Hoe betrouwbaar is uw BHV-plan?

Iedere organisatie is volgens de Arbowet verplicht om te zorgen voor goede bedrijfshulpverlening in een BHV-plan. Door goede bedrijfshulpverleners (BHV'ers) kan er direct worden ingegrepen tijdens calamiteiten, zoals een brand, om veel leed bij werknemers en bezoekers te voorkomen. Maar waar moet een goed BHV-plan aan voldoen en welke maatregelen moet je treffen om voorbereid te zijn op calamiteiten?

8 oktober, 2020

1. Het BHV-plan

Elke organisatie is verplicht om schriftelijk vast te leggen hoe de bedrijfshulpverlening geregeld is binnen het bedrijf. Dit wordt vastgelegd in een bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan). Hierin moet worden beschreven welke voorzieningen en maatregelen zijn genomen om de gevolgen van een calamiteit of ongeluk zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast kan er met een BHV-plan aangetoond worden of aan alle wettelijke verplichtingen is voldaan.

2. Zorgvuldige voorbereiding

In het BHV-plan beschrijft de organisatie welke BHV-opleidingen de bedrijfshulpverleners hebben gevolgd en hoe de bekwaamheid daarvan wordt geborgd. Maar ook de hulpmaterialen die ingezet kunnen worden. Denk hierbij aan vluchtroutetekeningen, instructiekaarten en het ontruimingsplan. Ook de bijzondere risico’s, zoals de wijze waarop gevaarlijke stoffen worden opgeslagen of gebruikt, moeten in het BHV-plan terugkomen. In geval van incidenten, zoals brand of lekkage, moet dit gemeld worden. Tot slot benoemt de organisatie een persoon tot beheerder van het BHV-plan die ervoor zorgt dat het plan ten alle tijden actueel is door jaarlijkse toetsing.

3. Een BHV-plan optimaal inrichten

Een eerste vereiste bij een branddetectie of andere calamiteit is snel ingrijpen. Tegenwoordig loopt iedereen met een smartphone op zak en zijn we bijna 24/7 online. Toch blijkt juist die snelle en effectieve communicatie binnen BHV-organisaties de bottleneck te zijn. Om een BHV-plan optimaal in te richten, zijn er naast organisatorische maatregelen ook technische maatregelen nodig om uw BHV-ers van de benodigde tools te voorzien.

Uit de praktijk blijkt dat vooral gestructureerde communicatievoorziening nodig is om een BHV-inzet goed te laten verlopen. De verschillende vormen van communicatie en voorbeeldmiddelen zijn:

-  De een-op-een communicatie: dit kan een dialoog zijn tussen twee personen zonder hulpmiddelen, maar een gesprek door het gebruik van een smartphone of ander device is ook een-op-een communicatie.

-  De een-op-veel communicatie: deze vorm van communicatie is een monoloog. Een individu spreekt een groep aan. De normale hulpmiddelen hiervoor zijn: een megafoon of moderne technieken, zoals beeldschermen.

 De veel-op-veel communicatie: in deze vorm kan iedereen met iedereen communiceren. Een van de betere vormen om een veel-op-veel communicatie te voeren is het gebruik van een portofoon. Echter moeten hier goede afspraken over gemaakt worden.

Voor iedere situatie is een ander communicatiemiddel en een specifieke vorm van communicatie vereist. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in:

-  Communicatiemiddelen voor het melden van een calamiteit
Waarmee geeft iemand door dat er ergens een inzet van een BHV'er nodig is? Maak melden gemakkelijk door een effectief communicatiesysteem met voorgeprogrammeerde teksten die met één klik op de knop verstuurd kunnen worden.

-  Communicatiemiddelen die gebruikt worden tijdens een calamiteit
Een algeheel ontruimingsalarm is een systeem zonder woorden dat het commando aan iedereen geeft, zoals “verlaat het pand, ga naar de verzamelplaats en volg de instructie op van de BHV'ers.” Een variant hierin is het oproepsysteem. Bekijk wat de voordelen zijn van een BHV-oproepsysteem. 

-  Informatie omtrent de status van de calamiteit
Voor BHV'ers is het belangrijk om te weten; wat is de calamiteit en wat is de status van de calamiteit? Is de calamiteit in een beginfase of eindfase? En wie is er al op de locatie van de calamiteit aanwezig? Door middel van een tweewegcommunicatiesysteem kunnen BHV'ers elkaar op de hoogte houden van de actuele status van de calamiteit en tijdig actie ondernemen.

In alle gevallen kan Ascom voor u de juiste informatie op de juiste locatie bezorgen door de juiste communicatiesystemen. Hierdoor wordt kostbare tijd gewonnen en kan het Hoofd BHV of de Safety Manager tijdens een calamiteit direct bijsturen.

 

Terug naar de blogpagina

Kom in contact met een Ascom-expert

Plan gratis adviesgesprek in