Ommelander Ziekenhuis Groningen kiest voor medische integratie en alarmmanagement van Ascom

We zijn trots dat Ommelander Ziekenhuis Groningen heeft gekozen voor de medische integratie en alarmmanagement van Ascom. Verpleegkundigen zien straks op centrale dashboards de status van alle medische apparaten, alarmen en data. Zij ontvangen daarnaast op hun Ascom Myco smartphone de relevante alarmen en informatie van hun eigen patiënten.

31 maart, 2023

Het Ommelander Ziekenhuis is van grote betekenis voor de inwoners en patiënten van Noord- en Oost-Groningen. Patiënten kunnen bij hen vertrouwen op goede, snelle en veilige zorg. Voor de communicatie tussen zorg en patiënt gebruikt het ziekenhuis het Ascom Healthcare Platform. De integratie van de medische apparaten en het beheer van de klinische alarmen voegen we toe aan dit open platform.

Samen met de verpleegkundigen en teamleiders van de afdelingen Ouder Kind Zorg, Long/Cardio en Acute Opname Afdeling (AOA) heeft de Ascom Clinical Consultant de werkprocessen en verbeterpunten geïnventariseerd. Op basis van de adviesgesprekken en het -rapport zijn de medische alarmen in kaart gebracht. De nieuwe oplossing is hiermee volledig afgestemd op de zorg- en klinische behoeften.

De wensen in het kort:

  • Zicht op de status van medische apparatuur, ook bij gesloten deuren
  • Alleen relevante alarmen ontvangen
  • Alleen de toegewezen alarmen ontvangen
  • Meer details zien bij alarmen

Bij de teamposten op de afdelingen komen centrale dashboards. Verpleegkundigen hebben hiermee straks een compleet, eenvoudig statusoverzicht van alle medische apparaten, hun alarmen en data. Daarnaast ontvangen zij de alarmen van de aan hen toegewezen patiënten ook mobiel. Hiervoor gaan ze de Ascom Myco smartphone gebruiken in combinatie met de Ascom mobiele app.

We integreren bij de start de Dräger monitoren en Mosos CTG apparaten. In de toekomst volgen er meer merkonafhankelijke integraties van de diverse medische apparaten die het ziekenhuis gebruikt en nog gaat gebruiken. De bestaande omgeving migreren we bovendien in fasen naar een gevirtualiseerde omgeving voor minimale overlast in het zorgproces en eenvoudig beheer door de ICT afdeling van het ziekenhuis.

Bedankt aan alle betrokkenen, en in het bijzonder de leden van de stuurgroep: Erik IJmker, Erik Gersonius en Ruth Landman binnen het Ommelander Ziekenhuis voor de samenwerking. We werken met elkaar toe naar een fantastisch project!

Terug naar nieuws