Ascom levert geïntegreerd communicatieplatform voor het Erasmus MC

Ascom kreeg de leidende leveranciersrol om het Medisch integraal Communicatie- en Informatiesysteem (MICIS) te implementeren, waarbij verschillende partners werden aangehaakt om de volledige communicatie binnen het ziekenhuis op één platform te routeren.

13 augustus, 2018

De juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon in het ziekenhuis. Dat is de essentie van het nieuwe communicatieplatform van Ascom dat het Erasmus MC in Rotterdam in mei in gebruik heeft genomen. Ascom kreeg de leidende leveranciersrol om het Medisch Integraal Communicatie- en Informatiesysteem (MICIS) te implementeren, waarbij verschillende partners werden aangehaakt om de volledige communicatie binnen het ziekenhuis op één platform te routeren. 

Het Erasmus MC is de afgelopen jaren grondig vernieuwd en gemoderniseerd. In mei is een volledig nieuw ziekenhuis in gebruik genomen. In dit deze nieuwe accommodatie wilde het Erasmus MC een integratie van meerdere technieken op het gebied van bewaking van en communicatie tussen patiënten, zorgverleners en buitenwereld tot stand te brengen. Dat was nodig omdat het ziekenhuis tot nu toe werkte met een diversiteit aan puntoplossingen van meerdere leveranciers. Dat systeem werkte niet efficiënt samen. Er ontstond behoefte aan een centraal gecoördineerd platform, waarop diverse systemen worden gekoppeld tot een totaaloplossing.

De oplossing werd gevonden in een strategisch partnership tussen het Erasmus MC en Ascom, dat een leidende rol kreeg bij dit grootschalige project met meerdere leveranciers. Aan de basis ligt het Ascom Health Care platform, gebaseerd op  Ascom Unite, dat missiekritische systemen naadloos koppelt met mobiele oplossingen. De diverse informatiestromen binnen het ziekenhuis komen binnen op dat platform en het platform geeft vervolgens de meldingen door via de Myco, de zorgsmartphone van Ascom. Het ziekenhuis heeft duizend van deze smartphones verdeeld over de afdelingen onder artsen, chirurgen, verpleegkundigen en leerlingen. Zij zijn in enkele weken getraind met livesimulaties, waardoor deze werkwijze optimaal aansluit bij het werkproces.

De communicatie binnen het ziekenhuis is gecentraliseerd en dat maakt het werkproces eenvoudiger. De medische alarmen worden gekoppeld, waardoor de juiste mensen de melding krijgen en dat verhoogt de efficiëntie en veiligheid. Patiënten krijgen een polsband en zijn daarmee gelinkt aan het platform. Het platform weet wie, op welk tijdstip, op welke afdeling, voor welke patiënt verantwoordelijk is. Hierdoor komt de melding altijd bij de juiste zorgverlener terecht. Dit verlaagt de werkdruk en maakt de inzet van zorgverleners flexibeler en dat resulteert in betere zorg voor de patiënt.

Het systeem weet welke patiënt hoort bij welke polsband, omdat het systeem in staat is om medische informatie uit het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) te koppelen. Bij iedere alarmmelding krijgt de verantwoordelijke zorgverlener van de juiste afdeling dus meteen te zien om wie het gaat en waar hij of zij zich bevindt in het ziekenhuis dat 175.000 vierkante meter groot is. Zo hebben de patiënten de vrijheid om zich door het ziekenhuis te bewegen, maar zijn ze altijd te helpen in geval van nood.

"We hebben gerealiseerd dat alle in het werkproces relevante informatiestromen bij elkaar komen op één platform", vertelt projectmanager Ronald de Vries met trots. "Of het nu gaat om de aanmeldzuil bij de entree, de medische alarmen of brand- en ontruimingsmeldingen; het komt bij allemaal bij elkaar en wordt gemeld bij de juiste persoon, omdat het toewijsbaar is aan de juiste persoon binnen het gehele ziekenhuis. Dat hebben we nog niet eerder op deze schaal kunnen realiseren.”

"Dit is een mooi voorbeeld van hoe wij ziekenhuizen kunnen helpen met het wegnemen van de complexiteit van communicatie", vertelt Olaf Hendriks, Managing Director Benelux bij Ascom. "We kregen leiderschap voor dit grote project in dit grote ziekenhuis en hebben iets vernieuwends neergezet, waar de medewerkers van dit ziekenhuis en de patiënten enorm van profiteren. Door deze combinatie van oplossingen wordt de werkdruk verlaagd, komen er meer handen aan het bed en dat zorgt natuurlijk voor een grotere patiënttevredenheid."

Citaat Simon Vermeer (CIO Erasmus MC)

“MICIS is een essentiële schakel in de vernieuwing en verbetering die is doorgevoerd met het betrekken van de nieuwe ziekenhuisaccommodatie van het Erasmus MC. Doelstellingen hierbij waren het verhogen van het comfort voor de patiënt met het oog op sneller herstel, het verbeteren van de efficiëntie in integrale zorgprocessen en het verhogen van de patiëntveiligheid. Het MICIS-project heeft een essentiële en zichtbare bijdrage geleverd aan deze doelstellingen welke door Ascom als hoofdaannemer allen binnen de beschikbare tijd zijn gerealiseerd. Dat is in een innovatief project als MICIS een prachtige prestatie!”

Citaat David Voetelink (CFO Erasmus MC)

“Het realiseren van het nieuwe state-of the-art Erasmus MC is een teamprestatie van de hoogste orde. Het gaat om architecten, aannemers, onderaannemers en veel medewerkers van het Erasmus MC. Wat opvalt is de bijna onvoorstelbare hoeveelheid IT, techniek en applicaties die noodzakelijk zijn voor de werking van het ziekenhuis. Alles moet op elkaar aansluiten en functioneren zoals het aanvankelijk bedoeld is. Dit vergt een perfecte planning en afstemming en vooral discipline om de planning en afstemming te volgen. Ascom heeft in dit kader een uitstekende prestatie geleverd en op deze wijze een mooie bijdrage geleverd aan het ziekenhuis van de 21e eeuw.”

Terug naar nieuws