Trainingen brandveiligheid
Trainingen brandveiligheid

Trainingen brandveiligheid

Een calamiteit als brand is dermate ingrijpend, dat het van levensbelang is een zo vroeg mogelijke detectie van brand te laten plaatsvinden, immers … elke seconde telt! Een alarmorganisatie die snel en adequaat op een calamiteit kan reageren, is daarmee onlosmakend verbonden. Ascom biedt u verschillende brandveiligheid trainingen die u en uw medewerkers van de juiste kennis voorziet.

Het kennisniveau van het gebruik en beheer van uw branddetectie- en ontruimingssystemen speelt een essentiële rol bij het borgen van de continuïteit en veiligheid binnen uw organisatie. Onze trainingen sluiten goed aan op dagelijkse voorbeelden uit de praktijk. Om deze kennis actueel te houden, bestaat de mogelijkheid om dit jaarlijks of 2-jaarlijks te trainen.

Trainingsdoelgroepen

De trainingen zijn gecatagoriseerd op doelgroep. Hier vindt u een uitleg van de doelgroepen:

  • Beheerder - aangewezen verantwoordelijke persoon voor controle en bediening Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie
  • Gebruiker - eindverantwoordelijke van een pand; locatiemanager/directie
  • Installateur - monteur verantwoordelijk voor installatiewerken Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie
  • Bediener - personen die betrokken zijn bij het dagelijks gebruik Brandmeldinstallaties; receptie, technische dienst, BHV, beheerder Brandmeldinstallatie

Trainingen voor beheerders

  • Er zijn op dit moment geen nieuwe trainingen.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!

Trainingen voor gebruikers

  • Er zijn op dit moment geen nieuwe trainingen.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!

Trainingen voor installateurs

  • Er zijn op dit moment geen nieuwe trainingen.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!

Trainingen voor bedieners

  • Er zijn op dit moment geen nieuwe trainingen.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!