Media-alert: informatievoorziening is te statisch voor verpleegkundigen

november 6, 2017
Verpleegkundigen beschikken vaak niet over de juiste middelen om hun werk efficiënt uit te voeren. Er is sprake van een kloof tussen de manier waarop zij willen werken en de wijze waarop zij nu hun werkzaamheden uitvoeren. De informatievoorziening is vaak statisch en niet overal beschikbaar, terwijl het werk juist dynamisch, mobiel en ad hoc is. Dat blijkt uit onderzoek van Ascom naar de voorkeuren van deze beroepsgroep.


Er is bijna geen beroep waar het verwerken van gegevens zo nauwkeurig moet gebeuren als bij verpleegkundigen. Verpleegkundigen besteden maar liefst een derde van hun tijd aan het ophalen of invoeren van informatie. Als patiëntinformatie niet altijd overal direct beschikbaar is en niet altijd onmiddellijk kan worden ingevoerd, vormt dit een risico in acute situaties. Het kan tevens het risico op fouten vergroten doordat informatie vaak eerst op papier wordt genoteerd en later pas wordt ingevoerd. Ook betekent dit een toename in onnodige loopbewegingen en komt bovendien de beschikbaarheid van informatie in het geding.

Tips voor het verbeteren van de zorg met behulp van smartphones

Wanneer verpleegkundigen gegevens uit het Elektronisch Patiënten Dossier nodig hebben of moeten invoeren, gebruiken zij hierbij doorgaans een Computer on Wheels of een computer op kantoor. Zij beschikken meestal niet over een smartphone van de werkgever. Uit het onderzoek van Ascom blijkt dat verpleegkundigen van mening zijn dat de meeste informatie waar zij dagelijks mee te maken hebben, geschikt is om in te voeren en op te halen met een smartphone. Verpleegkundigen zien onder andere toegevoegde waarde van het gebruik van een smartphone bij het invoeren van vitale waarden (69 procent) en het toedienen van medicatie (55 procent).

Op deze manier wordt de bijdrage aan de patiëntveiligheid vergroot doordat informatie in één keer kan worden ingevoerd in het systeem en zo de kans op het maken van fouten kleiner is. Voor zowel het invoeren als raadplegen van informatie geldt dat vooral korte, snelle en overzichtelijke informatie geschikt is. Voor het lezen en schrijven van uitgebreide rapportages blijft de computer bij 61 procent de voorkeur houden.

Een bijkomend voordeel van een smartphone is de mogelijkheid om gebruik te maken van ondersteunende nuttige apps en specifieke functionaliteiten op de smartphone. Hoog op de verlanglijst van de ondervraagde verpleegkundigen staan het Farmacotherapeutisch Kompas (75 procent) en een rekenmachine (62 procent).

Mobieler maken van informatievoorziening

Het in gebruik nemen van smartphones vraagt binnen de verpleegkunde wel om een gestructureerde aanpak. De volgende drie stappen dragen bij aan het succesvol implementeren:

1.    Start eenvoudig: Geef verpleegkundigen de mogelijkheid om een smartphone te gebruiken, waarbij zij de beschikking hebben over diverse apps. Denk aan een camera in combinatie met een veilige chat/messenger app of een app waarmee eenvoudige reminders zijn in te stellen.

2.    Besteed veel aandacht aan de processen. Wanneer nieuwe middelen worden ingevoerd moet er ook kritisch gekeken worden naar de benodigde aanpassingen van de huidige processen. Bij een nieuwe werkwijze moet direct beoordeeld worden hoe er optimaal gebruik gemaakt kan worden van de nieuwe middelen om echt meerwaarde te creëren.

3.    Focus op zaken die altijd door een verpleegkundige moet worden ingevuld, zoals de medicatie. Deze informatie kan onmogelijk door een meetapparaat of door de patiënt zelf worden ingevoerd. Door een directe invoer voor verpleegkundigen op een eenvoudige manier mogelijk te maken, kunnen zij sneller en mobieler werken. Zo zal al op korte termijn de relevantie van deze toepassing merkbaar worden.

  • Er is op dit moment geen nieuws.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!