Ascom ontwikkelt platform voor data in de gezondheidszorg

april 12, 2018
Ascom, internationale aanbieder van ICT-oplossingen en mobiele communicatie in de gezondheidszorg, heeft een innovatief platform ontwikkeld dat hiaten in informatievoorziening overbrugt. Met het Ascom Healthcare Platform worden zorgprocessen geoptimaliseerd.


Het Ascom Healthcare Platform bestaat uit een combinatie van geïntegreerde hard- en software en maakt klinische informatie of informatie uit zorgtechnologie toegankelijk en brengt dit samen. Het sluit daarmee informatiekloven tussen apparaten, ziekenhuis- en zorgsystemen en zorgteams. Doordat kritieke informatie een vergroot bereik heeft over de verschillende zorggebieden, kunnen tijdig weloverwogen beslissingen genomen worden.

De patiënt- en cliëntinformatie
In de huidige zorgomgevingen zijn gegevens overal te vinden, maar het tijdig beschikbaar stellen van relevante en digitale achtergrondinformatie is nog steeds een uitdaging. Neem bijvoorbeeld een ICU-patiënt, wiens toestand soms wel 2.000 (kritieke) informatiewaarden per dag genereert. Data is slechts het startpunt, artsen en zorgverleners hebben bruikbare inzichten nodig voor responsieve zorg voor de patiënt.

In de langdurige zorg zien we een stijging van het inzetten van zorgtechnologie, die informatie genereert om de zorg tijdens het dagelijkse werk meer inzicht te geven. Door het bundelen van slimme informatie, komend van bijvoorbeeld slimme sensoren, onderscheidt het platform zich van traditionele oplossingen voor onder meer ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Aanbieden van betere zorg
Ziekenhuizen en zorgorganisaties kunnen met het Healthcare Platform op maat gemaakte, interactieve, modulaire en aanpasbare oplossingen bieden. Het platform stroomlijnt en filtert de verschillende workflows en prioriteert waarschuwingen en taakmeldingen. De analytische en slimme datatoepassingen voegen structuur en context toe aan de informatie, zodat artsen en zorgteams de zorg kunnen afstemmen op de behoeften van de patiënt of cliënt.

“Het Ascom Health Platform richt zich voor ziekenhuizen op de complexiteit van de zorg. Voor langdurige zorg brengt het platform slimme data samen en geeft het een vrije en veilige leefomgeving. Het is ontworpen als een open en technologische oplossing, die een multidimensionale benadering van workflows en digitale informatiestromen hanteert”, zegt Olaf Hendriks, Managing Director van Ascom Nederland. “Door het creëren van interoperabiliteit tussen bestaande medische hulpmiddelen, zorginformatiesystemen en managementoplossingen, wordt de informatie over de zorg inzichtelijker, toegankelijker en beter bruikbaar. En de voordelen zijn tastbaar: minder miscommunicaties, het voorkomen van dubbele documentatiefouten, snellere reactietijd en meer tijd voor zorg.”

“Omdat de uitdagingen rond informatie en communicatie enorm en complex zijn, zijn we met het Ascom Healthcare Platform begonnen met het samenbrengen van zorgtechnologie en mobiele oplossingen. Zo creëren we een dynamische propositie die zowel krachtig als flexibel is voor ziekenhuizen en zorginstellingen. Met het platform overbruggen we informatiekloven en kunnen we de volledige waarde van digitale informatie ontsluiten”, aldus Hendriks.

  • Er is op dit moment geen nieuws.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!