Ro er en effektiv recept på Hammel Neurocenter

Regionshospitalet Hammel Neurocenter har implementeret en moderne kommunikationsplatform fra Ascom med tildelt pleje og alarmprioritering. Løsningen har skabt et roligt miljø med hurtigere rehabilitering og mindre stress.

Ro har en ganske særlig betydning på Hammel Neurocenter. Regionshospitalet behandler patienter med erhvervet hjerneskade. De har brug for rolige omgivelser og et minimum af forstyrrelser for at rehabilitere bedst muligt. Men hvad stiller man op, når de selvsamme patienter skal overvåges af medicinsk udstyr, bevægelsessensorer og kameraer, som konstant afgiver støjende alarmer?

Hammel Neurocenter har valgt at udskifte en traditionel personsøgerløsning med en moderne kommunikationsplatform fra Ascom og opnået fordele på flere fronter. Løsningen, der bl.a. genbruger eksisterende udstyr, giver en langt større fleksibilitet i forhold til de enkelte klinikkers behov. Men den helt centrale fordel er, at støjniveauet er nedbragt markant. Alarmerne sendes nu direkte til personalets mobile enheder, og det sker i et målrettet, prioriteret flow, hvilket reducerer omfanget af forstyrrelser. Oplevelsen er, at løsningen har transformeret plejemiljøet og løftet hospitalet til en helt anden liga.

Intelligent alarmhåndtering
– Vi har fået et meget større klaviatur at spille på. Det allervigtigste er, at vi kan arbejde intelligent med alarmerne i Ascoms platform. Det nedbringer selvfølgelig støjniveauet, når alarmerne sendes direkte til personalets mobile enheder, men hvis omfanget af forstyrrelser skal reduceres, kræves der mere, siger itingeniør Niels Estrup Andersen fra Hammel Neurocenter og forklarer:
– Ascoms platform har de ekstra gear, der gør, at vi kan arbejde med tildelt pleje, så personalet kun modtager alarmer, der vedrører de patienter, de har ansvar for.

Reducerer stress og alarmtræthed
Systemet differentierer også alarmerne tydeligt med lyd og tekst, så personalet hurtigt kan beslutte den optimale indsats. Alt i alt har det ifølge Niels Estrup Andersen haft en stor effekt på stress og alarmtræthed, som var et stort problem på hospitalet før.

Afdelingssygeplejerske Lone Jensen fortæller, at der også blandt personalet er stor tilfredshed med Ascoms løsning. Hun er tilknyttet Tidlig Klinik, som tager sig af de svært hjerneskadede patienter, der kræver massiv overvågning. Klinikken var den første til at implementere tildelt pleje, netop fordi antallet af alarmer her er særligt højt.

Stor tilfredshed blandt personalet
– Hos os er det ikke patienterne, der kalder, men monitorer og udstyr som afgiver alarmer. Det foregår nu i et tildelt flow. Ascom har løst et kæmpe problem. Den ro, vi har nu, er helt fantastisk og kommer alle til gavn. I udgangspunktet er der stille på stuerne, hvilket er helt afgørende for patienterne. Og som personale bliver vi ikke hele tiden afbrudt, men kan fokusere på den igangværende opgave og de alarmer, der reelt kræver opmærksomhed. Det er et stort plus for både kvalitet og patientsikkerhed, siger Lone Jensen, afdelingssygeplejerske på Hammel Neurocenter.

Tillid til systemet er afgørende
Hvad er det vigtigste succeskriterium ved løsningen? Lone Jensen er ikke i tvivl: Tillid til systemet er altafgørende. – Vi skal have fuld tillid til, at alt fungerer, når tingene automatiseres, og det har vi. Det giver da nogen bæven, når man slukker for det gamle, indarbejdede system og går over til noget helt nyt. Men Ascom har lyttet og forstået os som plejepersonale og er blevet ved med at justere, til vi var tilfredse. Det er bare et godt system, vi har fået, siger Lone Jensen.

