Nieuwe mogelijkheden in Unite SmartSense

Unite Smartsense is als software product continu in ontwikkeling. Ascom brengt bijna elk kwartaal een nieuwe versie uit. Een nieuwe versie bevat verbeteringen en nieuwe functionaliteiten die de gebruikers verder ondersteunen. Voorbeelden van nieuwe functionaliteiten in recente versies zijn het toevoegen van nieuwe bewoner statussen, een nieuw scherm om sensoren gemakkelijk in te beheren en de integratie van innovatieve sensoren van derden.

2 juni, 2020

Eén van de nieuwe statussen die op verzoek van een klant is toegevoegd is “Te Lang in Bed”. Een andere vraag die door veel van onze klanten wordt gesteld is de mogelijkheid om innovatieve sensoren van derden zoals slimme matrassen en wearables te kunnen koppelen aan Unite SmartSense. Door recente aanpassingen is dit nu mogelijk gemaakt.

Koppelen van sensoren van derden

Het koppelen van sensoren van derden aan Unite SmartSense wordt gedaan door middel van een API (Application Programming Interface). Een API is een software koppelvlak die zorgt dat twee verschillende systemen met elkaar kunnen communiceren. Door het koppelen van sensoren via de API worden de statussen die een sensor meet, zichtbaar in Unite SmartSense. Daarnaast kan personeel door de koppeling ook alarmen en meldingen van externe sensoren beheren in het bewonersprofiel in Unite SmartSense. De koppeling werkt dus twee kanten op; de informatie in Unite SmartSense wordt verrijkt en voor het zorgpersoneel blijft het beheersbaar door het gebruik van één systeem en scherm.

Dat de sensor API uitgebreide mogelijkheden biedt, is goed zichtbaar in de toepassing van Unite SmartSense bij een GGZ instelling. Deze locatie is niet uitgerust met Ascom sensoren, maar de statussen worden volledig bepaald door slimme camera’s van Axis. Er is gekozen voor een cameraoplossing gezien de specifieke eisen rondom de doelgroep van deze locatie. Door de koppeling van de slimme camera’s en Unite SmartSense kan het zorgpersoneel gemakkelijk per bewoner een profiel beheren. 

Het profiel bepaalt wat wel of geen alarm geeft op basis van de statussen doorgegeven door de Axis camera’s.

"Sensing Clinic" in de langdurige zorg

Kijkend naar de toekomst is er nog een interessante toepassing van het koppelen van externe sensoren in Unite SmartSense, namelijk het opzetten van een ‘Sensing Clinic’ in de langdurige zorg. De ‘Sensing Clinic’ is een oplossing binnen Ascom Digistat Suite die nu al wordt ingezet in acute zorg, bijvoorbeeld bij COVID-19 patiënten. In een ‘Sensing Clinic’ wordt de informatie van slimme (medische) draagbare sensoren gecombineerd om zo de verpleging te waarschuwen wanneer er verandering plaatsvindt in de gemeten waarden. Denk aan hartslag, ademhalingsfrequentie en zuurstofgehalte. Ook voor de langdurige zorg zou een verzamel- en beheerplatform waarmee de vitale waarden van bewoners op afstand via sensoren worden gemonitord, een grote toevoeging kunnen zijn.

Door de recente ontwikkelingen binnen Unite SmartSense is de “Sensing Clinic” in de langdurige zorg op korte termijn al technisch haalbaar. Wel moet er samen met de zorgorganisaties goed worden gekeken naar deze opzet functioneel toe te passen is in de langdurige zorg; welke sensoren passen goed bij de doelgroep? Wat voor beleid is er nodig binnen zorgorganisaties? Dit zijn vraagstukken die Ascom graag samen met zorgorganisaties gaat beantwoorden de komende tijd.

Terug naar de blogpagina

Kom in contact met een Ascom-expert

Plan gratis adviesgesprek in