Nyt partnerskab styrker sikkerheden I industrien

november 28, 2013
Fremover får industriens virksomheder adgang til de samme fintmaskede alarmsystemer, som man kender fra hospitals- og plejesektoren. Et nyt partnerskab mellem Kemp & Lauritzen-afdelingen Ncore og Ascom vil udbrede Ascoms trådløse alarm- og sikkerhedssystemer til industrien. Virksomheder kan se frem til højere sikkerhed og større fleksibilitet og samlede løsninger indenfor dette område.

Tid er afgørende, når en alarm går i en produktionsvirksomhed. Hurtig handling og pålidelig information har stor betydning for både personsikkerhed og bundlinje, men i takt med at mobiliteten stiger på arbejdspladserne, bliver det stadigt vanskeligere for de traditionelle alarmsystemer at følge med. Det er for at lukke dette kritiske hul, at to af de førende specialister på området nu indgår et partnerskab.

Bag partnerskabet står Kemp & Lauritzen-afdelingen Ncore, som har stor erfaring med at implementere netværksløsninger i industrien, og Ascom, som gennem mange år været den førende leverandør af trådløse alarmsystemer til hospitalssektoren. Det er principperne i disse fintmaskede løsninger, industrien nu får adgang til via Ncore.

Intelligente alarmer og automatiske eskaleringsprocedurer
-Ascom har leveret størstedelen af de trådløse alarmsystemer, der anvendes på landets hospitaler. Der findes næppe noget sted, hvor sikkerhed og mobilitet er mere udtalt, og presset på personalet er større. Derfor er det nødvendigt at alarmerne fordeles intelligent, direkte og med automatiske eskaleringsprocedurer, som sikrer, at alarmen sendes videre i tilfælde af brister i kommunikationskæden. Det er disse grundlæggende principper, industrien nu får adgang til, siger Lars Morild, salgschef i Ncore.

Ascoms alarmsystemer håndterer alle typer alarmer fra nødstop-, temperatur-, røg- og sikringsalarmer til brandalarmer, Man-Down, m.m.

Styrker sikkerhed og bundlinje
Alarmer og fejlmeldinger modtaget direkte i bukselommen kan være altafgørende for, om et uheld får lov til at udvikle sig med alvorlige konsekvenser til følge. Sekunders forsinkelse kan være fatalt i tilfælde af fx brand, personskade eller produktionsstop. Selv ufarlige hændelser kan være et kapløb om tiden. Et produktionsstop skal håndteres effektivt, fordi det koster på bundlinjen, når maskinerne står stille.

-Det stærke i Ascoms løsning er, at den er baseret på roller og indbyggede procedurer. Det betyder, at alarmerne kun sendes til det relevante personale, så alle ikke smider alt, hvad de har i hænderne, med mindre det er nødvendigt, forklarer Lars Morild, som hæfter sig ved, at virksomhederne samtidigt kan drage fordel af Kemp & Lauritzen-koncernens brede og dybe kompetencer indenfor industrisegmentet, når der vælges et integreret projekt baseret på Ascoms komponenter.

-Ud fra et netværkssynspunkt er der store fordele ved at vælge et trådløst alarmsystem. Du kan opsætte og flytte sikringspunkter på netværket uden at tænke på kabelføring. Det giver en stor fleksibilitet, siger han.

Om Ncore
Ncore indgår i Kemp & Lauritzen og er specialist i implementering og drift af tele- og netværksløsninger. Ncore har en bred erfaring med rådgivning og salg af økonomisk fordelagtige kommunikationsløsninger til kunder inden for en lang række brancher, industrier og institutioner. Ncores styrke er en solid teknisk kompetence, baseret på viden og teknologi frem for produkter. På dette grundlag designer, implementerer og servicerer Ncore løsninger, der giver bedre og mere effektiv kommunikation mellem mennesker. Læs mere på www.ncore.dk.

Kemp & Lauritzen-koncernen består af Kemp & Lauritzen, Glenco og L&H-Rørbyg. Sammen er vi én koncern, der kan tilbyde mange muligheder for tekniske ydelser og løsninger inden for el, ventilation og rør/VVS.

For yderligere information kontakt:
Jens Andersen, Salgschef T +45 43 29 72 11, 
jens.sandandersen@ascom.dk

  • We do not have any news at the moment.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!