Indbygget sikkerhedsnet
I forhold til de konkrete sikkerhedsaspekter fortæller Niels Estrup Andersen, at alt er gennemtænkt. Ascoms løsning er medicinsk godkendt, så både det medicinske udstyr og integrationen til det er godkendt. Derudover har løsningen et indbygget sikkerhedsnet, som sikrer, at alle alarmer håndteres. Hvis en alarm ikke modtages eller afvises, sendes den automatisk videre til den næste i teamet i en foruddefineret eskaleringskæde, og hvis ingen reagerer her, sendes den ud til alle. Som koordinator mellem centerledelse og klinikerne har Niels Estrup Andersen fulgt projektet på tætteste hånd og oplevet, hvordan Ascoms platform kan tilpasses til forholdene på Hammel Neurocenters fire specialiserede klinikker.

ascom-image-Niels Estrup Andersen, it-ingeniør på Hammel Neurocenter

“Ascoms løsning er både smart og økonomisk. Vi har kunnet genbruge eksisterende teknologi som fx kabling, og vi har opnået en helt anden fleksibilitet i forhold til at imødekomme de specifikke behov på de enkelte klinikker. Alarmtræthed er ikke længere et problem, og de roligere omgivelser har en positiv effekt på patienternes rehabilitering.” - Niels Estrup Andersen, it-ingeniør på Hammel Neurocenter.

Integration til beacons og kameraer
– Hver klinik har behov for et pålideligt kommunikationssystem, som understøtter deres arbejdsgange. Det har vi opnået med Ascoms platform, som samler alt under én paraply. På en klinik er patienterne fx blevet udstyret med armbånd med minisendere, der kommunikerer med opsatte beacons, som sender en besked, når en patient går ud i haven. På andre klinikker har vi integreret en kameraløsning og bevægelsessensorer med platformen, så personalet automatisk alarmeres, hvis en patient bevæger sig uden for specifikke zoner som fx sengen eller døren, forklarer Niels Estrup Andersen.

– Fleksibiliteten og muligheden for at integrere med andre systemer ser jeg som en meget stor fordel. Det giver os mulighed for at optimere udbyttet af de investeringer, vi allerede har foretaget, og de ressourcer vi har til rådighed.

Ideelt samarbejde
– Derudover vil jeg også fremhæve det gode samarbejde, vi har haft med Ascom. Det er ikke bare et kunde-leverandørforhold, men et reelt samarbejde, hvor de har hjulpet os med at finde de rette løsninger og integrationer, som vi ikke altid tænker på. Ascom har uopfordret budt ind med forslag og trukket på erfaringer fra andre hospitaler. Det har utrolig stor værdi, siger Niels Estrup Andersen.

Ascoms løsning på Hammel Neurocenter

  • Ascom Ward Agent understøtter tildelt pleje og sikrer, at personalet kun modtager alarmer fra de patienter, de har ansvar for.
  • Ascom TeleCARE IP – patientkald og Ascom Unite kommunikationsplatform som administrerer alle alarmer, herunder også fra tredjepartsudstyr som overvågningskameraer og IR-sensorer med positionering.
  • Ascom DECT-håndsæt med indbygget overfaldsalarm. Personalet modtager alle alarmer direkte på håndsættet, herunder patientalarmer, døralarmer, bevægelsesalarmer, medicinske alarmer, assistancekald og nødkald. Alarmerne vises med tydelig prioritering og eskaleres automatisk, hvis de ikke besvares.
  • Løsningen er forberedt til at køre smartphones, hvis Hammel Neurocenter ønsker det i fremtiden.

Om Hammel Neurocenter
Regionshospitalet Hammel Neurocenter har ansvar for rehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade i Vestdanmark. Hospitalet har 125 sengepladser fordelt på 4 specialiserede klinikker med 11 sengeafsnit. Hospitalet uskriver årligt 1.100 patienter og behandler knap 1.000 patienter ambulant.

Hammel Neurocenter
PDF

Hammel Neurocenter

Ro er en effektiv recept på Hammel Neurocenter