De paradox van alarmering in het slimme ziekenhuis

En vier onmisbare principes om klinisch alarmmanagement slim in te richten

In welk ziekenhuis je ook stapt, je ziet steeds meer digitalisering. En dat is hoognodig. Deels vanwege de druk op het zorgpersoneel, maar vooral om simpelweg de beste zorg aan de patiënt te leveren. Het resulteert in een toename van medische apparaten en daardoor meer data.
Jasper Coppes, Segment Expert Cure, geeft in dit blog uitleg over de 'paradox van alarmering'. Welke vier principes zijn onmisbaar bij het slim inrichten van klinisch alarmmanagement? 

14 april, 2023

Ook te lezen op FMT gezondheidszorg

Een groot voordeel is dat data ‘rijker’ worden, juist door verschillende medische apparaten te integreren. Zorgverleners volgen nauwkeurig of een patiënt voor- of achteruitgaat. In veel gevallen is de techniek er klaar voor om proactieve zorg te leveren. Allemaal op basis van beschikbare data.

Niet iedere zorgprofessional zit hier direct op te wachten. Dat lijkt gek, maar is eenvoudig te verklaren. Data en klinische alarmen zijn er om de last op de schouders van zorgverleners te verlichten, maar de realiteit is weerbarstiger. Een heuse datatsunami overspoelt het zorgpersoneel. Ze hebben het drukker dan ooit bij het verwerken ervan. Bij Ascom noemen we dit ook wel de ‘paradox van alarmering’.

Aandacht voor de belangrijkste alarmen en acties

Waar technologie de paradox aanwakkert, is het ook direct het antwoord. Technologie helpt bij het behapbaar maken van de data-overvloed. Door zorgverleners te assisteren hun aandacht te houden bij de belangrijkste alarmen, waaraan ze direct de juiste actie verbinden. Want in een ziekenhuis kan je niet ieder alarm zomaar ‘snoozen’. Om alarmmanagement innovatief en betrouwbaar in te richten hebben we bij Ascom vier kernprincipes.

1. Lever de context zo snel mogelijk mee

Op het eerste oog lijkt het de informatie juist complexer te maken, maar in de praktijk helpt het enorm: lever met een alarm op een mobiel device direct de bijbehorende noodzakelijke gegevens mee. Daarmee help je de zorgverlener meer dan je denkt. Als je bij een medisch alarm met één druk op de knop van je device in de bewakingsapparatuur kan kijken – alsof je aan het bed staat – kan je snel de volgende actie bepalen. De handeling van de zorgverlener is niet alleen sneller en intuïtiever, maar ook makkelijker om aan te leren. Meer context is overigens altijd mogelijk, maar het moet matchen bij het type alarm.

2. De juiste alarmgrenzen en datagedreven filters

Alarmgrenzen van een medisch apparaat bewaken de patiënt in bed. Het bepaalt wanneer een alarm afgaat en de zorg ingeschakeld wordt. Deze alarmgrenzen zijn voor iedere patiënt anders. Een jonge fitte vrouw heeft andere grenzen dan een oudere man die rookt. Een slim ziekenhuis heeft dan ook veel aandacht voor de instellingen van elk medisch apparaat. Om alarmen klinisch relevanter te maken, kunnen indien gewenst filters worden toegepast.
Wil je de paradox oplossen, is het belangrijk om met behulp van datagedreven inzichten in beeld te brengen welke alarmen zorgen voor de grootste alarmdruk. Juist met dit inzicht kunnen processen worden verbeterd en alarmen nauwkeuriger worden ingezet. En waarborgen we optimale patiëntveiligheid. Dit is een uitdaging die je met elkaar moet aangaan voor een goed ingericht systeem.

3. Richt de alarmroutes efficiënt in

Een prominent onderdeel van alarmmanagement is de inrichting van alarmroutes. Gaat het om een wegvallende hartslag, dan moet het alarm direct uitkomen op de devices van alle zorgverleners in de buurt van de patiënt. Als de urgentie minder groot is, of alleen een specifieke zorgverlener nodig is, hoeft het alarm niet naar alle zorgverleners. Dan kan het gericht gestuurd worden aan de toegewezen specialist.

4. Training, training, training en… samenwerking

Tot slot werkt alarmmanagement alleen als de training en opleiding op orde is. Via training komen technologie en zorgbehoeften samen. En daar stopt het niet bij. Maak collega’s onderdeel van de verandering. Vooral als ze geen harde technische achtergrond hebben. Juist met betrokken mensen en door verschillende rollen samen te brengen sla je de brug tussen ziekenhuis en technologie.
Lees verder: Geavanceerd alarmeren draait om werkprocessen.

Controle en vertrouwen

Voor een zorgverlener is controle over de situatie heilig. Je moet vertrouwen hebben in de data en technologie. Een zorgprofessional kan het gevoel hebben dat data over een gezondheidssituatie ‘uit de lucht gegrepen’ zijn en zal de intelligente medische software – hoe slim ook – altijd controleren.

Klinisch alarmmanagement is onmisbaar. Daarom richten we bij Ascom samen met ziekenhuizen het optimale werkproces in. Juist door te definiëren welke context, routes en training nodig zijn om van ieder ziekenhuis een slim ziekenhuis te maken. En waardoor zorgverleners alarmen als een vertrouwde kans in plaats van een frustratie zien.

 

Terug naar de blogpagina

Kom in contact met een Ascom-expert

Plan gratis adviesgesprek in