https://www.vmszorg.nl/wp-content/uploads/2017/11/web_2009.0104_praktijkgids_kwetsbare_ouderen.pdf
2. Certe. Sepsis.Geraadpleegd op 20 augustus 2020, van https://www.certe.nl/zorgverleners/ziekenhuizen/richtlijn-antimicrobiele-therapie-antibioticaboek/antimicrobiele-therapie/sepsis

Terug naar de blogpagina

Kom in contact met een Ascom-expert

Plan gratis adviesgesprek in