Ascom maakt als eerste in Europa DAS/CDAS mogelijk

Als het aan Ascom ligt, worden Intensive Cares een stuk stiller. Als eerste in Europa heeft deze softwareleverancier haar systeem voor medische alarmen als klasse IIb medisch hulpmiddel gecertificeerd.

12 maart, 2019

Als het aan Ascom ligt, worden Intensive Cares een stuk stiller. Als eerste in Europa heeft deze softwareleverancier haar systeem voor medische alarmen als klasse IIb medisch hulpmiddel gecertificeerd. Hierdoor mag Ascom voortaan alarmen van specifieke medische apparaten ‘overnemen’ en verwerken in een alarmsysteem waarin het niet langer nodig is dat medische apparaten zelf ook nog een alarm afgeven. Op deze manier creëert Ascom een rustige en stille IC.

Geluidsreductie

Dit is voor ziekenhuizen een belangrijke ontwikkeling, want geluidsreductie heeft bij veel zorginstellingen hoge prioriteit. Een stille en rustige omgeving kan namelijk bijdragen aan het herstel van de patiënt, wat vooral op een IC zo cruciaal is. Daarentegen is de IC juist de plek waar nu nog de meeste alarmen worden gegenereerd: omstreeks 750 alarmen per bed per dag. Dit betekent rumoerige kamers waar verpleegkundigen en artsen continu in en uit lopen. En dat is eigenlijk onnodig, aangezien 80 tot 95 procent van alle alarmen niet significant is.

Olaf Hendriks, Algemeen Directeur Ascom Benelux: “Met Ascom’s Digistat platform kunnen we de alarmen van meer dan 200 verschillende medische apparaten bundelen, presenteren en doorgeven aan een communicatiesysteem. Met slimme toewijzing en filtering vermindert de hoeveelheid alarmen drastisch, waardoor de alarmmoeheid onder verpleegkundigen en artsen - een verschijnsel dat in de top 10 staat van gevaren in de zorg - wordt beperkt. Met een DAS/CDAS kan, in combinatie met specifieke medische apparaten, eveneens de omgeving van de patiënt stiller gemaakt worden.”

Te zien op Zorg & ICT 2019

Het medisch alarm distributiesysteem van Ascom wordt uitvoerig gedemonstreerd op het jaarlijkse Zorg & ICT event van 12 tot en met 14 maart in de Jaarbeurs in Utrecht.

Wat is DAS/CDAS?

Van oudsher gebruiken zorginstellingen technologie voor het verspreiden van alarmen naar zorgverleners. Aangezien er altijd risico’s zijn met het gebruik van technologie, zoals systeemuitval, kan een standaard alarmsysteem zelf niet garanderen dat de alarmen altijd bij de zorgverlener aankomen en geeft ieder apparaat dus ook altijd zelf een akoestisch alarm af. Om een stil alarmeringssysteem te realiseren, moet het apparaat erop kunnen vertrouwen dat het alarm daadwerkelijk afgeleverd is binnen een gedistribueerd alarmsysteem (DAS), of dat ontvangst van het alarm zelfs bevestigd is door een zorgverlener die gebruik maakt van het gedistribueerde alarmsysteem (CDAS).

Een betrouwbaar DAS of CDAS neemt dus de akoestische meldingen over van medische apparaten, zoals een hartlongmachine of infuuspomp. Om dit mogelijk te maken moeten fabrikanten echter wel het beoogd gebruik van de apparatuur aanpassen, zodat deze daadwerkelijk het alarm mogen overdragen aan een extern alarmdistributiesysteem, zoals dat van Ascom. Olaf Hendriks: “Inmiddels heeft een fabrikant zijn apparatuur aangepast en gekoppeld aan ons geïntegreerde systeem en we verwachten dat de komende jaren andere leveranciers volgen; want onderdeel zijn van een stil alarmdistributiesysteem levert ook voor hen een flink concurrentievoordeel op.”

Terug naar nieuws