Wat betekenen domotica-trends en data voor de care sector?

Inzichten uit het ascom Healthcare diner

ICT werkt pas echt in de praktijk, als mensen er mee kunnen én willen werken. Vanuit deze overtuiging organiseerde Ascom samen met Brabantzorg het Healthcare diner. Verschillende experts uit de care-sector met uiteenlopende achtergronden, discussieerden tijdens dit diner over interessante vragen, zoals: Welke randvoorwaarden heb je nodig voor een succesvolle implementatie van zorgtechnologie zoals leefcirkels en slimme sensoren in de intramurale zorg? En wat betekent het gebruik van data voor de privacy van de cliënt? 

16 december, 2019

Olaf Hendriks, Algemeen directeur van Ascom Benelux, opende de avond met een terugblik op ‘Ascom van toen’ en ‘Ascom van nu’. Binnen Ascom heeft er de afgelopen jaren namelijk een grote verschuiving plaatsgevonden. Olaf: “We zijn niet langer alleen een leverancier van hardware. Onze oplossingen zijn inmiddels zo geavanceerd en allesomvattend, dat de nadruk steeds meer ligt op het implementeren in plaats van op het installeren. We zijn getransformeerd van een technisch installatiebedrijf naar een ICT-organisatie.”

Voor zorgorganisaties betekent deze ontwikkeling dat de oplossingen van Ascom invloed hebben op het gehele werkproces van een organisatie. Om deze reden wil Ascom graag meer betrokken worden bij de dagelijkse praktijk van zorgorganisaties, zodat de oplossingen meer in co-creatie met klanten ontwikkeld kunnen worden. Dit Healthcare diner is een van de initiatieven om de samenwerking met klanten in de langdurige zorg actiever op te zoeken en gezamenlijk huidige en aankomende trends te bespreken.

Vrijheid verhogend

Een van de belangrijkste trends in de intramurale zorg, is het verhogen van vrijheid voor cliënten. Slimme ICT kan hierin een grote rol spelen, bijvoorbeeld door de inzet van slimme sensoren en het creëren van individuele leefcirkels. Ascom ontwikkelde hiervoor een leefcirkel concept, waarbij een polsband of halsketting wordt ingezet, die cliënten alleen toegang geeft tot deuren die zij mogen gebruiken. Dit geeft cliënten meer vrijheid, omdat ze door deze technologie niet langer uit veiligheidsoverwegingen in hun kamer hoeven te blijven.

De individuele leefcirkels zijn een goed voorbeeld van hoe de techniek de bewoner volgt in plaats van andersom. Brabantzorg heeft deze oplossing inmiddels in gebruik genomen en zijn nu bezig met de inzet van slimme sensoren in de kamer om daar ook meer vrijheid te geven. Bekijk deze video om te zien hoe het gebruik van individuele leefcirkels in de praktijk werkt.

Ondanks dat deze oplossing al in gebruik is genomen, wil Ascom deze techniek verder verfijnen en verbeteren. In de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat het regelmatig gebeurt dat cliënten mee glippen met bezoekers die een gebouw verlaten. 

In de discussieronde werden er verschillende oplossingen aangedragen voor de genoemde uitdagingen. Denk aan een luchtsluis met dubbele deur waardoor zorgmedewerkers meer tijd hebben om in te grijpen wanneer een cliënt het gebouw dreigt te verlaten. Deze oplossing draagt hiermee ook bij aan andere trend die we zien, namelijk familieleden van een cliënt die zeker willen weten dat hun partner, ouder of kind veilig is.

Wat willen we met data?

Naast het verhogen van vrijheid, stond ook de trend data hoog op de agenda deze avond. De zorgtechnologie van Ascom verzamelen tenslotte doorlopend een heleboel data. Daarom vroeg Ascom dataexpert Daniel Kaptian, Datascientist bij Mediquest, een presentatie te geven.

Volgens Daniel ligt het zwaartepunt niet zozeer bij wat je met data kan, maar vooral wat je met data wil. Zomaar doelloos data verzamelen en analyseren heeft volgens Daniel weinig meerwaarde. Wat wil je bijvoorbeeld bereiken met de data uit een bedsensor? Een relevant antwoord kan zijn: ik wil de zorg beter afstemmen op de individuele cliënt. Dan kun je de data gebruiken om de grenswaarden te bepalen. Wanneer is de cliënt veilig en wanneer niet? Stel je voor dat de cliënt iedere nacht twee keer vier minuten het bed verlaat, bijvoorbeeld om naar het toilet te gaan. Dan kun je instellen dat je als zorgmedewerker alleen een alarm ontvangt als de cliënt na tien minuten nog niet naar zijn bed is teruggekeerd. Op deze manier zorg je ervoor dat medewerkers niet meer onnodig op de kamer van de cliënt komen en tegelijkertijd verlaag je de hoeveelheid alarmen. Daniel benadrukt hierbij wel dat de vraag van de cliënt leidend moet zijn. Als een cliënt de nachtelijke checks van de verpleging juist fijn vindt, dan heeft het minderen ervan weinig meerwaarde voor de kwaliteit van zijn zorg. Het gaat uiteindelijk toch om de individuele beleving, daarom hamert Daniel op het koppelen van zowel objectieve als subjectieve data.

Technologie modulair in gebruik

Een andere nieuwe ontwikkeling die tijdens het diner besproken is, is het feit dat zorgdomotica steeds complexer wordt. Dit brengt verschillende uitdagingen met zich mee, zoals het inwerken van nieuwe medewerkers. Als oplossing zou er meer aandacht moeten komen voor zorgtechnologie in opleidingen. Denk aan zorgtechnologie als vak bij de opleiding HBO-verpleegkundige. Daarnaast moet technologie volgens de aanwezigen intuïtief zijn en modulair in gebruik. Je zou met alleen de basis moeten kunnen beginnen en dan stap voor stap opschalen met extra functionaliteiten, zodat de drempel om nieuwe technologie eigen te maken zo laag mogelijk wordt. Daarbij helpt ook het laagdrempeliger maken van werkinstructies. Blijkbaar worden instructies van technologie vooral geschreven voor de IT’er in plaats van voor de zorgmedewerker. Deze instructies zijn dan vaak verpakt in dikke instructiemappen of worden klassikaal toegelicht, waardoor het eigen maken van de technologie nogal tijdsintensief is. Tijdens het diner werden er verschillende alternatieven aangedragen, zoals trainingen on the job en ‘how to’ filmpjes. De nadruk zou moeten liggen op het doorlopend trainen van medewerkers.

Hoewel er tijdens het diner een aantal interessante oplossingen werden aangedragen, was alleen het gesprek aangaan met elkaar over actuele en nieuwe trends al erg zinvol. Het succes van een ICT-leverancier valt of staat tenslotte met een goede implementatie en adoptie van de toegepaste technologieën. 

Terug naar de blogpagina

Kom in contact met een Ascom-expert

Plan gratis adviesgesprek in