Ascom indgår strategisk partnerskab med GE Healthcare i Europa

november 15, 2017
Partnerskabet mellem Ascom og GE Healthcare omfatter distribution af Ascoms Digistat-løsning til intensivafdelinger over hele Europa. Løsningen, som er designet specifikt til intensivafdelinger, gør det muligt for klinikere at få et realtidsoverblik over patienternes status på deres smartphones.

 

Digistat Patient Watch er en innovativ alarmhåndteringsløsning udviklet på baggrund af Ascoms store viden om kliniske arbejdsflows, mobilitet og connectivitet. Løsningen er udviklet specifikt til intensivafdelinger, og distributionspartnerskabet med GE Healthcare sikrer, at klinikere over hele Europa kan få glæde af den. Med partnerskabet udbygges samarbejdet mellem Ascom og GE, som i forvejen har tætte globale relationer.

Alarmtræthed er et udbredt fænomen på mange intensivafdelinger. Hver patient er tilsluttet op til 10 forskellige typer medicinsk udstyr, fra monitorer til ventilatorer og infusionspumper. Udstyret forsyner plejepersonalet med vigtige patientdata og afsender alarmer, hvis patienten skal tilses. Undersøgelser viser imidlertid, at en sygeplejerske kan blive eksponeret for op til 1.000 alarmer pr. vagt[1]. Samtidig er op til 99 pct. af alarmerne falsk-positive og kræver ikke klinisk intervention[2].

Den nye alarmhåndteringsløsning, Digistat Patient Watch, samler data fra en række enheder, der er forbundet med patienten, og kan give personalet et holistisk overblik over alle patienter på en central placeret monitor eller på deres mobile enhed. Det gælder såvel patientstatus som alarmer og advarsler fra ethvert tilsluttet udstyr. Personalet kan også tilgå patientdataene fra deres mobile enhed, som fx Ascom Myco smartphonen der er designet specielt til kliniske miljøer. Fordelene, det kliniske personale kan opnå, er større effektivitet, bedre organisering af patientplejen og mulighed for at implementere procedurer, der reducerer antallet af alarmer.

-Digistat Patient Watch anvender patientdata til at give personalet et bedre overblik og kan understøtte prioriteringen af indsatsen i de enkelte situationer. Løsningen har potentiale til at forandre ineffektive arbejdsrutiner og skabe bedre arbejdsflows, siger André Neu, Head of Platform Solutions i Ascom.

-Digistat Patient Watch er en vigtig løsning i GE Healthcares tilbud til intensivafdelinger, og vi er meget glade for at udvide samarbejdet med Ascom, siger Oliver Bosc, General Manager of Life Care Solutions Europe i GE Healthcare.

[1] Alarm Fatigue: Impacts on patient safety, Ruskin KJ, Hueske-Kraus D.Curr Opin Anaesthesiol. 2015; 28: 685-690.

[2] Joint Commission National Patient Safety Goal: Alarm Management |ECRI top 10 Health Technology Hazard.

For yderligere information: Portfolio manager Hospital Jesper Mathiesen: +45 43 29 72 72, jesper.mathiesen@ascom.com

 

  • We do not have any news at the moment.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!