Finsk hospital bliver det første I verden der indfører Ascom Myco-smartphones

august 31, 2015
Kuopio University Hospital (KUH) i Finland har som de første taget Ascom Myco, en smartphone som er specialudviklet til hospitals- og sundhedssektoren, i brug på deres neonatalafdeling.

“Det er selvfølgelig en fantastisk nyhed, at KUH er det første hospital i verden, der anvender Ascom Myco”, siger Ari-Pekka Tenko, som er salgs- og marketingdirektør hos Ascom Finland. “Det er dog endnu mere tilfredsstillende at se Ascom Myco blive anvendt på en så krævende og vigtig afdeling som neonatalafdelingen.”

KUH’s interesse i Ascom Myco-smartphonen var en følge af hospitalets implementering af en ny plejemodel. Modellen indebærer, at nyfødte bliver plejet i private familierum, så forældrene kan overnatte på hospitalet sammen med deres spædbarn. Forskning viser, at et sådant miljø kan forbedre udsigterne for neonatale børn og forkorte deres hospitalsophold.

"Familierums-modellen gør det muligt for mødrene at være sammen med deres barn. Mor og barn bliver aldrig adskilt, heller ikke hvis en af dem skulle blive syg," fortæller sygeplejerske Mila Hilden, som er projektleder på KUH’s neonatalafdeling.

Den nye model førte dog til længere svartider på patientalarmer. Eftersom de nyfødte var spredt over flere private stuer, var sygeplejerskerne nødt til at gå længere for at tjekke hver alarm på en monitor. “Det problem var vanskeligt at løse”, siger Juhani Kouri, som er projektleder hos KUH. “Vi kunne ikke have støjende alarmer på hele afdelingen, eftersom neonatale børn er særligt følsomme over for lydindtryk. Man kan opnå signifikante fordele ved at udelukke denne type forstyrrelser, da det kan være med til at forhindre livslang sygdom hos barnet. Derfor havde vi brug for en smartere måde at håndtere alarmer og patientkald på, hvis vi skulle bibeholde den nye familierums-model”.

Løsningen var Ascom Myco. Disse smartphones er, sammen med Ascom Unite Assign (en SW løsning der tildeler opgaver til personalet), nu koblet til hospitalets patientovervågningsudstyr og patientkaldesystem, og bidrager dermed til en mere sikker og effektiv pleje af mødre og nyfødte.

“Alle alarmer fra patientovervågningen sendes nu den relevante sygeplejerskes Ascom Myco-smartphone,” fortæller Tenko. “Sygeplejersken kan se, hvilken type alarm der er tale om, alarmens prioritet, og hvilken patient det drejer sig om. Hvis sygeplejersken ikke kan reagere på alarmen, videresendes den til en back-up sygeplejerske. Ascom Myco mindsker risikoen for, at en alarm bliver ignoreret, eftersom notifikationerne ikke automatisk sendes til alle sygeplejersker, men kun til dem, der har ansvaret for et bestemt barn”.

Læs mere om Ascom Myco på  www.ascommyco.com/dk

For yderligere information kontakt:
Ari-Pekka Tenko, Director Sales & Marketing, Ascom Finland Telefon: +358 40 50 09 904
ari-pekka.tenko@ascom.com

KUH:
Mila Hilden, +358 40 480 8889,  mila.hilden@kuh.fi 
Juhani Kouri, +358 44 717 5871,  juhani.kouri@kuh.fi

  • We do not have any news at the moment.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!