Stille medische alarmering en (C)DAS: feiten en fabels

Een stille(re) omgeving met behulp van gedistribueerd alarmsysteem voor medische alarmering, is een wens van veel ziekenhuizen. Dit draagt mogelijk bij aan rust voor de patiënt. Indien goed geïmplementeerd pakt de oplossing ook problemen zoals alarmmoeheid aan, door onder andere filtering, toewijzing en vitale parameters voor meer context.

In welke situatie mag een medisch apparaat in de kamer op stil? Mag de deur dicht en mag een zorgprofessional volledig vertrouwen op haar smartphone en/of overzichtsscherm voor medische alarmen? De termen DIS, DAS en CDAS vliegen je al snel om de oren. Daarom zetten we in dit blog eens wat feiten op een rij!

30 maart, 2023

Jasper Coppes, Segement Expert Cure

 1. De intended use van het medisch apparaat moet beschrijven dat het aangesloten mag/kan worden op een gedistribueerd alarmsysteem; er moet dan gesproken worden over betrouwbare alarmering.

 2. Betrouwbare alarmering is alleen mogelijk als gebruik wordt gemaakt van een gedistribueerd alarmsysteem conform de IEC 60601-1-8:2020.

 3. Wat is dan 'betrouwbaar'?
  - Alarm wordt ongefilterd gevisualiseerd op tenminste één communicator en;
  - In geval van een storing stuurt de alarmketen-supervisie een alarm naar geselecteerde communicators (handsets, overzichtsschermen).

 4. Betrouwbare alarmering legt het fundament voor stille medische alarmering.

 5.  In een alarmketen volgens een DAS of CDAS doet het medisch apparaat een volledige overdracht van alarmen van de bron naar het gedistribueerd alarmsysteem.

 6. Punt 5 is tevens een horizontale stap in de keten van verantwoordelijkheid: uit de patiëntkamer naar het gedistribueerd alarmsysteem buiten de kamer.

 7. Optioneel mag 'AUDIO UIT' gebruikt worden op het medisch apparaat wanneer dit ook omschreven staat in de intended use van het betreffende apparaat.

 8. Medische apparaten in de patiëntkamer produceren dan alleen geluid wanneer het gedistribueerd alarmsysteem niet juist functioneert. Het alarm op het medisch apparaat fungeert feitelijk als back-up scenario.

 9. Betrouwbare alarmering op centrale overzichtsschermen moet ongefilterd plaatsvinden. Het DAS of CDAS moet een kopie zijn van de medische apparaten in de kamer.

 10. Betrouwbare alarmering van kritische alarmen op mobiele handsets met filtering, toewijzing en escalaties: filtering naar handsets kan alleen wanneer aan voorwaarde 9 is voldaan! Laat men overzichtsschermen weg, kan er niet gefilterd worden naar de handsets. Dit levert alarmmoeheid op.

 11. End-to-end awareness en monitoring van de alarmketen voor vereiste betrouwbaarheid van bron tot eindgebruiker.

 12. Een DAS/CDAS staat toe dat deuren van de patiëntkamers dicht mogen, omdat de primaire alarmen worden overgedragen aan het gedistribueerd alarmsysteem.

 13. Een DIS met ketenbewaking mag niet als betrouwbaar worden bestempeld!

 14. Op dit moment kan een DAS of CDAS (betrouwbaar) - optioneel met stille alarmering - met twee fabrikanten: Hamilton Medical en arcomed ag.

Meer weten?
Bekijk onze oplossing voor Stille Medische Alarmering of
neem contact op met Jasper Coppes

Terug naar de blogpagina

Kom in contact met een Ascom-expert

Plan gratis adviesgesprek in