Randers Kommune skaber fremtidens plejehjem

Med Huset Nyvang har Randers Kommune lagt grundstenen til en helt nye type plejehjem med fokus på frihed og værdighed for de ældre. Ud over at ligge sammen med en vuggestue gør plejehjemmet brug af den nyeste teknologi fra Ascom. Personalet kan nu modtage beboerkald, kritiske alamer, eller assistancekald fra en kollega direkte på deres smartphones, en teknologi som personalet allerede benytter til en lange række opgaver. 

I januar slog Randers Kommune dørene op til et af landets mest moderne plejehjem. Allerede inden beboerne flyttede ind, blev Huset Nyvang kåret som Årets Sundhedsbyggeri 2017, og nu, hvor de 60 ældreboliger er ved at blive taget i brug, tydeliggøres det, hvor fremsynet kommunen har været.
Huset Nyvang er indrettet med den nyeste teknologi fra Ascom.

Den centrale løsning er en IP-baseret kommunikationsplatform baseret på Ascoms teleCARE IP-løsning med demenssikring og intelligent sensorteknologi. Løsningen sikrer maksimal frihed og tryghed for de demente beboere. De beboere, som har behovet, bærer et alarmarmbånd om håndleddet, der automatisk sender en besked til personalet, hvis en beboer nærmer sig en udgangsdør. Til løsningen kan tilkobles intelligente sensorer og kameraer, som gør personalet opmærksom, hvis der sker ændringer i beboernes vanlige adfærdsmønstre. Det kan fx være, hvis en beboer, som plejer at gå i seng kl. 22, stadig er oppe kl. 23, eller hvis en beboer forlader sin seng i en længere periode om natten.

-Vi har valgt Ascom som leverandør, fordi vi synes, de kan tilbyde en sensorteknologi som et mere fleksibelt og økonomisk alternativ til fx trygfølsomme gulve. Med sensorerne kan vi hurtigt og nemt indrette en bolig i forhold til en ny beboers behov. Beboerne har ikke de samme tryghedsbehov, og vi vil gerne kunne tilbyde de helt rette rammer for den enkelte, siger IT-Arkitekt i Randers Kommune, Rene Demant Juncher og fortæller, at Huset Nyvang er indrettet med henblik på at bidrage til at kunne håndtere det stigende antal demente borgere, som kommer i fremtiden.

IT-arkitekt Rene Demant Juncher test af LF-lokationsmelder. TelecareIP. Nødkald på smartphone. Trådløs minisender. Kaldeanlæg med talemodul.

-Bygningen er designet med så få udgangspartier som muligt, og teknologisk har vi med Ascom etableret et så skånsomt, men sikkert miljø som muligt. Vi lægger vægt på, at de ældre kan opretholde en normal og værdig dagligdag, samtidig med at de er i trygge hænder. Personalet er nødt til at have et vågent øje med beboerne, men frem for at de løbende skal tjekke op på beboerne i deres boliger, kan de nøjes med at forstyrre, når der er mistanke om, at noget er galt, siger Rene Demant Juncher.

Alle kald sendes direkte til personalets smartphones og derved skabes et roligt plejemiljø uden larmende alarmer på gangene, hvilket har stor betydning for de demente beboeres trivsel.  

Ascom har i forvejen leveret løsninger til en række bosteder i Randers Kommune samt en lang række andre kommuner. Ascom vandt en fireårig rammeaftale med Randers Kommune i sommeren 2017, som blandt andet omfatter løsningerne til Huset Nyvang.