Södertälje Sjukhus sætter scenen for fremtidens hospital

Med en milliardstor investering realiserer Södertälje Sjukhus visionerne for fremtidens hospital. En gennemgribende renovering og udbygning resulterer i et moderne hospitalsmiljø med enestuer og innovativ brug af it. Ascom har leveret it-platformen, der sætter nye standarder for samarbejde og patientpleje.

Et stort, lille hospital. Sådan kan man med få ord meget præcist beskrive det nye Södertälje Sjukhus nær Stockholm. Efter en omfattende renovering og udbygning er hospitalet udvidet med 22.000 kvadratmeter og kan modtage 7.500 flere akutpatienter. Men samtidig tilstræbes det lille hospitals nærvær.

Södertälje har nemlig ikke kun investeret i mursten. En omfattende opgradering på it-siden understøtter nye arbejdsgange, som medvirker til et bedre arbejdsmiljø og højere kvalitet i patientplejen. Den nye løsning er leveret af Ascom og bygger oven på Södertäljes eksisterende it-platform, som også er fra Ascom og blev implementeret for knap 20 år siden.

Videreudvikling af en solid platform
-Det er en bundsolid platform, som har understøttet os godt gennem årene. Nu har vi andre behov, og derfor investerer vi i en markant opdatering. Vi har valgt at fortsætte med Ascom, som vi oplever som en dygtig samarbejdspartner. Vi har gode erfaringer med deres teknologi, som er stabil og sikker. Systemet er et af de vigtigste på hospitalet, så pålideligheden er helt central, siger it-chef på Södertälje Sjukhus, Bengt Cederlund.

Södertälje Sjukhus har investeret i et komplet patientkald- og kommunikationssystem fra Ascom med patientkald og akutalarmer. Løsningen indeholder også overfaldsalarmer med positionering til personalet. I dag er løsningen koblet op på personalets eksisterende mobile enheder fra Ascom, men hospitalet overvejer kraftig at erstatte disse med Ascoms kliniske smartphone, Ascom Myco, der giver langt flere muligheder for at understøtte de nye arbejdsgange, som er opstået i kølvandet på udbygningen af hospitalet.

Ascom Myco understøtter nye arbejdsgange
-De nye afdelinger er indrettet med enestuer, hvilket stiller nye krav til mobilitet, kommunikation og samarbejde mellem personalet, forklarer Bengt Söderlund.
-Men de åbner også op for mange nye muligheder som fx at bestille hjemtransport, blodprøver og skrive rapport på sengestuen i situationen. Disse og mange andre opgaver kan personalet håndtere direkte på Ascom Myco, hvilket vil spare dem mange unødige skridt til computeren i personalerummet.

-Der vil blive mere tid til kerneopgaven, patientplejen, og det vil klart medvirke til at øge trivslen blandt både personale og patienter, siger Bengt Söderlund og fremhæver også chatfunktionen i Ascom Myco som en vigtig dimension. Den vil gøre det nemmere for personalet at kommunikere med hinanden, hvilket er afgørende med de større geografiske afstande, der på de nye afdelinger.

 

 

Fokus på et godt arbejdsmiljø
Bengt Söderlund lægger ikke skjul på, at der er problemer med at rekruttere medarbejdere i hospitalssektoren. Derfor har Södertälje Sjukhus en klar ambition om at skabe et godt arbejdsmiljø. Også på denne front spiller Ascoms løsning en vigtig rolle.

-Med de nye opgraderinger skaber vi fundamentet for at godt arbejdsmiljø. Ascoms applikationer er designet til at understøtte de mobile arbejdsgange, som kendetegner hospitalssektoren, og i særlig grad et moderne plejemiljø som vores med enestuer. Blandt andet har vi indført tildelt pleje, så alle alarmer og patientkald sendes direkte til den relevante medarbejder.

Stille plejemiljø
-Ascom differentierer også mellem alarmerne, så fx patientalarmer altid distribueres til en sygeplejerske, mens alarmer fra overvågningsudstyr kan håndteres af en sygeplejer. På den måde kan vi optimere ressourceudnyttelsen og aflaste sygeplejerskerne, siger Bengt Söderlund og fortæller, at en sidegevinst ved de nye arbejdsgange er, at støjniveauet på afdelingerne dæmpes betragteligt.

-Tildelingen af alarmer og kald betyder, at vi kan slippe for gangalarmerne, som forstyrrer alle. Det stille plejemiljø er afstressende for både patienter og personale, så det vægter vi højt, og det understøtter Ascoms løsning også.

Mere tid til patienterne
-Vi gentænker hele arbejdsflowet og skaber nogle nye, mere effektive arbejdsgange med mindre spildtid og mere tid til patientplejen. Det nye Södertälje Sjukhus er indrettet med nutidens patient i fokus. I dag er patienter mere private og individuelle, og de har forventninger til både kvaliteten i plejen og oplevelsen under deres indlæggelse. Det ønsker vi at indfri bedst muligt, både i kraft af den fysiske indretning af hospitalet og ved at investere i Ascoms løsninger, som skaber fundamentet for et moderne hospitalsmiljø, siger Bengt Söderlund.

Södertälje Sjukhus, Sverige
PDF

Södertälje Sjukhus, Sverige

Et moderne hospitalsmiljø med enestuer og innovativ brug af it.