ascom-image-Blog MDR whitepaper

Het volgende grote succes in de zorg

7 mei 2018 - Mario de Lijster, Portfolio Manager Cure Ascom Benelux

Laten we het eens hebben over wat er allemaal goed gaat in de zorg. Ja, u leest het goed, er gaat echt een heleboel goed in de zorg. We zouden het soms bijna vergeten als we de kranten openslaan, maar er zijn de afgelopen jaren flinke stappen in de goede richting gezet:

Elektronisch Patiëntendossier
De grootste klapper is toch wel het Elektronisch Patiëntendossier (EPD), dat in 2013 na jarenlang politiek getouwtrek eindelijk is ingevoerd. Hierdoor wordt de opslag en uitwisseling van gegevens centraal aangestuurd en is veel administratieve druk weggehaald bij de afdelingen zelf. Hier hebben alle aangesloten zorgdisciplines én de patiënten nu voordeel van.

Meer ruimte voor ‘warme’ technologie
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelde dit jaar 12 miljoen euro beschikbaar voor innovatie en digitale zorgtechnologieën. Uit dit door de overheid centraal aangestuurde potje krijgen startende en bestaande ondernemingen de kans om hun slimme zorgideeën daadwerkelijk door te ontwikkelen tot toepasbare middelen of apparaten.

Interdisciplinaire samenwerking
Apothekers, fysiotherapeuten, huisartsen, medisch specialisten, psychiaters en verpleegkundigen sloegen vorige maand de handen ineen en presenteerden één centraal document met 62 ‘schrappunten’ aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport. Hiermee gaven zij een voorzet voor het verminderen van hun administratieve lastendruk.

Kennisdeling
Ascom organiseerde onlangs een eigen evenement waarbij er middels centrale rondetafeldiscussies door professionals uit verschillende zorgdisciplines werd gepraat over de toekomst van de zorg. Deze samenwerking en manier van elkaar opzoeken toont maar weer eens aan hoe belangrijk kennisdeling is. Tijdens het evenement werden namelijk  interessante inzichten verkregen. Zo bleek dat alleen als alle betrokkenen de voordelen in het dagelijks werk merken, innovaties optimaal geaccepteerd worden. 

Ziet u ook een gemene deler in deze ontwikkelingen hierboven? Centralisatie en samenwerking is de sleutel tot succesvolle ontwikkelingen. En daarom doen we alvast een voorspelling voor de volgende ontwikkeling:

Centralisatie in de communicatie
Na het centraliseren van medische informatie is het nu tijd om ook de medische communicatie te centraliseren. Door de informatie over medische hulpmiddelen en uit zorginformatiesystemen voor alle zorgverleners overal en altijd toegankelijk te maken, komen snellere reactietijd en hogere patiëntveiligheid opnieuw een stap dichterbij. Hierin speelt ICT een belangrijke rol, zeker omdat het voornamelijk technologische innovaties en e-health oplossingen zullen zijn die een onmisbare brug slaan tussen informatie en communicatie.

Medical Device Regulation
Ascom is niet de enige die er zo over denkt. Met de invoering van de Medical Device Regulation (MDR) geeft zelfs Europa aan dat technologie en digitalisering serieuze en essentiële ontwikkelingen zijn binnen de toekomst van de zorg.

Voor zorginstellingen betekent dit dat zij na moeten gaan denken over wat de MDR betekent voor hun bedrijfsvoering. Wat is bijvoorbeeld de exacte classificatie van de gebruikte alarmeringssystemen en software? En past die classificatie nog bij het feitelijk gebruik? Naar verwachting zijn in veel gevallen aanpassingen van systeem of gebruik nodig.

Alvast een klein tipje van de sluier van het MDR Whitepaper: door het kiezen van één centrale leverancier/integrator, kan deze complexe invoering versneld worden. Dit schept de meeste kansen om je succesvol aan deze snel veranderende regelgeving aan te passen.

Lees ons Whitepaper ‘Medische alarmdistributie binnen de kaders van de MDR’