Stort potentiale I nyt samarbejde mellem Twise og Ascom

januar 10, 2014
Fremover kan plejecentrene i landets kommuner anvende det eksisterende trådløse netværk til alle beboerrelaterede opgaver. Twise og Ascom kan sammen levere en Wi-Fi løsning, som sammenkobler beboerkald, alarmer og positionering. Afviklingen via det trådløse netværk giver helt ny fleksibilitet og åbner for mange spændende muligheder.

Vedligeholdelsen af proprietær teknologi er en daglig hovedpine i mange af landets kommuner. Særligt i plejesektoren er udebredelsen af lukkede kommunikations- og alarmsystemer stor. Ofte er systemerne dyre at vedligeholde, og de har mange begræsninger i forhold til udnyttelse af nye teknologier, der kan understøtte plejepersonalets arbejde og beboernes livskvalitet.

Et nyt samarbejde mellem Twise, der er specialister i Wi-Fi sporingsteknologier og Ascom, der er blandt de førende leverandører af kommunikations- og alarmløsninger til plejesektoren, bryder de proprietære grænseflader ned. Sammen kan de to virksomheder levere en kommunikations- og alarmløsning, som kører via det eksisterende trådløse netværk på et plejehjem. Løsningen indeholder alle de funktioner, man kender fra de mest avancerede proprietære systemer, herunder positionsbestemmelse af beboerkald og alarmer, men uden at det er nødvendigt at installere særlige positionsmeldere.

-Fordi løsningen er baseret på åbne standarder kan sporingssoftwaren køre via almindelige accesspunkter. Man tegner simpelthen zonerne ind på plantegningen, og man kan nemt ændre placeringerne, hvis der bliver behov for det. Accesspunkterne opsamler hele tiden data fra de minisendere, beboerne har på sig. Man får al den funktionalitet, der findes i hardwarebaserede positioneringsløsninger, men på en softwareplatform, som kører via det gængse trådløse netværk. Det er både nemmere at installere, vedligeholde og udbygge, forklarer Ole Daugaard fra Twise.

Den nye løsning kan også integrere med fx sensorteknologi. Sensorteknologi anvendes bl.a. i særlige trykfølsommegulve på beboernes stuer, som flere plejehjem har installeret. Det kan give en ekstra tryghed om natten, hvor personalet automatisk bliver alarmeret, hvis en beboer falder ud af sengen, eller ikke er kommet tilbage fra toilettet. Man kan også sætte sensorer op ved alle udgange for at sikre demente beboere fra at forvilde sig ud. Uanset hvor man ønsker at udnytte sensorteknologien, foregår det enkelt, og man kan hurtigt og fleksibelt ændre opsætningen.

-Der er utroligt mange fordele ved at vælge en trådløs løsning baseret på åbne standarder. Det giver en helt anden frihed til at integrere med andre systemer. Personalet kan fx bruge almindelige mobiltelefoner til at håndtere beboerkald og alarmer. Man kan også tilbyde pårørende at bruge det trådløse net til deres iPads så de fx kan gå på Skype sammen med oldemor og hilse på et oldebarn i udlandet. Og for kommunen er det en stor fordel at slippe for at skulle supportere en vifte af proprietære systemer, som både ressourcemæssigt og økonomisk er tunge at vedligeholde, siger Brian Munk fra Ascom.

Om Twise 
Twise er specialiseret i implementering af Wi-Fi sporingsteknologier primært i hospitals- og plejesektoren. Sporingsteknologien bruges til opgavestyring, optimering af work- og patientflows samt sikring af sporbarhed på personer og enheder som fx hospitalssenge eller medikoteknisk udstyr. Twise er i fuldt gang med at afslutte et stort projekt for Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler, og indleder et nyt projekt for 17 norske hospitaler i januar 2014.

For yderligere information kontakt:

Ascom: Brian Munk, tlf. 2527 4983, brian.munk@ascom.dk

Twise: Ole Daugaard, tlf. 2571 6420, oda@twise.dk

  • We do not have any news at the moment.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!