Ondersteun Industrie 4.0 

Het begrip 'Industrie 4.0' verwijst naar de verbinding tussen mensen, machines en processen. Data wordt continue verzameld, geanalyseerd en uitgewisseld. Aan de hand van sensors en Manufacturing Execution Systems (MES) wordt de besluitvorming geoptimaliseerd en preventieve interventies gesignaleerd. Het eindresultaat? Maximale beschikbaarheid van apparatuur, optimale prestaties en productkwaliteit die samen tot een verbeterde OEE (Overall Equipment Effectiveness) leiden.

Een Ascom-oplossing zorgt dat dergelijke informatie bij het aangewezen personeel terecht komt op het juiste moment. De juiste medewerkers ontvangen alarmen en/of berichten op hun smartphones of andere devices om uiteindelijk gefundeerde beslissingen te kunnen nemen. 

Industrie 4.0: minder productieverlies

Dankzij gefilterde en geprioriteerde communicatie kan er sneller gereageerd worden op storingen, zodat productievertraging of -uitval of defecte producten voorkomen kunnen worden.

Duidelijke informatie helpt de medewerkers om de beste maatregelen te treffen. Ze hebben toegang tot kritische apparatuur die ze kunnen regelen, denk aan het sluiten van een klep of het aanzetten van een pomp. Bovendien kan de communicatie plaatsvinden in een lawaaiige, stoffige, vochtige of gevaarlijke omgeving.

Industrie 4.0: ontgrendel de kracht van digitale informatie

Wat betekent industrie 4.0? Wat is digitalisatie? Voor ons betekent het integratie, connectiviteit en communicatie. Een Ascom oplossing zorgt ervoor dat de juiste gegevens beschikbaar zijn voor de juiste personen op het juiste moment. Op deze manier kunnen gefundeerde beslissingen gemaakt worden. Bekijk de video hoe digitalisatie in uw organisatie een rol kan spelen.