VieCuri Medisch Centrum toekomstbestendig met slim oproepsysteem en medische alarmering van Ascom

VieCuri Medisch Centrum breidt zijn samenwerking uit met Ascom. Het ziekenhuis wil hiermee een toekomstbestendig verpleeg- (VOS) en medisch oproepsysteem (MOS) realiseren. Deze oplossing biedt betrouwbare primaire zorgalarmering in het hele ziekenhuis. Het gaat om alarmering door patiënten en de geïntegreerde medische apparatuur aan het bed. VieCuri Medisch Centrum heeft als topklinisch ziekenhuis meerdere locaties in Noord-Limburg. 

 

16 februari, 2023

Ondertekening van de samenwerking met Jolanda Boetzkes-Brands (Clustermanager Facilitair Bedrijf, VieCuri) en Frank Peek (Head of Sales Cure, Ascom)

Slimme verpleegoproep en medische alarmering zorgt, in combinatie met innovatieve software, voor de hoognodige werkdrukverlaging bij het zorgpersoneel. Ascom verzamelt en deelt de informatie afkomstig van meerdere bronnen om een snelle reactie op patiëntvragen en klinische alarmen mogelijk te maken.

VieCuri en Ascom werken al lange tijd samen op het gebied van klinische communicatie en samenwerking binnen zorgteams. VieCuri gebruikt diverse bouwstenen van het Ascom Healthcare Platform (AHP). Zo past het ziekenhuis ook Ascom-handsets toe waarmee zorgverleners adequaat de oproepen en medische alarmen opvolgen. Het VOS/MOS is een belangrijk en vertrouwd onderdeel van het AHP voor het ziekenhuis.

De VOS/MOS-oplossing is MDR-klasse IIb gecertificeerd ten aanzien van de integratie van medische apparatuur. Het systeem is daarnaast volledig op IP gebaseerd en daardoor is de IT-afdeling van VieCuri goed binnen de bestaande architectuur te beheren. 

Behoefte aan innovatieve zorgalarmering in gehele ziekenhuis
De toekomstbestendige oplossing is gekozen na grondig onderzoek naar de behoeften van zorgteams en een bezoek aan een ander ziekenhuis. Juist door eindgebruikers te betrekken in dit proces worden patiënt en zorgverlener nog beter ondersteund.

De patiënt krijgt meer communicatiemogelijkheden en roept bijvoorbeeld een servicemedewerker op voor een vraag die niet dringend is, zoals een glas water. Verpleegkundigen ontvangen in dit geval alleen de meer urgente medische oproepen.

De oplossing stelt VieCuri ook in staat om toekomstige functionele vragen van de zorg te beantwoorden. Zo is het integreren van draadloze valpreventie en dwaaldetectie zeer eenvoudig.

Slimme devices
De volgende stap in de implementatie is dat verpleegkundigen uitgerust zijn met een smart device waarop de oproepen worden opgevolgd en er met het bestaande platform eenvoudig en snel gecommuniceerd wordt. Op de kamer van de patiënt zijn dan moderne knoppen geïnstalleerd voor het genereren en afstellen van alarmen.

Rick Theelen, Projectleider VieCuri MC:‘’VieCuri migreert het verpleegoproepsysteem naar een toekomstbestendige oplossing. De komende jaren zijn we hiermee in staat de wensen van het zorgpersoneel in te vullen, zonder dat zij moet wennen aan allerlei nieuwe apparatuur Dat was voor VieCuri een belangrijke motivatie om te kiezen voor Ascom.”

Deze uitgebreide integratie van ons VOS/MOS in het hele VieCuri-ziekenhuis levert een belangrijke verbetering in de werkwijze van het zorg- en medisch personeel op”, aldus Frank Peek, Head of Sales Cure bij Ascom. “Daardoor stijgt de zorgkwaliteit aan het bed. De juiste informatie is altijd bij de juiste persoon beschikbaar.”

Terug naar nieuws